Dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Veiklos planavimo dokumentai
Strateginis planas 2022-2024 metams 2023-01-31 02:40:08 394.05 KB
2022 m. veiklos planas 2023-01-31 02:40:08 185.16 KB
2021-2022/2022-2023 mokslo metų ugdymo planas 2023-01-31 02:40:08 4.81 MB
2021 m. veiklos ataskaita 2023-01-31 02:40:10 1.14 MB
Mėnesio veiklos planai
Sausio mėn. veiklos planas 2023-01-31 02:40:07 92.16 KB
Kiti dokumentai
Sveikatą stiprinančios mokyklos-darželio programa 2018 - 2022 metams 2023-01-31 02:40:11 209.57 KB
Informacijos pagal LR pranešėjų apsaugos įstatymą Kauno mokykloje-darželyje „Žiburėlis“ teikimo tvarkos aprašas 2023-01-31 02:40:12 1.54 MB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2022 metų ataskaitos
2022 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-01-31 02:40:13 1.67 MB
2022 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-01-31 02:40:14 1.08 MB
2022 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-01-31 02:40:14 2.21 MB
2022 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-01-31 02:40:15 0.97 MB
2022 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-01-31 02:40:16 1.74 MB
2022 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-01-31 02:40:17 0.97 MB
2022 metų IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-01-31 02:40:18 2.15 MB
2021 metų ataskaitos
2021 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-01-31 02:40:19 1.63 MB
2021 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-01-31 02:40:20 506.27 KB
2021 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-01-31 02:40:21 1.69 MB
2021 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-01-31 02:40:22 1 MB
2021 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-01-31 02:40:22 1.68 MB
2021 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-01-31 02:40:23 626.93 KB
2021 metų IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-01-31 02:40:24 2.21 MB
2021 metų IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-01-31 02:40:25 1.08 MB
2020 metų ataskaitos
2020 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-01-31 02:40:26 1.12 MB
2020 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-01-31 02:40:27 946.44 KB
2020 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-01-31 02:40:27 1.38 MB
2020 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-01-31 02:40:29 629.12 KB
2020 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-01-31 02:40:30 1.18 MB
2020 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-01-31 02:40:31 605.07 KB
2020 metų IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-01-31 02:40:32 1.5 MB
2020 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2023-01-31 02:40:33 1.54 MB
2019 metų ataskaitos
2019 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-01-31 02:40:34 2.57 MB
2019 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-01-31 02:40:35 799.52 KB
2019 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-01-31 02:40:36 5.8 MB
2019 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-01-31 02:40:39 709.55 KB
2019 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-01-31 02:40:39 3.52 MB
2019 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-01-31 02:40:41 1.15 MB
2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-01-31 02:40:42 3.17 MB
2019 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2023-01-31 02:40:43 3.84 MB
2018 metų ataskaitos
2018 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-01-31 02:40:45 2.42 MB
2018 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-01-31 02:40:46 1.51 MB
2018 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-01-31 02:40:47 3.91 MB
2018 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-01-31 02:40:49 1.55 MB
2018 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-01-31 02:40:50 2.38 MB
2018 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-01-31 02:40:51 1.86 MB
2018 metų biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-01-31 02:40:52 2.64 MB
