Dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Veiklos planavimo dokumentai
Strateginis planas 2019-2021 metams 2019-08-15 06:39:14 7.8 MB
2019 m. veiklos planas 2019-08-19 21:28:44 7.98 MB
2018 - 2019 mokslo metų ugdymo planas 2019-08-14 19:04:09 6.95 MB
Mėnesio veiklos planai
Birželio mėn. veiklos planas 2019-08-20 23:06:56 870.6 KB
Kiti dokumentai
Sveikatą stiprinančios mokyklos-darželio programa 2018 - 2022 metams 2019-08-14 14:06:51 209.57 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2019 metų ataskaitos
2019 metų I ketvirčio sąmatų vykdymo ataskaitos 2019-08-15 19:04:55 2.4 MB
2019 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2019-08-20 19:58:35 629.36 KB
2018 metų ataskaitos
2018 metų I ketvirčio sąmatų vykdymo ataskaitos 2019-08-19 19:02:44 2.42 MB
2018 metų II ketvirčio sąmatų vykdymo ataskaitos 2019-08-21 08:46:25 3.91 MB
2018 metų III ketvirčio sąmatų vykdymo ataskaitos 2019-08-18 17:20:36 2.38 MB
2018 metų IV ketvirčio sąmatų vykdymo ataskaitos 2019-08-07 16:22:04 2.64 MB
2018 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2019-08-06 23:50:06 1.51 MB
2018 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2019-08-11 08:43:08 1.55 MB
2018 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2019-08-20 18:34:00 1.86 MB
1 forma (metinė) 2019-08-08 21:49:11 232.49 KB
Investicijų statistinė ataskaita II ketvirtis 2019-08-20 05:26:23 1.01 MB
Investicijų statistinė ataskaita IV ketvirtis 2019-08-18 21:53:43 1 MB
Investicijų statistinė ataskaita metinė 2019-08-08 20:41:35 1.4 MB
S7 forma IV ketvirtis 2019-08-06 06:27:51 210.55 KB
2017 metų ataskaitos
2017 metų I ketvirčio finansinė ataskaita 2019-08-07 14:57:19 5.12 MB
2017 metų II ketvirčio finansinė ataskaita 2019-08-19 07:42:48 4.81 MB
2017 metų III ketvirčio finansinė ataskaita 2019-08-13 12:00:31 1.37 MB
2017 metų finansinė ataskaita (balansas) 2019-08-19 12:22:30 6.58 MB
2016 metų ataskaitos
2016 metų I ketvirtis 2019-08-18 09:49:16 14.09 KB
2016 metų II ketvirtis 2019-08-18 12:52:04 14.33 KB
2016 metų III ketvirtis 2019-08-20 00:24:45 15.43 KB
2016 metų IV ketvirtis 2019-08-18 12:15:50 12.14 KB
Informacija apie ugdymo lėšas 2016 spalis-gruodis 2019-08-11 20:55:22 243.63 KB
2015 metų ataskaitos
I ketvirtis
Finansinė būklė 2019-08-15 00:35:31 314.75 KB
Veiklos rezultatai 2019-08-10 12:19:05 314.75 KB
Finasavimo sumos 2019-08-15 00:15:21 147.75 KB
Aiškinamasis raštas 2019-08-18 22:32:18 147.75 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita 2019-08-19 02:03:53 147.9 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita (valstybinių funkcijų vykdymo programa) 2019-08-10 01:48:07 147.9 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita (spec. lėšos) 2019-08-20 07:47:09 514.73 KB
Forma Nr.1 2019-08-13 02:07:20 514.73 KB
Forma Nr.4 2019-08-18 17:18:48 512.29 KB
F2_biudzetas_valstybiniu_funkciju_2015_1_ketvirtis 2019-08-13 00:20:18 512.29 KB
F2_biudzetas_spec_lesu_2015_1_ketvirtis 2019-08-19 08:08:58 512.7 KB
F2_biudzetas_spec_lesu_2015_1_ketvirtis 2019-08-05 09:45:10 512.7 KB
F1__2015_1_ketv 2019-08-09 12:15:22 266.08 KB
F4_2015_1_ketv 2019-08-07 07:16:36 770.04 KB
II ketvirtis
Finansinė būklė 2019-08-09 06:57:56 618.78 KB
Veiklos rezultatai 2019-08-04 21:33:27 941.54 KB
Finansavimo sumos 2019-08-18 22:45:47 794.39 KB
