Dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Veiklos planavimo dokumentai
Strateginis planas 2019-2021 metams 2020-01-26 09:23:48 7.8 MB
2019 m. veiklos planas 2020-01-26 18:50:11 7.98 MB
2019 - 2020 mokslo metų ugdymo planas 2020-01-26 09:23:53 6.56 MB
2019 - 2020 mokslo metų ugdymo plano 1 priedas 2020-01-26 09:23:55 84.56 KB
2019 - 2020 mokslo metų ugdymo plano 2 priedas 2020-01-26 13:10:28 129.01 KB
2019 - 2020 mokslo metų ugdymo plano 3 priedas 2020-01-26 09:24:00 93.17 KB
Mėnesio veiklos planai
Sausio mėn. veiklos planas 2020-01-26 09:23:44 119.56 KB
Kiti dokumentai
Sveikatą stiprinančios mokyklos-darželio programa 2018 - 2022 metams 2020-01-26 09:24:02 209.57 KB
Informacijos pagal LR pranešėjų apsaugos įstatymą Kauno mokykloje-darželyje „Žiburėlis“ teikimo tvarkos aprašas 2020-01-26 09:24:06 1.54 MB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2019 metų ataskaitos
2019 metų I ketvirčio sąmatų vykdymo ataskaitos 2020-01-26 09:24:09 2.4 MB
2019 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2020-01-26 09:24:12 629.36 KB
2019 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2020-01-26 09:24:14 0.97 MB
2018 metų ataskaitos
2018 metų I ketvirčio sąmatų vykdymo ataskaitos 2020-01-26 09:24:16 2.42 MB
2018 metų II ketvirčio sąmatų vykdymo ataskaitos 2020-01-26 09:24:18 3.91 MB
2018 metų III ketvirčio sąmatų vykdymo ataskaitos 2020-01-26 09:24:20 2.38 MB
2018 metų IV ketvirčio sąmatų vykdymo ataskaitos 2020-01-26 09:24:22 2.64 MB
2018 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2020-01-26 09:24:24 1.51 MB
2018 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2020-01-26 09:24:26 1.55 MB
2018 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2020-01-26 09:24:29 1.86 MB
1 forma (metinė) 2020-01-26 09:24:30 232.49 KB
Investicijų statistinė ataskaita II ketvirtis 2020-01-26 09:24:33 1.01 MB
Investicijų statistinė ataskaita IV ketvirtis 2020-01-26 09:24:35 1 MB
Investicijų statistinė ataskaita metinė 2020-01-26 09:24:37 1.4 MB
S7 forma IV ketvirtis 2020-01-26 09:24:40 210.55 KB
2017 metų ataskaitos
2017 metų I ketvirčio finansinė ataskaita 2020-01-26 09:24:42 5.12 MB
2017 metų II ketvirčio finansinė ataskaita 2020-01-26 09:24:45 4.81 MB
2017 metų III ketvirčio finansinė ataskaita 2020-01-26 09:24:47 1.37 MB
2017 metų finansinė ataskaita (balansas) 2020-01-26 09:24:50 6.58 MB
2016 metų ataskaitos
2016 metų I ketvirtis 2020-01-26 09:24:53 14.09 KB
2016 metų II ketvirtis 2020-01-26 09:24:54 14.33 KB
2016 metų III ketvirtis 2020-01-26 09:24:57 15.43 KB
2016 metų IV ketvirtis 2020-01-26 09:24:59 12.14 KB
Informacija apie ugdymo lėšas 2016 spalis-gruodis 2020-01-26 09:25:02 243.63 KB
2015 metų ataskaitos
I ketvirtis
Finansinė būklė 2020-01-26 09:25:04 314.75 KB
Veiklos rezultatai 2020-01-26 09:25:06 314.75 KB
Finasavimo sumos 2020-01-26 09:25:10 147.75 KB
Aiškinamasis raštas 2020-01-26 18:50:59 147.75 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita 2020-01-26 09:25:15 147.9 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita (valstybinių funkcijų vykdymo programa) 2020-01-26 09:25:17 147.9 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita (spec. lėšos) 2020-01-26 09:25:20 514.73 KB
Forma Nr.1 2020-01-26 09:25:23 514.73 KB
Forma Nr.4 2020-01-26 09:25:25 512.29 KB
F2_biudzetas_valstybiniu_funkciju_2015_1_ketvirtis 2020-01-26 09:25:27 512.29 KB
F2_biudzetas_spec_lesu_2015_1_ketvirtis 2020-01-26 09:25:29 512.7 KB
F2_biudzetas_spec_lesu_2015_1_ketvirtis 2020-01-26 09:25:31 512.7 KB
