Dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Veiklos planavimo dokumentai
Strateginis planas 2022-2024 metams 2024-03-06 23:31:14 394.05 KB
2024 m. veiklos planas 2024-03-29 11:25:10 165.08 KB
2023-2024 mokslo metų ugdymo planas 2024-03-06 23:57:05 5.6 MB
Mėnesio veiklos planai
Gegužės mėn. veiklos planas 2024-05-07 09:30:32 97.92 KB
Kiti dokumentai
Informacijos pagal LR pranešėjų apsaugos įstatymą Kauno mokykloje-darželyje „Žiburėlis“ teikimo tvarkos aprašas 2024-03-06 23:31:17 1.54 MB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2023 metų ataskaitos
2023 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2024-03-06 23:31:19 1.79 MB
2023 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-06 23:31:20 0.96 MB
2023 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2024-03-06 23:31:21 2.29 MB
2023 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-06 23:31:22 706.08 KB
2023 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2024-03-06 23:31:22 1.84 MB
2023 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-06 23:31:24 715.51 KB
2023 metų IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2024-03-06 23:31:24 1.84 MB
2023 metų IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-06 23:31:26 974.29 KB
2022 metų ataskaitos
2022 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2024-03-06 23:31:26 1.67 MB
2022 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-06 23:31:28 1.08 MB
2022 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2024-03-06 23:31:28 2.21 MB
2022 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-06 23:31:30 0.97 MB
2022 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2024-03-06 23:31:30 1.74 MB
2022 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-06 23:31:32 0.97 MB
2022 metų IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2024-03-06 23:31:33 2.15 MB
2022 metų IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-06 23:31:34 1.01 MB
2021 metų ataskaitos
2021 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2024-03-06 23:31:35 1.63 MB
2021 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-06 23:31:36 506.27 KB
2021 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2024-03-06 23:31:37 1.69 MB
2021 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-06 23:31:38 1 MB
2021 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2024-03-07 04:43:04 1.68 MB
2021 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-07 05:06:32 626.93 KB
2021 metų IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2024-03-06 23:31:41 2.21 MB
2021 metų IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-06 23:31:42 1.08 MB
2020 metų ataskaitos
2020 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2024-03-07 11:11:20 1.12 MB
2020 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-06 23:31:44 946.44 KB
2020 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2024-03-06 23:31:45 1.38 MB
2020 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-06 23:31:46 629.12 KB
2020 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2024-03-06 23:31:47 1.18 MB
2020 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-06 23:31:49 605.07 KB
2020 metų IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2024-03-06 23:31:50 1.5 MB
2020 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-06 23:31:51 1.54 MB
Visos dienos mokykla Atnaujinta Dydis
Kauno miesto savivaldybės biudžetinių bendrojo ugdymo mokyklų visos dienos mokyklos veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2024-03-07 02:39:49 157.51 KB
Visos dienos mokyklos organizavimo tvarkos aprašas 2024-03-07 01:52:23 148.47 KB
Visos dienos mokyklos programa nuo 2024-03-01 2024-03-06 23:31:53 96.61 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Maitinimo tvarkos aprašas 2024-03-06 23:31:54 306.4 KB
Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas 2023-01-01 iki 2026-08-31 2024-03-06 23:31:54 359.47 KB
Dėl maitinimo paslaugų teikimo kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse 2022-09-01 2024-03-06 23:31:55 152.22 KB
Ikimokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Ugdymo kokybės samprata 2024-03-06 23:30:36 153.84 KB
Ikimokyklinio ugdymo programa 2024-03-06 23:30:37 8.18 MB
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas 2024-03-06 23:30:40 3.59 MB
Ikimokyklinio ugdymo programos gairės 2024-03-06 23:30:41 339.72 KB
Priešmokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Priešmokyklinio ugdymo programa 2024-03-06 23:30:42 414.88 KB
Kompetencijų raidos aprašas 2024-03-06 23:30:43 440.31 KB
Priešmokyklinio amžiaus (5-6 metų) vaiko raidos aprašas 2024-03-07 04:01:57 289.76 KB
Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo aprašas 2023-01-01 2024-03-06 23:30:44 160.58 KB
Priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas 2024-03-06 23:30:44 232.45 KB
Priedas Nr.1 Pasiekimų sričių ir kompetencijų dermė 2024-03-06 23:30:45 773.84 KB
Priedas Nr.2 Vaiko savijautos ir įsitraukimo į veiklas stebėsena priedas Nr.1 2024-03-06 23:30:46 121.51 KB
Priedas Nr.3 Pirminis, pusmečio vertinimas 2024-03-06 23:30:46 106.82 KB
Priedas Nr.4 Priešmokyklinukų įsivertinimas 2023-03 2024-03-06 23:30:46 696.47 KB
Priedas Nr.5 Rekomendacija baigus programą 2024-03-06 23:30:48 69.31 KB
Pradinis ugdymas Atnaujinta Dydis
MOKYKLOS LANKOMUMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS 2024-03-06 23:30:48 139.28 KB
MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO IR VERTINIMO REZULTATŲ PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 2024-03-06 23:30:49 122.09 KB
priedas Nr. 1 2024-03-06 23:30:49 3.13 MB
priedas Nr. 2 2024-03-07 07:01:57 3.91 MB
MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMO MOKINIUI, NEPASIEKUSIAM PATENKINAMO PASIEKIMŲ LYGMENS PATIKRINIMUOSE TVARKOS APRAŠAS 2024-03-06 23:30:54 102 KB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
2023 metų vadovo veiklos ataskaita 2024-03-07 15:44:05 1.25 MB
2022 metų vadovo veiklos ataskaita 2024-03-06 23:31:57 0.99 MB
2021 metų vadovo veiklos ataskaita 2024-03-06 23:31:57 968.71 KB
2020 metų vadovo veiklos ataskaita 2024-03-06 23:31:59 6.77 MB
2019 metų vadovo veiklos ataskaita 2024-03-06 23:32:02 5 MB
2018 metų vadovo veiklos ataskaita 2024-03-06 23:32:04 938.96 KB
2017 metų vadovo veiklos ataskaita 2024-03-06 23:32:04 8.22 MB
2016 metų vadovo veiklos ataskaita 2024-03-06 23:32:08 6.61 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarka
Viešųjų pirkimų organizavimo ir kontrolės tvarkos aprašas 2024-03-07 12:04:03 261.21 KB
Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas 2024-03-06 23:32:10 46.58 KB
2020 metų viešieji pirkimai
2020 metų viešųjų pirkimų planas 2024-03-06 23:32:11 135.37 KB
2020 metų viešųjų pirkimų žurnalas 2024-03-07 01:12:57 320.79 KB
2021 metų viešieji pirkimai
2021 metų viešųjų pirkimų planas 2024-03-06 23:32:12 111.64 KB
2021 metų viešųjų pirkimų žurnalas 2024-03-07 01:20:02 216.2 KB
2022 metų viešieji pirkimai
2022 metų viešųjų pirkimų planas 2024-03-06 23:32:12 110.44 KB
2023 metų viešieji pirkimai
2023 metų viešųjų pirkimų planas 2024-03-06 23:32:13 142.85 KB
2023 metų viešųjų pirkimų žurnalas 2024-03-06 23:32:13 196.77 KB
2024 metų viešieji pirkimai
2024 metų viešųjų pirkimų planas 395.75 KB
2024 metų viešųjų pirkimų žurnalas 117.8 KB
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Įstaigos nuostatai patvirtinti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. T-16 2024-03-06 23:32:14 3.76 MB
Priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes Atnaujinta Dydis
Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas 2024-03-06 23:32:17 172.7 KB
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2023-09-01 iki 2024-08-31 2024-03-06 23:32:18 195.13 KB
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas nuo 2024-09-01 2024-03-06 23:32:18 197.61 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Korupcijos prevencijos programa 2024-03-06 23:32:19 90.89 KB
2021-2025 metų korupcijos prevencijos įgyvendinimo planas 2024-03-06 23:32:19 125.67 KB
Priėmimas į mokyklą Atnaujinta Dydis
Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-33 2024-03-06 23:32:20 272.1 KB
Bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijos priskyrimo nuostatai 2024-03-06 23:32:20 92.08 KB
Kauno mokyklų, priimančių mokytis pagal pradinio ugdymo programą, aptarnavimo teritorijų žemėlapis 2024-03-06 23:32:21 11.34 MB
Kauno Montesori mokyklos-darželio „Žiburėlis“ mokinių priėmimo 2024 m. komisijos darbo reglamentas, patvirtintas direktoriaus 2024-02-27 įsakymu Nr. 4-19 2024-03-06 23:32:25 119.73 KB
2024-2025 mokslo metų mokinių priėmimo komisija 2024-03-06 23:32:26 186.04 KB
Pirmumas ir prioritetai priimant į 1 klasę Atnaujinta Dydis
Pirmumas ir prioritetai priimant į 1 klasę 2024-03-06 23:32:26 172.43 KB
