Dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Veiklos planavimo dokumentai
Strateginis planas 2022-2024 metams 2023-12-09 18:02:07 394.05 KB
2023 m. veiklos planas 2023-12-11 08:09:53 160.99 KB
2023-2024 mokslo metų ugdymo planas 2023-12-10 15:43:07 5.6 MB
2021 m. veiklos ataskaita 2023-12-07 09:59:29 1.14 MB
Mėnesio veiklos planai
Gruodžio mėn. veiklos planas 2023-12-10 12:20:33 105.67 KB
Kiti dokumentai
Sveikatą stiprinančios mokyklos-darželio programa 2018 - 2022 metams 2023-12-05 21:27:58 209.57 KB
Informacijos pagal LR pranešėjų apsaugos įstatymą Kauno mokykloje-darželyje „Žiburėlis“ teikimo tvarkos aprašas 2023-12-07 07:43:27 1.54 MB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2023 metų ataskaitos
2023 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-12-08 23:14:13 1.79 MB
2023 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-12-08 23:14:29 0.96 MB
2023 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-12-07 09:46:24 2.29 MB
2023 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-12-08 23:14:36 706.08 KB
2023 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-12-10 14:39:22 1.84 MB
2022 metų ataskaitos
2022 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-12-08 23:12:49 1.67 MB
2022 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-12-08 23:12:58 1.08 MB
2022 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-12-08 23:12:53 2.21 MB
2022 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-12-08 23:13:02 0.97 MB
2022 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-12-08 23:13:43 1.74 MB
2022 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-12-08 23:13:48 0.97 MB
2022 metų IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-12-08 23:13:57 2.15 MB
2022 metų IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-12-08 23:06:20 1.01 MB
2021 metų ataskaitos
2021 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-12-08 23:10:38 1.63 MB
2021 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-12-08 23:10:35 506.27 KB
2021 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-12-08 23:10:51 1.69 MB
2021 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-12-08 23:11:00 1 MB
2021 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-12-08 23:12:09 1.68 MB
2021 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-12-08 23:12:14 626.93 KB
2021 metų IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-12-08 23:12:40 2.21 MB
2021 metų IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-12-08 23:12:45 1.08 MB
2020 metų ataskaitos
2020 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-12-08 23:08:40 1.12 MB
2020 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-12-08 23:08:45 946.44 KB
2020 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-12-08 23:08:50 1.38 MB
2020 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-12-08 23:08:55 629.12 KB
2020 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-12-10 14:04:31 1.18 MB
2020 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-12-08 23:09:24 605.07 KB
2020 metų IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-12-08 23:09:39 1.5 MB
2020 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2023-12-08 23:10:31 1.54 MB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Maitinimo tvarkos aprašas 2023-12-08 23:15:58 306.4 KB
Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas 2023-01-01 iki 2026-08-31 2023-12-08 23:06:04 359.47 KB
Dėl maitinimo paslaugų teikimo kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse 2022-09-01 2023-12-08 23:06:09 152.22 KB
Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas 2023-12-09 18:13:51 152.93 KB
Ikimokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Ugdymo kokybės samprata 2023-12-08 23:06:58 153.84 KB
Ikimokyklinio ugdymo programa 2023-12-10 08:56:26 8.18 MB
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas 2023-12-08 23:07:33 3.59 MB
Ikimokyklinio ugdymo programos gairės 2023-12-08 23:15:17 339.72 KB
Priešmokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Priešmokyklinio ugdymo programa 2023-12-08 23:15:25 414.88 KB
Kompetencijų raidos aprašas 2023-12-08 23:15:28 440.31 KB
Priešmokyklinio amžiaus (5-6 metų) vaiko raidos aprašas 2023-12-08 23:15:32 289.76 KB
Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo aprašas 2023-01-01 2023-12-08 23:06:12 160.58 KB
Priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas 2023-12-08 23:15:36 232.45 KB
Priedas Nr.1 Pasiekimų sričių ir kompetencijų dermė 2023-12-08 23:15:40 773.84 KB
Priedas Nr.2 Vaiko savijautos ir įsitraukimo į veiklas stebėsena priedas Nr.1 2023-12-08 23:15:44 121.51 KB
Priedas Nr.3 Pirminis, pusmečio vertinimas 2023-12-08 23:15:47 106.82 KB
Priedas Nr.4 Priešmokyklinukų įsivertinimas 2023-03 2023-12-08 23:15:51 696.47 KB
Priedas Nr.5 Rekomendacija baigus programą 2023-12-08 23:15:54 69.31 KB
Pradinis ugdymas Atnaujinta Dydis
MOKYKLOS LANKOMUMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS 2023-12-08 23:14:52 139.28 KB
MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO IR VERTINIMO REZULTATŲ PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 2023-12-08 23:14:59 122.09 KB
priedas Nr. 1 2023-12-09 19:54:25 3.13 MB
priedas Nr. 2 2023-12-08 23:15:10 3.91 MB
MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMO MOKINIUI, NEPASIEKUSIAM PATENKINAMO PASIEKIMŲ LYGMENS PATIKRINIMUOSE TVARKOS APRAŠAS 2023-12-08 23:14:55 102 KB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
2022 metų vadovo veiklos ataskaita 2023-12-08 23:13:52 0.99 MB
2021 metų vadovo veiklos ataskaita 2023-12-10 20:12:50 968.71 KB
2020 metų vadovo veiklos ataskaita 2023-12-08 23:09:29 6.77 MB
2019 metų vadovo veiklos ataskaita 2023-12-08 23:07:47 5 MB
2018 metų vadovo veiklos ataskaita 2023-12-10 14:44:22 938.96 KB
2017 metų vadovo veiklos ataskaita 2023-12-08 23:07:09 8.22 MB
2016 metų vadovo veiklos ataskaita 2023-12-08 23:07:02 6.61 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarka
Viešųjų pirkimų organizavimo ir kontrolės tvarkos aprašas 2023-12-08 23:06:16 261.21 KB
Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas 2023-12-08 23:07:17 46.58 KB
2020 metų viešieji pirkimai
2020 metų viešųjų pirkimų planas 2023-12-08 23:07:39 135.37 KB
2020 metų viešųjų pirkimų žurnalas 2023-12-08 23:08:58 320.79 KB
2021 metų viešieji pirkimai
2021 metų viešųjų pirkimų planas 2023-12-08 23:09:48 111.64 KB
2021 metų viešųjų pirkimų žurnalas 2023-12-08 23:12:18 216.2 KB
2022 metų viešieji pirkimai
2022 metų viešųjų pirkimų planas 2023-12-08 23:12:35 110.44 KB
2023 metų viešieji pirkimai
2023 metų viešųjų pirkimų planas 2023-12-08 23:14:02 142.85 KB
2023 metų viešųjų pirkimų žurnalas 2023-12-08 23:14:09 199.58 KB
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Įstaigos nuostatai patvirtinti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. T-16 2023-12-06 20:38:04 3.76 MB
Tyrimai Atnaujinta Dydis
2019 metų 2 klasės standartizuotų testų rezultatai 2023-12-10 07:54:07 685.36 KB
2019 metų 4 klasės standartizuotų testų rezultatai 2023-12-11 01:37:02 683.79 KB
2019 m. Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo tyrimas 2023-12-07 08:32:55 407.71 KB
Priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes Atnaujinta Dydis
Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas 2023-12-10 20:24:56 172.7 KB
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2023-09-01 iki 2024-08-31 2023-12-08 23:12:31 195.13 KB
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas nuo 2024-09-01 2023-12-08 23:16:02 197.61 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Korupcijos prevencijos programa 2023-12-07 09:27:52 90.89 KB
2021-2025 metų korupcijos prevencijos įgyvendinimo planas 2023-12-07 09:43:49 125.67 KB
Priėmimas į mokyklą Atnaujinta Dydis
Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-33 2023-12-08 23:07:25 284.05 KB
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 24 d. sprendimas dėl priėmimo tvarkos pakeitimo T-99 2023-12-08 23:08:31 218.21 KB
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 21 d. sprendimas Nr. T-542 dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. T-33 „Dėl priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2023-12-08 23:12:26 124.01 KB
Kauno Montesori mokyklos-darželio „Žiburėlis“ priėmimo komisijos darbo reglamentas, patvirtintas direktoriaus 2023-02-28 įsakymu Nr. 4-15 2023-12-08 23:07:41 1.06 MB
2023-2024 mokslo metų mokinių priėmimo komisija 2023-12-08 23:07:45 161.11 KB
Pirmumas ir prioritetai priimant į 1 klasę Atnaujinta Dydis
Pirmumas ir prioritetai priimant į 1 klasę 2023-12-10 09:42:43 172.43 KB