F1__2015_1_ketv 2020-01-26 09:25:35 266.08 KB
F4_2015_1_ketv 2020-01-26 09:25:37 770.04 KB
II ketvirtis
Finansinė būklė 2020-01-26 09:25:42 618.78 KB
Veiklos rezultatai 2020-01-26 09:25:44 941.54 KB
Finansavimo sumos 2020-01-26 09:25:47 794.39 KB
Aiškinamasis raštas 2020-01-26 09:25:49 398.63 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita 2020-01-26 09:25:51 606.77 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita(valstybinių funkcijų vykdymo programa) 2020-01-26 09:25:53 606.04 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita(spec. lėšos) 2020-01-26 09:44:41 606.66 KB
Forma Nr.1 2020-01-26 09:25:57 294.57 KB
Forma Nr.4 2020-01-26 09:26:00 0.98 MB
III ketvirtis
Finansinė būklė 2020-01-26 09:26:01 781.52 KB
Veiklos rezultatai 2020-01-26 09:26:03 428.91 KB
Finansavimo sumos 2020-01-26 09:26:05 378.11 KB
Aiškinamasis raštas 2020-01-26 09:26:07 395.48 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita 2020-01-26 09:26:09 718.77 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita (valstybinių funkcijų vykdymo programa) 2020-01-26 09:26:11 688.7 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita (spec. lėšos) 2020-01-26 09:26:14 688.12 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita (minimalios algos kėlimui) 2020-01-26 09:26:17 696.09 KB
Forma Nr.1 2020-01-26 09:26:19 284.91 KB
Forma Nr.4 2020-01-26 09:26:21 334.98 KB
IV ketvirtis
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-01-26 09:26:23 18.42 MB
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2020-01-26 09:26:26 6.11 MB
Finansinės būklės ataskaita 2020-01-26 09:26:30 1.18 MB
Veiklos rezultatų ataskaita 2020-01-26 09:26:32 675.89 KB
Grynojo turto pokyčių ataskaita 2020-01-26 09:26:35 517.87 KB
Pinigų srautų ataskaita 2020-01-26 09:26:38 1.19 MB
Aiškinamasis raštas dėl 2015 metų IV ketvirčio biudžeto vykdymo 2020-01-26 09:26:39 864.76 KB
F2 - Valstybinių funkcijų vykdymo programa 2020-01-26 16:24:17 6.78 MB
F2 - Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (biudžetas) 2020-01-26 09:26:45 6.88 MB
F2 - Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (spec. lėšos) 2020-01-26 09:26:47 6.82 MB
F2 - Savivaldybės finansuojamų įstaigų specialioji dotacija minimalios algos kėlimui 2020-01-26 09:26:49 6.73 MB
F2 - Miesto darnaus vystymosi programa 2020-01-26 09:26:52 6.81 MB
F4 - Bendra 2020-01-26 09:26:54 3.12 MB
F4 - Valstybinių funkcijų vykdymo programa 2020-01-26 09:26:58 3.19 MB
F4 - Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (biudžetas) 2020-01-26 09:27:00 3.2 MB
F4 - Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (spec. lėšos) 2020-01-26 09:27:07 3.19 MB
F4 - Savivaldybės finansuojamų įstaigų specialioji dotacija minimalios algos kėlimui 2020-01-26 09:27:11 3.19 MB
F4 - Miesto darnaus vystymosi programa 2020-01-26 09:27:14 3.21 MB
2014 metų ataskaitos
I ketvirtis
Finansinė būklė 2020-01-26 09:27:21 42.63 KB
Veiklos rezultatai 2020-01-26 16:53:29 36.4 KB
Finasavimo sumos 2020-01-26 09:27:27 29.38 KB
Aiškinamsis raštas 2020-01-26 09:27:28 28.69 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita 2020-01-26 09:27:31 64.5 KB
II ketvirtis
Finansinė būklė 2020-01-26 09:27:33 43.21 KB
Veiklos rezultatai 2020-01-26 09:27:36 36.51 KB
Finasavimo sumos 2020-01-26 09:27:38 29.64 KB
Aiškinamsis raštas 2020-01-26 09:27:41 28.76 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita 2020-01-26 09:27:43 64.55 KB
III ketvirtis
Finansinė būklė 2020-01-26 09:27:46 42.71 KB
