Dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Veiklos planavimo dokumentai
Strateginis planas 2019-2021 metams 2020-03-29 02:38:23 7.8 MB
2020 m. veiklos planas 2020-03-29 02:38:59 7.77 MB
2019 - 2020 mokslo metų ugdymo planas 2020-03-29 02:33:47 6.56 MB
2019 - 2020 mokslo metų ugdymo plano 1 priedas 2020-03-29 02:38:50 84.56 KB
2019 - 2020 mokslo metų ugdymo plano 2 priedas 2020-03-29 04:34:52 129.01 KB
2019 - 2020 mokslo metų ugdymo plano 3 priedas 2020-03-29 02:38:54 93.17 KB
Mėnesio veiklos planai
Kovo mėn. veiklos planas 2020-03-29 02:24:37 112.43 KB
Kiti dokumentai
Sveikatą stiprinančios mokyklos-darželio programa 2018 - 2022 metams 2020-03-29 02:38:26 209.57 KB
Informacijos pagal LR pranešėjų apsaugos įstatymą Kauno mokykloje-darželyje „Žiburėlis“ teikimo tvarkos aprašas 2020-03-29 08:34:04 1.54 MB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2019 metų ataskaitos
2019 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-03-29 02:30:12 2.4 MB
2019 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2020-03-29 02:30:14 629.36 KB
2019 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-03-29 06:55:34 5.62 MB
2019 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2020-03-29 04:05:31 1.03 MB
2019 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-03-29 02:30:21 3.49 MB
2019 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2020-03-29 02:30:16 0.97 MB
2019 metų IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-03-29 06:21:02 2.77 MB
2018 metų ataskaitos
2018 metų I ketvirčio sąmatų vykdymo ataskaitos 2020-03-29 02:26:05 2.42 MB
2018 metų II ketvirčio sąmatų vykdymo ataskaitos 2020-03-29 02:26:07 3.91 MB
2018 metų III ketvirčio sąmatų vykdymo ataskaitos 2020-03-29 02:26:09 2.38 MB
2018 metų IV ketvirčio sąmatų vykdymo ataskaitos 2020-03-29 02:26:11 2.64 MB
2018 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2020-03-29 02:26:14 1.51 MB
2018 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2020-03-29 02:26:16 1.55 MB
2018 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2020-03-29 02:26:18 1.86 MB
1 forma (metinė) 2020-03-29 02:26:20 232.49 KB
Investicijų statistinė ataskaita II ketvirtis 2020-03-29 02:26:22 1.01 MB
Investicijų statistinė ataskaita IV ketvirtis 2020-03-29 02:26:24 1 MB
Investicijų statistinė ataskaita metinė 2020-03-29 02:26:26 1.4 MB
S7 forma IV ketvirtis 2020-03-29 02:26:28 210.55 KB
2017 metų ataskaitos
2017 metų I ketvirčio finansinė ataskaita 2020-03-29 02:26:31 5.12 MB
2017 metų II ketvirčio finansinė ataskaita 2020-03-29 02:26:33 4.81 MB
2017 metų III ketvirčio finansinė ataskaita 2020-03-29 02:26:35 1.37 MB
2017 metų finansinė ataskaita (balansas) 2020-03-29 02:26:37 6.58 MB
2016 metų ataskaitos
2016 metų I ketvirtis 2020-03-29 04:35:55 14.09 KB
2016 metų II ketvirtis 2020-03-29 02:26:41 14.33 KB
2016 metų III ketvirtis 2020-03-29 02:26:43 15.43 KB
2016 metų IV ketvirtis 2020-03-29 02:26:45 12.14 KB
Informacija apie ugdymo lėšas 2016 spalis-gruodis 2020-03-29 06:48:58 243.63 KB
2015 metų ataskaitos
I ketvirtis
Finansinė būklė 2020-03-29 02:26:50 314.75 KB
Veiklos rezultatai 2020-03-29 02:26:52 314.75 KB
Finasavimo sumos 2020-03-29 02:26:54 147.75 KB
Aiškinamasis raštas 2020-03-29 02:26:56 147.75 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita 2020-03-29 02:26:58 147.9 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita (valstybinių funkcijų vykdymo programa) 2020-03-29 02:27:01 147.9 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita (spec. lėšos) 2020-03-29 02:27:03 514.73 KB
Forma Nr.1 2020-03-29 02:27:05 514.73 KB
Forma Nr.4 2020-03-29 02:27:07 512.29 KB