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2023-12-08 23:07:29 217.75 KB
Teisės aktai Atnaujinta Dydis
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas 2023-12-10 19:11:00 415.19 KB
Lietuvos respublikos švietimo įstatymo suvestinė 2023-09-01 iki 2023-12-31 2023-12-10 06:31:27 703.93 KB
Lietuvos respublikos švietimo įstatymo suvestinė 2024-01-01 iki 2024-08-31 2023-12-10 13:08:55 704.83 KB
2023- 2024 m. m. galiojančios pradinio ugdymo bendrosios programos 2 ir 4 klasėms iki 2024-08-31 2023-12-10 19:23:24 1.62 MB
2023-2024 m. m. pradinio ugdymo bendrosios programos 1 ir 3 klasėms 2023-12-10 05:48:06 65.28 KB
Montessori pedagogikos Lietuvoje samprata 2023-12-10 18:57:15 100.82 KB
Mokestis už vaikų išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje nustatomas vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016-03-15 d. sprendimu Nr. T-113 patvirtintu „ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠU“ 2023-12-10 19:35:02 152.93 KB
Dėl coronaviruso valdymo priemonių 2023-12-09 21:48:24 47.19 KB
Darbo apmokėjimo tvarka Atnaujinta Dydis
Darbo apmokėjimo tvarka nuo 2020 metų rugsėjo mėn 2023-12-08 01:21:12 234.91 KB
Ugdymo organizavimas nuotoliniu būdu Atnaujinta Dydis
NUOTOLINIO MOKYMO(SI) / UGDYMO(SI) VADOVAS 2023-12-08 23:09:19 1.79 MB
Ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2023-12-08 23:07:55 1.87 MB
Skaitmeninės priemonės nuotoliniam mokymui 2023-12-10 23:46:22 542.56 KB
Skaitmeninės priemonės spec. ugdymosi poreikių mokiniams 2023-12-10 13:54:16 586.54 KB
Kauno Montesori mokyklos-darželio "Žiburėlis" ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu priemonių planas 2023-12-07 07:16:40 104.86 KB
Darbuotuojų vidutiniai darbo užmokesčiai, Eur (neatskaičius mokesčių) Atnaujinta Dydis
DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS (2023), EUR 2023-12-07 09:56:51 105.99 KB
Mokyklos pažangos ataskaitos Atnaujinta Dydis
2020 metų mokyklos pažangos ataskaita 2023-12-07 07:06:27 94.43 KB
2021 metų mokyklos pažangos ataskaita 2023-12-07 09:15:48 97.73 KB
Documents EN Atnaujinta Dydis
The Regulation of Kaunas Montesori school-kindergarten Žiburėlis 2023-12-08 23:11:57 116.61 KB
Kaunas Montesori school-kindergarten Žiburėlis preschool education programme 2023-12-08 23:12:01 227.16 KB
Decision on provision of catering srvices in pre-primary and pre-school groups of educational institutions established by Kaunas city municipality 2023-12-08 23:12:05 45.99 KB
UTA veiksmų planas ir rodikliai Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komandos veiklos įvertinimo kriterijų ir rodiklių patvirtinimo 2023-12-08 23:13:17 155.87 KB
Kauno montesori mokyklos-darželio „žiburėlis“ atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komandos veiksmų ir priemonių planas 2022-2024 metams 2023-12-08 23:13:20 139.61 KB
Kauno Montesori mokyklos-darželio „Žiburėlis“ atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komandos veiklos įsivertinimo kriterijai ir rodikliai 2023-12-09 04:42:24 120.46 KB
UTA reglamentuojantys dokumentai Atnaujinta Dydis
Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. V-1269 „Dėl priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ pakeitimo 2022 m. rugsėjo 30 d. Nr. V-1541 2023-12-08 23:13:24 103.59 KB
Vaiko raidos aprašas 2023-12-08 23:13:27 170.96 KB
Kompetencijų raidos aprašas 2023-12-08 23:13:31 639.19 KB
Priešmokyklinio ugdymo programa nuo 2022-09-01 2023-12-08 23:13:35 411.14 KB
Nuomojamos patalpos Atnaujinta Dydis
Nuomojamos patalpos nuo 2023.09.01 2023-12-08 23:15:21 74.48 KB
Įsakymas dėl Kauno Montesori mokyklos darželio ,,Žiburėlis“ pasitikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto, išnuomojamo trumplaikiams renginiams organizuoti, sąrašo patvirtinimo 2023-12-09 22:12:46 79.18 KB
Kauno Montesori mokyklos-darželio ,,Žiburėlis“ patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto, išnuomojamo trumpalaikiams renginiams organizuoti, sąrašas 2023-12-08 23:14:43 77.71 KB
Nuomos tvarkos aprašas 2023-12-08 23:14:48 137.25 KB
Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų, ugdomų Kauno savivaldybės švietimo įstaigose pagal ikimokyklinio ugdymo programą, ugdymo sąlygų tenkinimo išlaidų kompensavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Mero potvarkis 2023-12-08 23:14:19 76.55 KB
Siuntimo išdavimo į KRS tvarkos aprašas 2023-12-08 23:14:24 164.31 KB