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2024-03-07 04:03:58 217.75 KB
Teisės aktai Atnaujinta Dydis
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas 2024-03-06 23:32:26 415.19 KB
Lietuvos respublikos švietimo įstatymo suvestinė 2023-09-01 iki 2023-12-31 2024-03-06 23:32:27 703.93 KB
Lietuvos respublikos švietimo įstatymo suvestinė 2024-01-01 iki 2024-08-31 2024-03-06 23:32:28 704.83 KB
2023- 2024 m. m. galiojančios pradinio ugdymo bendrosios programos 2 ir 4 klasėms iki 2024-08-31 2024-03-06 23:32:28 1.62 MB
2023-2024 m. m. pradinio ugdymo bendrosios programos 1 ir 3 klasėms 2024-03-06 23:32:30 65.28 KB
Montessori pedagogikos Lietuvoje samprata 2024-03-06 23:32:30 100.82 KB
Mokestis už vaikų išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje nustatomas vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016-03-15 d. sprendimu Nr. T-113 patvirtintu „ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠU“ 2024-03-06 23:32:31 152.93 KB
Dėl coronaviruso valdymo priemonių 2024-03-06 23:32:31 47.19 KB
Darbo apmokėjimo tvarka Atnaujinta Dydis
Darbo apmokėjimo sistema nuo 2024 metų 2024-04-25 15:06:33 709.69 KB
Ugdymo organizavimas nuotoliniu būdu Atnaujinta Dydis
NUOTOLINIO MOKYMO(SI) / UGDYMO(SI) VADOVAS 2024-03-06 23:30:35 1.79 MB
Ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2024-03-06 23:30:32 1.87 MB
Skaitmeninės priemonės nuotoliniam mokymui 2024-03-07 02:30:30 542.56 KB
Skaitmeninės priemonės spec. ugdymosi poreikių mokiniams 2024-03-06 23:30:34 586.54 KB
Kauno Montesori mokyklos-darželio "Žiburėlis" ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu priemonių planas 2024-03-06 23:32:32 104.86 KB
Darbuotuojų vidutiniai darbo užmokesčiai, Eur (neatskaičius mokesčių) Atnaujinta Dydis
DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS (2024), EUR 2024-03-20 19:08:27 83.13 KB
Mokyklos pažangos ataskaitos Atnaujinta Dydis
2020 metų mokyklos pažangos ataskaita 2024-03-06 23:32:33 94.43 KB
2021 metų mokyklos pažangos ataskaita 2024-03-07 07:26:04 97.73 KB
Documents EN Atnaujinta Dydis
The Regulation of Kaunas Montesori school-kindergarten Žiburėlis 2024-03-06 23:31:07 116.61 KB
Kaunas Montesori school-kindergarten Žiburėlis preschool education programme 2024-03-06 23:31:07 227.16 KB
Decision on provision of catering srvices in pre-primary and pre-school groups of educational institutions established by Kaunas city municipality 2024-03-06 23:31:08 45.99 KB
UTA veiksmų planas ir rodikliai Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komandos veiklos įvertinimo kriterijų ir rodiklių patvirtinimo 2024-03-06 23:30:55 155.87 KB
Kauno montesori mokyklos-darželio „žiburėlis“ atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komandos veiksmų ir priemonių planas 2022-2024 metams 2024-03-06 23:30:56 139.61 KB
Kauno Montesori mokyklos-darželio „Žiburėlis“ atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komandos veiklos įsivertinimo kriterijai ir rodikliai 2024-03-06 23:30:56 120.46 KB
UTA reglamentuojantys dokumentai Atnaujinta Dydis
Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. V-1269 „Dėl priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ pakeitimo 2022 m. rugsėjo 30 d. Nr. V-1541 2024-03-06 23:30:56 103.59 KB
Vaiko raidos aprašas 2024-03-06 23:30:57 170.96 KB
Kompetencijų raidos aprašas 2024-03-06 23:30:58 639.19 KB
Priešmokyklinio ugdymo programa nuo 2022-09-01 2024-03-06 23:30:59 411.14 KB
Nuomojamos patalpos Atnaujinta Dydis
Nuomojamos patalpos nuo 2024-01-01 iki 2024-05-31 2024-03-06 23:32:34 74.63 KB
Įsakymas dėl Kauno Montesori mokyklos darželio ,,Žiburėlis“ pasitikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto, išnuomojamo trumplaikiams renginiams organizuoti, sąrašo patvirtinimo 2024-03-06 23:32:34 79.18 KB
Kauno Montesori mokyklos-darželio ,,Žiburėlis“ patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto, išnuomojamo trumpalaikiams renginiams organizuoti, sąrašas 2024-03-06 23:32:34 77.71 KB
Nuomos tvarkos aprašas 2024-03-06 23:32:35 137.25 KB
Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų, ugdomų Kauno savivaldybės švietimo įstaigose pagal ikimokyklinio ugdymo programą, ugdymo sąlygų tenkinimo išlaidų kompensavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Mero potvarkis 2024-03-06 23:30:42 76.55 KB
Siuntimo išdavimo į KRS tvarkos aprašas 2024-03-06 23:30:42 164.31 KB