F2_biudzetas_valstybiniu_funkciju_2015_1_ketvirtis 2020-03-29 02:27:09 512.29 KB
F2_biudzetas_spec_lesu_2015_1_ketvirtis 2020-03-29 02:27:11 512.7 KB
F2_biudzetas_spec_lesu_2015_1_ketvirtis 2020-03-29 02:27:13 512.7 KB
F1__2015_1_ketv 2020-03-29 02:27:15 266.08 KB
F4_2015_1_ketv 2020-03-29 02:27:18 770.04 KB
II ketvirtis
Finansinė būklė 2020-03-29 02:27:20 618.78 KB
Veiklos rezultatai 2020-03-29 02:27:22 941.54 KB
Finansavimo sumos 2020-03-29 02:27:24 794.39 KB
Aiškinamasis raštas 2020-03-29 02:27:27 398.63 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita 2020-03-29 07:06:13 606.77 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita(valstybinių funkcijų vykdymo programa) 2020-03-29 02:27:31 606.04 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita(spec. lėšos) 2020-03-29 02:27:33 606.66 KB
Forma Nr.1 2020-03-29 02:27:35 294.57 KB
Forma Nr.4 2020-03-29 02:27:37 0.98 MB
III ketvirtis
Finansinė būklė 2020-03-29 02:27:39 781.52 KB
Veiklos rezultatai 2020-03-29 02:27:41 428.91 KB
Finansavimo sumos 2020-03-29 02:27:44 378.11 KB
Aiškinamasis raštas 2020-03-29 02:27:46 395.48 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita 2020-03-29 02:27:48 718.77 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita (valstybinių funkcijų vykdymo programa) 2020-03-29 02:27:50 688.7 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita (spec. lėšos) 2020-03-29 02:27:52 688.12 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita (minimalios algos kėlimui) 2020-03-29 02:27:54 696.09 KB
Forma Nr.1 2020-03-29 02:27:56 284.91 KB
Forma Nr.4 2020-03-29 02:27:59 334.98 KB
IV ketvirtis
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-03-29 02:28:01 18.42 MB
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2020-03-29 02:28:03 6.11 MB
Finansinės būklės ataskaita 2020-03-29 02:28:05 1.18 MB
Veiklos rezultatų ataskaita 2020-03-29 02:28:07 675.89 KB
Grynojo turto pokyčių ataskaita 2020-03-29 02:28:09 517.87 KB
Pinigų srautų ataskaita 2020-03-29 02:28:12 1.19 MB
Aiškinamasis raštas dėl 2015 metų IV ketvirčio biudžeto vykdymo 2020-03-29 02:28:14 864.76 KB
F2 - Valstybinių funkcijų vykdymo programa 2020-03-29 02:28:16 6.78 MB
F2 - Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (biudžetas) 2020-03-29 02:28:18 6.88 MB
F2 - Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (spec. lėšos) 2020-03-29 02:28:20 6.82 MB
F2 - Savivaldybės finansuojamų įstaigų specialioji dotacija minimalios algos kėlimui 2020-03-29 02:28:22 6.73 MB
F2 - Miesto darnaus vystymosi programa 2020-03-29 02:28:25 6.81 MB
F4 - Bendra 2020-03-29 02:28:27 3.12 MB
F4 - Valstybinių funkcijų vykdymo programa 2020-03-29 02:28:29 3.19 MB
F4 - Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (biudžetas) 2020-03-29 02:28:32 3.2 MB
F4 - Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (spec. lėšos) 2020-03-29 02:28:34 3.19 MB
F4 - Savivaldybės finansuojamų įstaigų specialioji dotacija minimalios algos kėlimui 2020-03-29 02:28:36 3.19 MB
F4 - Miesto darnaus vystymosi programa 2020-03-29 02:28:39 3.21 MB
2014 metų ataskaitos
I ketvirtis
Finansinė būklė 2020-03-29 02:28:41 42.63 KB
Veiklos rezultatai 2020-03-29 02:28:43 36.4 KB
Finasavimo sumos 2020-03-29 02:28:45 29.38 KB
Aiškinamsis raštas 2020-03-29 02:28:47 28.69 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita 2020-03-29 02:28:49 64.5 KB
II ketvirtis
Finansinė būklė 2020-03-29 04:33:43 43.21 KB
Veiklos rezultatai 2020-03-29 02:28:54 36.51 KB
Finasavimo sumos 2020-03-29 02:28:56 29.64 KB
Aiškinamsis raštas 2020-03-29 02:28:58 28.76 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita 2020-03-29 02:29:00 64.55 KB