2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2023-01-31 02:40:54 10.02 MB
2017 metų ataskaitos
2017 metų I ketvirčio finansinė ataskaita 2023-01-31 02:41:05 5.12 MB
2017 metų II ketvirčio finansinė ataskaita 2023-01-31 02:41:07 4.81 MB
2017 metų III ketvirčio finansinė ataskaita 2023-01-31 02:41:09 1.37 MB
2017 metų finansinė ataskaita (balansas) 2023-01-31 02:41:10 6.58 MB
2016 metų ataskaitos
2016 metų I ketvirtis 2023-01-31 02:41:13 14.09 KB
2016 metų II ketvirtis 2023-01-31 02:41:13 14.33 KB
2016 metų III ketvirtis 2023-01-31 05:54:51 15.43 KB
2016 metų IV ketvirtis 2023-01-31 02:41:14 12.14 KB
Informacija apie ugdymo lėšas 2016 spalis-gruodis 2023-01-31 02:41:14 243.63 KB
2015 metų ataskaitos
I ketvirtis
Finansinė būklė 2023-01-31 02:41:15 314.75 KB
Veiklos rezultatai 2023-01-31 02:41:16 314.75 KB
Finasavimo sumos 2023-01-31 02:41:16 147.75 KB
Aiškinamasis raštas 2023-01-31 02:41:17 147.75 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita 2023-01-31 02:41:17 147.9 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita (valstybinių funkcijų vykdymo programa) 2023-01-31 02:41:17 147.9 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita (spec. lėšos) 2023-01-31 02:41:18 514.73 KB
Forma Nr.1 2023-01-31 02:41:18 514.73 KB
Forma Nr.4 2023-01-31 02:41:19 512.29 KB
F2_biudzetas_valstybiniu_funkciju_2015_1_ketvirtis 2023-01-31 02:41:20 512.29 KB
F2_biudzetas_spec_lesu_2015_1_ketvirtis 2023-01-31 02:41:20 512.7 KB
F2_biudzetas_spec_lesu_2015_1_ketvirtis 2023-01-31 02:41:21 512.7 KB
F1__2015_1_ketv 2023-01-31 02:41:22 266.08 KB
F4_2015_1_ketv 2023-01-31 02:41:22 770.04 KB
II ketvirtis
Finansinė būklė 2023-01-31 02:41:23 618.78 KB
Veiklos rezultatai 2023-01-31 02:41:24 941.54 KB
Finansavimo sumos 2023-01-31 02:41:24 794.39 KB
Aiškinamasis raštas 2023-01-31 02:41:25 398.63 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita 2023-01-31 02:41:26 606.77 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita(valstybinių funkcijų vykdymo programa) 2023-01-31 02:41:26 606.04 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita(spec. lėšos) 2023-01-31 02:41:27 606.66 KB
Forma Nr.1 2023-01-31 02:41:27 294.57 KB
Forma Nr.4 2023-01-31 02:41:28 0.98 MB
III ketvirtis
Finansinė būklė 2023-01-31 02:41:29 781.52 KB
Veiklos rezultatai 2023-01-31 02:41:30 428.91 KB
Finansavimo sumos 2023-01-31 02:41:30 378.11 KB
Aiškinamasis raštas 2023-01-31 02:41:31 395.48 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita 2023-01-31 02:41:32 718.77 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita (valstybinių funkcijų vykdymo programa) 2023-01-31 02:41:32 688.7 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita (spec. lėšos) 2023-01-31 02:41:33 688.12 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita (minimalios algos kėlimui) 2023-01-31 02:41:34 696.09 KB
Forma Nr.1 2023-01-31 02:41:34 284.91 KB
Forma Nr.4 2023-01-31 02:41:35 334.98 KB
IV ketvirtis
Finansinių ataskaitų rinkinys 2023-01-31 02:41:35 18.42 MB
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2023-01-31 02:41:42 6.11 MB
Finansinės būklės ataskaita 2023-01-31 02:41:44 1.18 MB
Veiklos rezultatų ataskaita 2023-01-31 02:41:45 675.89 KB
Grynojo turto pokyčių ataskaita 2023-01-31 02:41:46 517.87 KB
Pinigų srautų ataskaita 2023-01-31 02:41:47 1.19 MB
Aiškinamasis raštas dėl 2015 metų IV ketvirčio biudžeto vykdymo 2023-01-31 02:41:47 864.76 KB
F2 - Valstybinių funkcijų vykdymo programa 2023-01-31 02:41:48 6.78 MB
F2 - Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (biudžetas) 2023-01-31 02:41:51 6.88 MB
F2 - Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (spec. lėšos) 2023-01-31 02:41:54 6.82 MB
F2 - Savivaldybės finansuojamų įstaigų specialioji dotacija minimalios algos kėlimui 2023-01-31 02:41:57 6.73 MB
F2 - Miesto darnaus vystymosi programa 2023-01-31 02:42:00 6.81 MB
F4 - Bendra 2023-01-31 02:42:03 3.12 MB
F4 - Valstybinių funkcijų vykdymo programa 2023-01-31 02:42:04 3.19 MB