Aiškinamasis raštas 2019-08-15 22:56:50 398.63 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita 2019-08-21 06:21:34 606.77 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita(valstybinių funkcijų vykdymo programa) 2019-08-19 19:34:44 606.04 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita(spec. lėšos) 2019-08-21 08:29:27 606.66 KB
Forma Nr.1 2019-08-06 14:33:02 294.57 KB
Forma Nr.4 2019-08-08 21:21:00 0.98 MB
III ketvirtis
Finansinė būklė 2019-08-07 02:05:16 781.52 KB
Veiklos rezultatai 2019-08-12 15:58:48 428.91 KB
Finansavimo sumos 2019-08-17 12:18:48 378.11 KB
Aiškinamasis raštas 2019-08-06 01:04:19 395.48 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita 2019-08-17 02:04:00 718.77 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita (valstybinių funkcijų vykdymo programa) 2019-08-18 13:32:51 688.7 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita (spec. lėšos) 2019-08-21 06:55:26 688.12 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita (minimalios algos kėlimui) 2019-08-19 07:22:40 696.09 KB
Forma Nr.1 2019-08-03 13:56:52 284.91 KB
Forma Nr.4 2019-08-16 17:26:23 334.98 KB
IV ketvirtis
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-08-03 07:47:37 18.42 MB
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2019-08-09 19:18:42 6.11 MB
Finansinės būklės ataskaita 2019-08-17 03:55:23 1.18 MB
Veiklos rezultatų ataskaita 2019-08-19 17:08:58 675.89 KB
Grynojo turto pokyčių ataskaita 2019-08-15 04:57:21 517.87 KB
Pinigų srautų ataskaita 2019-08-18 13:43:28 1.19 MB
Aiškinamasis raštas dėl 2015 metų IV ketvirčio biudžeto vykdymo 2019-08-13 17:43:30 864.76 KB
F2 - Valstybinių funkcijų vykdymo programa 2019-08-06 22:31:17 6.78 MB
F2 - Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (biudžetas) 2019-08-06 10:44:37 6.88 MB
F2 - Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (spec. lėšos) 2019-08-07 14:44:41 6.82 MB
F2 - Savivaldybės finansuojamų įstaigų specialioji dotacija minimalios algos kėlimui 2019-08-11 08:28:28 6.73 MB
F2 - Miesto darnaus vystymosi programa 2019-08-09 21:13:36 6.81 MB
F4 - Bendra 2019-08-11 12:23:38 3.12 MB
F4 - Valstybinių funkcijų vykdymo programa 2019-08-13 20:35:38 3.19 MB
F4 - Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (biudžetas) 2019-08-05 08:18:20 3.2 MB
F4 - Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (spec. lėšos) 2019-08-03 11:23:47 3.19 MB
F4 - Savivaldybės finansuojamų įstaigų specialioji dotacija minimalios algos kėlimui 2019-08-05 03:08:29 3.19 MB
F4 - Miesto darnaus vystymosi programa 2019-08-06 23:51:33 3.21 MB
2014 metų ataskaitos
I ketvirtis
Finansinė būklė 2019-08-19 07:34:31 42.63 KB
Veiklos rezultatai 2019-08-18 12:15:41 36.4 KB
Finasavimo sumos 2019-08-17 05:46:35 29.38 KB
Aiškinamsis raštas 2019-08-19 04:03:54 28.69 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita 2019-08-13 01:30:43 64.5 KB
II ketvirtis
Finansinė būklė 2019-08-16 09:20:33 43.21 KB
Veiklos rezultatai 2019-08-14 04:14:32 36.51 KB
Finasavimo sumos 2019-08-17 20:39:21 29.64 KB
Aiškinamsis raštas 2019-08-18 21:52:33 28.76 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita 2019-08-15 14:50:10 64.55 KB
III ketvirtis
Finansinė būklė 2019-08-16 20:58:04 42.71 KB
Veiklos rezultatai 2019-08-13 09:58:43 36.36 KB
Finasavimo sumos 2019-08-18 23:39:12 29.43 KB
Aiškinamsis raštas 2019-08-16 20:24:19 29 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita 2019-08-18 15:08:59 64.7 KB