III ketvirtis
Finansinė būklė 2020-03-29 02:29:03 42.71 KB
Veiklos rezultatai 2020-03-29 02:29:05 36.36 KB
Finasavimo sumos 2020-03-29 02:29:07 29.43 KB
Aiškinamsis raštas 2020-03-29 02:29:09 29 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita 2020-03-29 02:29:11 64.7 KB
IV ketvirtis
Finansinė būklė 2020-03-29 02:29:13 218.06 KB
Veiklos rezultatai 2020-03-29 02:29:15 314.46 KB
Finansavimo sumos 2020-03-29 02:29:17 148.22 KB
Grynojo turto pokytis 2020-03-29 02:29:19 314.48 KB
Pinigų srautai 2020-03-29 02:29:21 259.9 KB
Aiškinamasis raštas 2020-03-29 02:29:24 193.37 KB
Priedai prie aiškinamojo rašto 2020-03-29 07:41:38 284.85 KB
2013 metų ataskaitos
I ketvirtis
Finansinė būklė 2020-03-29 02:29:28 216.16 KB
Veiklos rezultatai 2020-03-29 07:34:55 314.13 KB
Finasavimo sumos 2020-03-29 02:29:33 147.65 KB
Aiškinamsis raštas 2020-03-29 02:29:35 145.58 KB
II ketvirtis
Finansinė būklė 2020-03-29 02:29:37 43.4 KB
Veiklos rezultatai 2020-03-29 02:29:39 36.96 KB
Finasavimo sumos 2020-03-29 02:29:41 29.61 KB
Aiškinamsis raštas 2020-03-29 02:29:44 28.98 KB
III ketvirtis
Finansinė būklė 2020-03-29 02:29:46 42.64 KB
Veiklos rezultatai 2020-03-29 02:29:48 36.42 KB
Finasavimo sumos 2020-03-29 02:29:50 29.4 KB
Aiškinamsis raštas 2020-03-29 02:29:52 28.51 KB
IV ketvirtis
Finansinė būklė 2020-03-29 02:29:54 42.89 KB
Veiklos rezultatai 2020-03-29 02:29:56 36.51 KB
Finansavimo sumos 2020-03-29 02:29:58 29.42 KB
Grynojo turto pokytis 2020-03-29 05:23:27 49.28 KB
Pinigų srautai 2020-03-29 08:49:55 49.89 KB
Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-03-29 02:30:05 100.78 KB
Aiškinamasis raštas 2020-03-29 08:13:57 74.89 KB
Priedai prie aiškinamojo rašto 2020-03-29 02:30:10 283.35 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Dėl maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo ugdymo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse“. (Pakeistas miesto Tarybos 2014-11-06 sprendimu Nr. T-611) 2020-03-29 02:34:19 88.07 KB
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-83 patvirtintas Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas 2020-03-29 02:34:21 160.46 KB
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo nr. v-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo". 2020-03-29 02:34:23 421.44 KB
Ikimokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas 2020-03-29 02:33:56 193.01 KB
1 priedas 2020-03-29 02:33:58 151.48 KB
2 priedas 2020-03-29 02:34:04 117.49 KB
3 priedas 2020-03-29 02:34:02 175.75 KB
4 priedas 2020-03-29 02:34:04 166.44 KB
5 priedas 2020-03-29 02:34:06 179.74 KB
6 priedas 2020-03-29 02:34:08 154.9 KB
7 priedas 2020-03-29 02:34:11 153.97 KB
8 priedas 2020-03-29 02:34:13 166.16 KB
9 priedas 2020-03-29 02:34:15 539.29 KB
Ugdymo kokybės samprata 2020-03-29 02:34:17 128.71 KB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
2016 metų vadovo veiklos ataskaita 2020-03-29 02:24:28 6.61 MB
2017 metų vadovo veiklos ataskaita 2020-03-29 02:24:30 8.22 MB
2018 metų vadovo veiklos ataskaita 2020-03-29 07:22:02 938.96 KB
2019 metų vadovo veiklos ataskaita 2020-03-29 02:24:35 5 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarka
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas 2020-03-29 02:24:39 264.05 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo 1 priedas 2020-03-29 02:24:41 831.21 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo 2 priedas 2020-03-29 02:24:43 280.37 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas 2020-03-29 02:24:45 494.1 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo 4 priedas 2020-03-29 02:24:47 150.21 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo 5 priedas 2020-03-29 02:24:50 100.37 KB
Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas 2020-03-29 02:24:52 46.58 KB
2019 metų viešieji pirkimai
2019 metų viešųjų pirkimų planas 2020-03-29 02:24:54 116.44 KB
2019 metų spalio mėn. viešieji pirkimai 2020-03-29 02:24:56 142.4 KB
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Įstaigos nuostatai patvirtinti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 12 d. sprendimu Nr. T-672 2020-03-29 02:38:21 14.78 MB
Tyrimai Atnaujinta Dydis
2019 metų 2 klasės standartizuotų testų rezultatai 2020-03-29 02:38:43 685.36 KB
2019 metų 4 klasės standartizuotų testų rezultatai 2020-03-29 02:38:45 683.79 KB
2019 m. Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo tyrimas 2020-03-29 02:38:48 407.71 KB
Priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes Atnaujinta Dydis
Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas 2020-03-29 02:24:26 262.05 KB
Dėl vietų skaičiaus ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse 2019-2020 mokslo metais 2020-03-29 02:24:24 213.69 KB
Dėl keičiamo brandumo mokyklai vertinimo 2020-03-29 02:24:09 485.36 KB
Priėmimas į mokyklą Atnaujinta Dydis
Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-33 2020-03-29 02:24:11 284.05 KB
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 26 d. sprendimas Nr. T-68 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 2019-2020 mokslo metais nustatymo, pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2019-2020 mokslo metais ir prašymų priimti mokytis priėmimo laiko nustatymo“ 2020-03-29 02:24:13 85.84 KB
Priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičius pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose (Priedas Nr.5) 2020-03-29 02:24:17 103.33 KB
Kauno Montesori mokyklos-darželio „Žiburėlis“ priėmimo komisijos darbo reglamentas, patvirtintas direktoriaus 2019-03-01 įsakymu Nr.4-8 2020-03-29 02:24:19 1.38 MB
Kauno Montesori mokyklos-darželio „Žiburėlis“ priėmimo komisija 2020-03-29 02:24:22 234.04 KB
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2020-03-29 02:24:15 217.75 KB
Teisės aktai Atnaujinta Dydis
Valstybinės švietimo strategijos 2013-2022 metams nuostatos 2020-03-29 02:38:28 143.18 KB
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas 2020-03-29 02:38:31 415.19 KB
Pradinio ugdymo bendrosios programos 2020-03-29 02:38:33 1.62 MB
Montessori pedagogikos Lietuvoje samprata 2020-03-29 02:38:35 100.82 KB
Įsakymas dėl vietų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse 2015-2016 mokslo metais 2020-03-29 02:38:37 111.57 KB
Mokestis už vaikų išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje nustatomas vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016-03-15 d. sprendimu Nr. T-113 patvirtintu „ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠU“ 2020-03-29 02:38:39 209.77 KB
Maitinimo paslaugos teikiamos vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014-11-06 d. sprendimu Nr. T-611 „DĖL MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO KAUNO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINĖSE IR PRIEŠMOKYKLINĖSE GRUPĖSE“ 2020-03-29 02:38:41 89.34 KB
Dėl coronaviruso valdymo priemonių 2020-03-29 02:30:51 47.19 KB
Darbo apmokėjimo tvarka Atnaujinta Dydis
Darbo apmokėjimo tvarka nuo 2020 metų sausio mėn 2020-03-29 02:39:01 222.74 KB
Ugdymo organizavimas nuotoliniu būdu Atnaujinta Dydis
Ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2020-03-29 02:33:50 114.09 KB
Skaitmeninės priemonės nuotoliniam mokymui 2020-03-29 02:33:52 542.56 KB
Skaitmeninės priemonės spec. ugdymosi poreikių mokiniams 2020-03-29 02:33:54 586.54 KB