F4 - Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (biudžetas) 2023-01-31 02:42:06 3.2 MB
F4 - Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (spec. lėšos) 2023-01-31 02:42:07 3.19 MB
F4 - Savivaldybės finansuojamų įstaigų specialioji dotacija minimalios algos kėlimui 2023-01-31 02:42:09 3.19 MB
F4 - Miesto darnaus vystymosi programa 2023-01-31 02:42:10 3.21 MB
2014 metų ataskaitos
I ketvirtis
Finansinė būklė 2023-01-31 02:42:11 42.63 KB
Veiklos rezultatai 2023-01-31 03:41:28 36.4 KB
Finasavimo sumos 2023-01-31 02:42:12 29.38 KB
Aiškinamsis raštas 2023-01-31 02:42:12 28.69 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita 2023-01-31 02:42:13 64.5 KB
II ketvirtis
Finansinė būklė 2023-01-31 02:42:13 43.21 KB
Veiklos rezultatai 2023-01-31 02:42:14 36.51 KB
Finasavimo sumos 2023-01-31 04:45:35 29.64 KB
Aiškinamsis raštas 2023-01-31 02:42:14 28.76 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita 2023-01-31 02:42:15 64.55 KB
III ketvirtis
Finansinė būklė 2023-01-31 02:42:15 42.71 KB
Veiklos rezultatai 2023-01-31 02:42:16 36.36 KB
Finasavimo sumos 2023-01-31 02:42:16 29.43 KB
Aiškinamsis raštas 2023-01-31 02:42:16 29 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita 2023-01-31 02:42:17 64.7 KB
IV ketvirtis
Finansinė būklė 2023-01-31 02:42:17 218.06 KB
Veiklos rezultatai 2023-01-31 02:42:18 314.46 KB
Finansavimo sumos 2023-01-31 02:42:18 148.22 KB
Grynojo turto pokytis 2023-01-31 02:42:19 314.48 KB
Pinigų srautai 2023-01-31 02:42:19 259.9 KB
Aiškinamasis raštas 2023-01-31 02:42:20 193.37 KB
Priedai prie aiškinamojo rašto 2023-01-31 02:42:21 284.85 KB
2013 metų ataskaitos
I ketvirtis
Finansinė būklė 2023-01-31 02:42:21 216.16 KB
Veiklos rezultatai 2023-01-31 02:42:21 314.13 KB
Finasavimo sumos 2023-01-31 02:42:22 147.65 KB
Aiškinamsis raštas 2023-01-31 02:42:22 145.58 KB
II ketvirtis
Finansinė būklė 2023-01-31 02:42:23 43.4 KB
Veiklos rezultatai 2023-01-31 02:42:23 36.96 KB
Finasavimo sumos 2023-01-31 02:42:24 29.61 KB
Aiškinamsis raštas 2023-01-31 02:42:24 28.98 KB
III ketvirtis
Finansinė būklė 2023-01-31 02:42:24 42.64 KB
Veiklos rezultatai 2023-01-31 02:42:24 36.42 KB
Finasavimo sumos 2023-01-31 02:42:25 29.4 KB
Aiškinamsis raštas 2023-01-31 02:42:25 28.51 KB
IV ketvirtis
Finansinė būklė 2023-01-31 02:42:26 42.89 KB
Veiklos rezultatai 2023-01-31 02:42:26 36.51 KB
Finansavimo sumos 2023-01-31 02:42:27 29.42 KB
Grynojo turto pokytis 2023-01-31 02:42:27 49.28 KB
Pinigų srautai 2023-01-31 02:42:28 49.89 KB
Biudžeto vykdymo ataskaita 2023-01-31 02:42:28 100.78 KB
Aiškinamasis raštas 2023-01-31 02:42:29 74.89 KB
Priedai prie aiškinamojo rašto 2023-01-31 02:42:29 283.35 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Dėl maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo ugdymo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse“ (T-256) 2023-01-31 02:42:29 77.32 KB
Dėl maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo ugdymo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse“ (T-327) 2023-01-31 02:42:30 95.6 KB
Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas 2023-01-31 02:42:30 107.07 KB
Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo pakeitimas 2020-07-21 2023-01-31 02:42:31 121.65 KB
Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo pakeitimas 2021-04-20 Nr. T-154-1 2023-01-31 02:42:31 78.36 KB
Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo pakeitimas 2021-07-20 Nr. T-319 2023-01-31 02:42:32 79.76 KB
Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo pakeitimas 2021-12-21 Nr.T-543 2023-01-31 02:42:32 81.36 KB
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo nr. v-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo". 2023-01-31 02:42:33 421.44 KB
Ikimokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas 2023-01-31 02:39:41 3.59 MB
2020-12-08 įsakymas Nr. A-4069 dėl Pelėdžiuko grupės 2023-01-31 02:39:43 596.18 KB
2020-12-08 įsakymo Nr. A-4069 dėl Pelėdžiuko grupės pakeitimas 2023-01-31 02:39:43 234.82 KB