IV ketvirtis
Finansinė būklė 2019-08-20 22:40:31 218.06 KB
Veiklos rezultatai 2019-08-09 04:12:21 314.46 KB
Finansavimo sumos 2019-08-19 15:52:01 148.22 KB
Grynojo turto pokytis 2019-08-15 07:17:03 314.48 KB
Pinigų srautai 2019-08-16 20:20:19 259.9 KB
Aiškinamasis raštas 2019-08-13 05:15:42 193.37 KB
Priedai prie aiškinamojo rašto 2019-08-18 09:22:58 284.85 KB
2013 metų ataskaitos
I ketvirtis
Finansinė būklė 2019-08-18 14:03:00 216.16 KB
Veiklos rezultatai 2019-08-14 01:21:40 314.13 KB
Finasavimo sumos 2019-08-18 12:08:02 147.65 KB
Aiškinamsis raštas 2019-08-21 02:42:47 145.58 KB
II ketvirtis
Finansinė būklė 2019-08-14 08:45:57 43.4 KB
Veiklos rezultatai 2019-08-14 19:54:08 36.96 KB
Finasavimo sumos 2019-08-20 02:28:06 29.61 KB
Aiškinamsis raštas 2019-08-10 20:28:44 28.98 KB
III ketvirtis
Finansinė būklė 2019-08-15 09:06:26 42.64 KB
Veiklos rezultatai 2019-08-15 02:39:39 36.42 KB
Finasavimo sumos 2019-08-13 09:43:07 29.4 KB
Aiškinamsis raštas 2019-08-18 18:21:48 28.51 KB
IV ketvirtis
Finansinė būklė 2019-08-21 08:08:06 42.89 KB
Veiklos rezultatai 2019-08-15 09:29:13 36.51 KB
Finansavimo sumos 2019-08-13 20:38:06 29.42 KB
Grynojo turto pokytis 2019-08-18 20:58:30 49.28 KB
Pinigų srautai 2019-08-13 09:22:31 49.89 KB
Biudžeto vykdymo ataskaita 2019-08-19 01:52:35 100.78 KB
Aiškinamasis raštas 2019-08-15 05:52:08 74.89 KB
Priedai prie aiškinamojo rašto 2019-08-18 13:05:33 283.35 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Dėl maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo ugdymo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse“. (Pakeistas miesto Tarybos 2014-11-06 sprendimu Nr. T-611) 2019-08-17 11:01:44 88.07 KB
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-83 patvirtintas Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas 2019-08-20 14:45:43 160.46 KB
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo nr. v-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo". 2019-08-20 00:59:29 421.44 KB
Ikimokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas 2019-08-15 00:40:07 193.01 KB
1 priedas 2019-08-19 09:29:49 151.48 KB
2 priedas 2019-08-21 07:05:20 117.49 KB
3 priedas 2019-08-18 18:43:44 175.75 KB
4 priedas 2019-08-19 00:09:15 166.44 KB
5 priedas 2019-08-19 20:10:51 179.74 KB
6 priedas 2019-08-18 11:21:52 154.9 KB
7 priedas 2019-08-18 23:14:42 153.97 KB
8 priedas 2019-08-10 03:14:08 166.16 KB
9 priedas 2019-08-19 00:35:02 539.29 KB
Ugdymo kokybės samprata 2019-08-19 10:05:11 128.71 KB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
2016 metų vadovo veiklos ataskaita 2019-08-17 00:02:31 6.61 MB
2017 metų vadovo veiklos ataskaita 2019-08-20 19:13:07 8.22 MB
2018 metų vadovo veiklos ataskaita 2019-08-15 23:09:34 938.96 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarka
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas 2019-08-18 23:00:14 264.05 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo 1 priedas 2019-08-12 08:48:26 831.21 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo 2 priedas 2019-08-18 15:03:06 280.37 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas 2019-08-10 02:57:09 494.1 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo 4 priedas 2019-08-16 12:13:58 150.21 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo 5 priedas 2019-08-14 16:04:41 100.37 KB
Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas 2019-08-16 13:27:24 46.58 KB
2019 metų viešieji pirkimai
2019 metų viešųjų pirkimų planas 2019-08-14 22:26:55 116.44 KB
2019 metų gegužės mėn. viešieji pirkimai 2019-08-16 14:40:42 116.61 KB
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Įstaigos nuostatai patvirtinti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 12 d. sprendimu Nr. T-672 2019-08-18 04:26:40 14.78 MB
Tyrimai Atnaujinta Dydis
2019 metų 2 klasės standartizuotų testų rezultatai 2019-08-18 12:40:50 685.36 KB
2019 metų 4 klasės standartizuotų testų rezultatai 2019-08-16 19:46:27 683.79 KB
2019 m. Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo tyrimas 2019-08-15 14:13:46 407.71 KB
Priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes Atnaujinta Dydis
Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimo nr. t-331 „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos" pakeitimo 2019-08-16 22:45:08 185.3 KB
Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas 2019-08-08 17:15:14 214.03 KB
Papildomos vietos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse 2019-08-21 09:15:41 215.77 KB
Dėl keičiamo brandumo mokyklai vertinimo 2019-08-17 08:42:29 485.36 KB
Priėmimas į mokyklą Atnaujinta Dydis
Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-33 2019-08-19 10:48:35 284.05 KB
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 26 d. sprendimas Nr. T-68 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 2019-2020 mokslo metais nustatymo, pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2019-2020 mokslo metais ir prašymų priimti mokytis priėmimo laiko nustatymo“ 2019-08-16 02:55:28 85.84 KB
Priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičius pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose (Priedas Nr.5) 2019-08-16 20:19:41 103.33 KB
Kauno Montesori mokyklos-darželio „Žiburėlis“ priėmimo komisijos darbo reglamentas, patvirtintas direktoriaus 2019-03-01 įsakymu Nr.4-8 2019-08-09 23:03:26 1.38 MB
Kauno Montesori mokyklos-darželio „Žiburėlis“ priėmimo komisija 2019-08-20 09:35:12 234.04 KB
Pageidaujančių mokytis 1 kl. 2019-2020 m. m. sąrašas 2019-05-09 2019-08-20 15:09:41 200.86 KB
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2019-08-20 12:11:13 217.75 KB
Teisės aktai Atnaujinta Dydis
Valstybinės švietimo strategijos 2013-2022 metams nuostatos 2019-08-16 19:28:05 143.18 KB
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas 2019-08-16 14:48:44 415.19 KB
Pradinio ugdymo bendrosios programos 2019-08-20 19:50:38 1.62 MB
Montessori pedagogikos Lietuvoje samprata 2019-08-18 17:36:41 100.82 KB
Įsakymas dėl vietų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse 2015-2016 mokslo metais 2019-08-14 14:06:56 111.57 KB
Mokestis už vaikų išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje nustatomas vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016-03-15 d. sprendimu Nr. T-113 patvirtintu „ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠU“ 2019-08-16 20:39:58 209.77 KB
Maitinimo paslaugos teikiamos vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014-11-06 d. sprendimu Nr. T-611 „DĖL MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO KAUNO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINĖSE IR PRIEŠMOKYKLINĖSE GRUPĖSE“ 2019-08-14 07:19:44 89.34 KB