Filosofija, misija, vizija

VIZIJA

Kauno Montesori mokykla-darželis „Žiburėlis“ - moderni ir atvira kaitai švietimo institucija, turinti savitą ugdymo sistemą. Kartu su ugdytiniais kurianti aktualų ir prasmingą, jų poreikiams ir talentams atvirą, integralų, į realių asmens, klasės/grupės, mokyklos-darželio problemų sprendimą įtraukiantį ugdymo turinį, skatinantį savivaldų mokymąsi.

MISIJA

Remiantis M. Montessori pedagoginės sistemos principais teikti kokybiškas ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo paslaugas, užtikrinant nuolatinį besimokančios bendruomenės kompetencijos kilimą.

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA 

Remiantis M. Montesori teze „Susikoncentruokime ties gerų dalykų vystymu vaike, tuomet blogiems tiesiog neliks vietos“. Filosofija - vaikas pats savo individualios asmenybės kūrėjas.

Atnaujinta: 2024-03-25
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
2. 09.25 - 10.10
  • 1. 08.30 - 09.15
  • 2. 09.25 - 10.10
  • 3. 10.30 - 11.15
  • 4. 11.25 - 12.10
  • 5. 12.30 - 13.15
  • 6. 13.25 - 14.10