Veiklos rezultatai 2020-01-26 09:27:50 36.36 KB
Finasavimo sumos 2020-01-26 09:27:53 29.43 KB
Aiškinamsis raštas 2020-01-26 09:27:55 29 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita 2020-01-26 09:27:57 64.7 KB
IV ketvirtis
Finansinė būklė 2020-01-26 09:27:59 218.06 KB
Veiklos rezultatai 2020-01-26 09:28:00 314.46 KB
Finansavimo sumos 2020-01-26 09:28:02 148.22 KB
Grynojo turto pokytis 2020-01-26 09:28:04 314.48 KB
Pinigų srautai 2020-01-26 09:28:07 259.9 KB
Aiškinamasis raštas 2020-01-26 09:41:41 193.37 KB
Priedai prie aiškinamojo rašto 2020-01-26 09:28:12 284.85 KB
2013 metų ataskaitos
I ketvirtis
Finansinė būklė 2020-01-26 09:28:14 216.16 KB
Veiklos rezultatai 2020-01-26 09:28:17 314.13 KB
Finasavimo sumos 2020-01-26 09:28:20 147.65 KB
Aiškinamsis raštas 2020-01-26 09:28:22 145.58 KB
II ketvirtis
Finansinė būklė 2020-01-26 09:28:24 43.4 KB
Veiklos rezultatai 2020-01-26 09:28:27 36.96 KB
Finasavimo sumos 2020-01-26 17:26:48 29.61 KB
Aiškinamsis raštas 2020-01-26 09:28:32 28.98 KB
III ketvirtis
Finansinė būklė 2020-01-26 09:28:35 42.64 KB
Veiklos rezultatai 2020-01-26 09:28:37 36.42 KB
Finasavimo sumos 2020-01-26 09:28:40 29.4 KB
Aiškinamsis raštas 2020-01-26 09:28:42 28.51 KB
IV ketvirtis
Finansinė būklė 2020-01-26 09:28:46 42.89 KB
Veiklos rezultatai 2020-01-26 09:28:48 36.51 KB
Finansavimo sumos 2020-01-26 09:28:51 29.42 KB
Grynojo turto pokytis 2020-01-26 09:28:53 49.28 KB
Pinigų srautai 2020-01-26 09:28:55 49.89 KB
Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-01-26 19:40:12 100.78 KB
Aiškinamasis raštas 2020-01-26 16:01:06 74.89 KB
Priedai prie aiškinamojo rašto 2020-01-26 09:29:02 283.35 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Dėl maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo ugdymo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse“. (Pakeistas miesto Tarybos 2014-11-06 sprendimu Nr. T-611) 2020-01-26 09:29:05 88.07 KB
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-83 patvirtintas Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas 2020-01-26 09:29:07 160.46 KB
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo nr. v-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo". 2020-01-26 15:11:39 421.44 KB
Ikimokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas 2020-01-26 09:22:32 193.01 KB
1 priedas 2020-01-26 09:22:34 151.48 KB
2 priedas 2020-01-26 15:22:46 117.49 KB
3 priedas 2020-01-26 09:22:38 175.75 KB
4 priedas 2020-01-26 09:22:40 166.44 KB
5 priedas 2020-01-26 10:55:24 179.74 KB
6 priedas 2020-01-26 16:45:33 154.9 KB
7 priedas 2020-01-26 09:22:47 153.97 KB
8 priedas 2020-01-26 09:22:49 166.16 KB
9 priedas 2020-01-26 09:22:52 539.29 KB
Ugdymo kokybės samprata 2020-01-26 16:08:04 128.71 KB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
2016 metų vadovo veiklos ataskaita 2020-01-26 09:29:11 6.61 MB
2017 metų vadovo veiklos ataskaita 2020-01-26 17:02:13 8.22 MB
2018 metų vadovo veiklos ataskaita 2020-01-26 09:29:16 938.96 KB
2019 metų vadovo veiklos ataskaitos projektas 2020-01-26 09:29:19 147.51 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarka
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas 2020-01-26 09:29:21 264.05 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo 1 priedas 2020-01-26 09:29:24 831.21 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo 2 priedas 2020-01-26 09:29:26 280.37 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas 2020-01-26 09:29:30 494.1 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo 4 priedas 2020-01-26 09:29:32 150.21 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo 5 priedas 2020-01-26 09:29:34 100.37 KB
Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas 2020-01-26 09:29:36 46.58 KB
2019 metų viešieji pirkimai
2019 metų viešųjų pirkimų planas 2020-01-26 16:21:24 116.44 KB
2019 metų spalio mėn. viešieji pirkimai 2020-01-26 09:29:40 142.4 KB
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Įstaigos nuostatai patvirtinti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 12 d. sprendimu Nr. T-672 2020-01-26 09:29:43 14.78 MB
Tyrimai Atnaujinta Dydis
2019 metų 2 klasės standartizuotų testų rezultatai 2020-01-26 09:29:56 685.36 KB
2019 metų 4 klasės standartizuotų testų rezultatai 2020-01-26 09:29:59 683.79 KB
2019 m. Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo tyrimas 2020-01-26 09:30:01 407.71 KB
Priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes Atnaujinta Dydis
Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimo nr. t-331 „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos" pakeitimo 2020-01-26 09:30:03 185.3 KB
Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas 2020-01-26 09:30:06 214.03 KB
Dėl vietų skaičiaus ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse 2019-2020 mokslo metais 2020-01-26 09:30:08 213.69 KB
Dėl keičiamo brandumo mokyklai vertinimo 2020-01-26 09:30:10 485.36 KB
Priėmimas į mokyklą Atnaujinta Dydis
Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-33 2020-01-26 09:30:12 284.05 KB
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 26 d. sprendimas Nr. T-68 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 2019-2020 mokslo metais nustatymo, pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2019-2020 mokslo metais ir prašymų priimti mokytis priėmimo laiko nustatymo“ 2020-01-26 20:41:42 85.84 KB
Priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičius pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose (Priedas Nr.5) 2020-01-26 09:30:16 103.33 KB
Kauno Montesori mokyklos-darželio „Žiburėlis“ priėmimo komisijos darbo reglamentas, patvirtintas direktoriaus 2019-03-01 įsakymu Nr.4-8 2020-01-26 09:30:18 1.38 MB
Kauno Montesori mokyklos-darželio „Žiburėlis“ priėmimo komisija 2020-01-26 09:30:20 234.04 KB
Pageidaujančių mokytis 1 kl. 2019-2020 m. m. sąrašas 2019-05-09 2020-01-26 09:30:22 200.86 KB
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2020-01-26 15:40:32 217.75 KB
Teisės aktai Atnaujinta Dydis
Valstybinės švietimo strategijos 2013-2022 metams nuostatos 2020-01-26 09:30:27 143.18 KB
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas 2020-01-26 19:38:57 415.19 KB
Pradinio ugdymo bendrosios programos 2020-01-26 09:30:30 1.62 MB
Montessori pedagogikos Lietuvoje samprata 2020-01-26 17:26:41 100.82 KB
Įsakymas dėl vietų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse 2015-2016 mokslo metais 2020-01-26 09:30:35 111.57 KB
Mokestis už vaikų išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje nustatomas vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016-03-15 d. sprendimu Nr. T-113 patvirtintu „ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠU“ 2020-01-26 09:30:37 209.77 KB
Maitinimo paslaugos teikiamos vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014-11-06 d. sprendimu Nr. T-611 „DĖL MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO KAUNO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINĖSE IR PRIEŠMOKYKLINĖSE GRUPĖSE“ 2020-01-26 09:30:39 89.34 KB