Ugdymo kokybės samprata 2023-01-31 02:39:44 128.71 KB
Raštas dėl Montesori 2021-04-26_3 gr 2023-01-31 02:39:44 150.9 KB
Ikimokyklinio ugdymo programa 2023-01-31 02:39:45 8.18 MB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
2022 metų vadovo veiklos ataskaita 2023-01-31 02:42:33 213.96 KB
2021 metų vadovo veiklos ataskaita 2023-01-31 02:42:34 968.71 KB
2020 metų vadovo veiklos ataskaita 2023-01-31 02:42:34 6.77 MB
2019 metų vadovo veiklos ataskaita 2023-01-31 02:42:37 5 MB
2018 metų vadovo veiklos ataskaita 2023-01-31 02:42:40 938.96 KB
2017 metų vadovo veiklos ataskaita 2023-01-31 02:42:40 8.22 MB
2016 metų vadovo veiklos ataskaita 2023-01-31 02:42:44 6.61 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarka
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas 2023-01-31 02:42:47 264.05 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo 1 priedas 2023-01-31 02:42:47 831.21 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo 2 priedas 2023-01-31 02:42:48 280.37 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas 2023-01-31 02:42:48 494.1 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo 4 priedas 2023-01-31 02:42:49 150.21 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo 5 priedas 2023-01-31 02:42:49 100.37 KB
Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas 2023-01-31 02:42:50 46.58 KB
2020 metų viešieji pirkimai
2020 metų viešųjų pirkimų planas 2023-01-31 02:42:51 135.37 KB
2020 metų viešųjų pirkimų žurnalas 2023-01-31 02:42:51 320.79 KB
2021 metų viešieji pirkimai
2021 metų viešųjų pirkimų planas 2023-01-31 02:42:51 111.64 KB
2021 metų viešųjų pirkimų žurnalas 2023-01-31 02:42:52 216.2 KB
2022 metų viešieji pirkimai
2022 metų viešųjų pirkimų planas 2023-01-31 02:42:52 110.44 KB
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Įstaigos nuostatai patvirtinti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. T-16 2023-01-31 02:42:53 3.76 MB
Tyrimai Atnaujinta Dydis
2019 metų 2 klasės standartizuotų testų rezultatai 2023-01-31 02:42:56 685.36 KB
2019 metų 4 klasės standartizuotų testų rezultatai 2023-01-31 02:42:57 683.79 KB
2019 m. Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo tyrimas 2023-01-31 02:42:57 407.71 KB
Priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes Atnaujinta Dydis
Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas 2023-01-31 05:58:23 262.05 KB
Įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-1106 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ pakeitimo 2021-12-21 2023-01-31 02:42:58 123.07 KB
Dėl vietų skaičiaus ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse 2021-2022 mokslo metais 2023-01-31 02:42:59 2.32 MB
Dėl keičiamo brandumo mokyklai vertinimo 2023-01-31 02:43:00 485.36 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Korupcijos prevencijos programa 2023-01-31 02:43:01 90.89 KB
2021-2025 metų korupcijos prevencijos įgyvendinimo planas 2023-01-31 02:43:01 125.67 KB
Priėmimas į mokyklą Atnaujinta Dydis
Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-33 2023-01-31 02:43:02 284.05 KB
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 24 d. sprendimas dėl priėmimo tvarkos pakeitimo T-99 2023-01-31 02:43:02 218.21 KB
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 21 d. sprendimas Nr. T-542 dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. T-33 „Dėl priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2023-01-31 02:43:03 124.01 KB
Priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičius pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose, vykdančiose priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, 2022–2023 mokslo metais 2023-01-31 02:43:03 78.65 KB
Priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičius pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose, vykdančiose priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, 2022–2023 mokslo metais 5 priedas 2023-01-31 02:43:03 81.19 KB
2022-02-25 įsakymas Nr. 4-11 dėl Kauno Montesori mokyklos-darželio „Žiburėlis“ mokinių priėmimo 2022 m. komisijos darbo reglamento patvirtinimo 2023-01-31 02:43:04 183.01 KB
Kauno Montesori mokyklos-darželio „Žiburėlis“ priėmimo komisijos darbo reglamentas, patvirtintas direktoriaus 2022-02-25 įsakymu Nr.4-11 2023-01-31 02:43:04 1 MB
2022-2023 mokslo metų mokinių priėmimo komisija 2023-01-31 02:43:05 208.18 KB
Pirmumas ir prioritetai priimant į 1 klasę Atnaujinta Dydis
Pirmumas ir prioritetai priimant į 1 klasę 2023-01-31 02:43:06 172.43 KB
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2023-01-31 02:43:06 217.75 KB
Teisės aktai Atnaujinta Dydis
Valstybinės švietimo strategijos 2013-2022 metams nuostatos 2023-01-31 02:43:07 143.18 KB
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas 2023-01-31 02:43:07 415.19 KB
Pradinio ugdymo bendrosios programos 2023-01-31 02:43:08 1.62 MB
Montessori pedagogikos Lietuvoje samprata 2023-01-31 02:43:09 100.82 KB
Mokestis už vaikų išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje nustatomas vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016-03-15 d. sprendimu Nr. T-113 patvirtintu „ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠU“ 2023-01-31 02:43:09 209.77 KB
Maitinimo paslaugos teikiamos vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014-11-06 d. sprendimu Nr. T-611 „DĖL MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO KAUNO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINĖSE IR PRIEŠMOKYKLINĖSE GRUPĖSE“ 2023-01-31 02:43:09 89.34 KB
Dėl coronaviruso valdymo priemonių 2023-01-31 02:43:10 47.19 KB
Darbo apmokėjimo tvarka Atnaujinta Dydis
Darbo apmokėjimo tvarka nuo 2020 metų rugsėjo mėn 2023-01-31 02:43:10 234.91 KB
Ugdymo organizavimas nuotoliniu būdu Atnaujinta Dydis
NUOTOLINIO MOKYMO(SI) / UGDYMO(SI) VADOVAS 2023-01-31 02:39:39 1.79 MB
Ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2023-01-31 02:39:36 1.87 MB
Skaitmeninės priemonės nuotoliniam mokymui 2023-01-31 02:39:38 542.56 KB
Skaitmeninės priemonės spec. ugdymosi poreikių mokiniams 2023-01-31 02:39:38 586.54 KB
Kauno Montesori mokyklos-darželio "Žiburėlis" ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu priemonių planas 2023-01-31 02:43:11 104.86 KB
Darbuotuojų vidutiniai darbo užmokesčiai, Eur (neatskaičius mokesčių) Atnaujinta Dydis
DARBUOTOJŲ VIDUTINIO DARBO UŽMOKESTIS, EUR 2023-01-31 02:43:11 76.98 KB
Mokyklos pažangos ataskaitos Atnaujinta Dydis
2020 metų mokyklos pažangos ataskaita 2023-01-31 02:43:12 94.43 KB
2021 metų mokyklos pažangos ataskaita 2023-01-31 02:43:12 97.73 KB
Documents EN Atnaujinta Dydis
The Regulation of Kaunas Montesori school-kindergarten Žiburėlis 2023-01-31 02:40:00 116.61 KB
Kaunas Montesori school-kindergarten Žiburėlis preschool education programme 2023-01-31 02:40:01 227.16 KB
Decision on provision of catering srvices in pre-primary and pre-school groups of educational institutions established by Kaunas city municipality 2023-01-31 02:40:01 45.99 KB
UTA veiksmų planas ir rodikliai Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komandos veiklos įvertinimo kriterijų ir rodiklių patvirtinimo 2023-01-31 02:39:48 155.87 KB
Kauno montesori mokyklos-darželio „žiburėlis“ atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komandos veiksmų ir priemonių planas 2022-2024 metams 2023-01-31 05:48:04 139.61 KB
Kauno Montesori mokyklos-darželio „Žiburėlis“ atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komandos veiklos įsivertinimo kriterijai ir rodikliai 2023-01-31 02:39:50 120.46 KB
UTA reglamentuojantys dokumentai Atnaujinta Dydis
Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. V-1269 „Dėl priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ pakeitimo 2022 m. rugsėjo 30 d. Nr. V-1541 2023-01-31 05:49:16 103.59 KB
Vaiko raidos aprašas 2023-01-31 05:50:00 170.96 KB
Kompetencijų raidos aprašas 2023-01-31 05:50:22 639.19 KB
Priešmokyklinio ugdymo programa nuo 2022-09-01 2023-01-31 05:51:03 411.14 KB