Dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Veiklos planavimo dokumentai
Strateginis planas 2019-2021 metams 2019-12-10 11:09:42 7.8 MB
2019 m. veiklos planas 2019-12-11 22:03:31 7.98 MB
2019 - 2020 mokslo metų ugdymo planas 2019-12-07 07:23:54 6.56 MB
2019 - 2020 mokslo metų ugdymo plano 1 priedas 2019-12-10 20:57:48 84.56 KB
2019 - 2020 mokslo metų ugdymo plano 2 priedas 2019-12-06 15:47:54 129.01 KB
2019 - 2020 mokslo metų ugdymo plano 3 priedas 2019-12-11 09:00:32 93.17 KB
Mėnesio veiklos planai
Gruodžio mėn. veiklos planas 2019-12-11 16:43:08 121.68 KB
Kiti dokumentai
Sveikatą stiprinančios mokyklos-darželio programa 2018 - 2022 metams 2019-12-11 13:52:07 209.57 KB
Informacijos pagal LR pranešėjų apsaugos įstatymą Kauno mokykloje-darželyje „Žiburėlis“ teikimo tvarkos aprašas 2019-12-11 21:30:57 1.54 MB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2019 metų ataskaitos
2019 metų I ketvirčio sąmatų vykdymo ataskaitos 2019-12-09 10:35:44 2.4 MB
2019 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2019-12-12 05:40:13 629.36 KB
2019 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2019-12-08 08:54:28 0.97 MB
2018 metų ataskaitos
2018 metų I ketvirčio sąmatų vykdymo ataskaitos 2019-12-07 19:50:33 2.42 MB
2018 metų II ketvirčio sąmatų vykdymo ataskaitos 2019-12-09 11:53:56 3.91 MB
2018 metų III ketvirčio sąmatų vykdymo ataskaitos 2019-12-09 09:58:56 2.38 MB
2018 metų IV ketvirčio sąmatų vykdymo ataskaitos 2019-12-10 04:49:23 2.64 MB
2018 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2019-12-08 06:49:24 1.51 MB
2018 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2019-12-11 15:11:08 1.55 MB
2018 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2019-12-05 10:48:19 1.86 MB
1 forma (metinė) 2019-12-11 03:27:27 232.49 KB
Investicijų statistinė ataskaita II ketvirtis 2019-12-08 13:21:11 1.01 MB
Investicijų statistinė ataskaita IV ketvirtis 2019-12-10 23:19:37 1 MB
Investicijų statistinė ataskaita metinė 2019-12-07 21:59:28 1.4 MB
S7 forma IV ketvirtis 2019-12-11 10:00:36 210.55 KB
2017 metų ataskaitos
2017 metų I ketvirčio finansinė ataskaita 2019-12-11 00:53:54 5.12 MB
2017 metų II ketvirčio finansinė ataskaita 2019-12-09 07:56:27 4.81 MB
2017 metų III ketvirčio finansinė ataskaita 2019-12-06 16:09:22 1.37 MB
2017 metų finansinė ataskaita (balansas) 2019-12-04 00:23:56 6.58 MB
2016 metų ataskaitos
2016 metų I ketvirtis 2019-12-11 20:58:49 14.09 KB
2016 metų II ketvirtis 2019-12-09 08:55:26 14.33 KB
2016 metų III ketvirtis 2019-12-10 15:24:46 15.43 KB
2016 metų IV ketvirtis 2019-12-11 06:23:06 12.14 KB
Informacija apie ugdymo lėšas 2016 spalis-gruodis 2019-12-10 18:42:59 243.63 KB
2015 metų ataskaitos
I ketvirtis
Finansinė būklė 2019-12-10 18:22:50 314.75 KB
Veiklos rezultatai 2019-12-10 18:30:08 314.75 KB
Finasavimo sumos 2019-12-11 01:49:52 147.75 KB
Aiškinamasis raštas 2019-12-12 03:13:29 147.75 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita 2019-12-10 20:16:38 147.9 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita (valstybinių funkcijų vykdymo programa) 2019-12-11 03:15:58 147.9 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita (spec. lėšos) 2019-12-10 20:25:33 514.73 KB
Forma Nr.1 2019-12-10 20:30:40 514.73 KB
Forma Nr.4 2019-12-10 20:41:53 512.29 KB
F2_biudzetas_valstybiniu_funkciju_2015_1_ketvirtis 2019-12-11 09:57:11 512.29 KB
F2_biudzetas_spec_lesu_2015_1_ketvirtis 2019-11-28 11:38:23 512.7 KB
F2_biudzetas_spec_lesu_2015_1_ketvirtis 2019-12-12 03:51:57 512.7 KB
F1__2015_1_ketv 2019-12-10 20:52:30 266.08 KB
F4_2015_1_ketv 2019-12-10 06:17:55 770.04 KB
II ketvirtis
Finansinė būklė 2019-12-11 15:12:03 618.78 KB
Veiklos rezultatai 2019-12-10 22:34:47 941.54 KB
Finansavimo sumos 2019-12-10 22:46:41 794.39 KB
Aiškinamasis raštas 2019-12-11 16:32:09 398.63 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita 2019-12-12 04:54:35 606.77 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita(valstybinių funkcijų vykdymo programa) 2019-12-10 22:48:39 606.04 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita(spec. lėšos) 2019-12-10 22:48:04 606.66 KB
Forma Nr.1 2019-12-08 03:32:26 294.57 KB
Forma Nr.4 2019-12-10 22:52:04 0.98 MB
III ketvirtis
Finansinė būklė 2019-12-08 06:01:09 781.52 KB
Veiklos rezultatai 2019-12-10 21:15:18 428.91 KB
Finansavimo sumos 2019-12-10 21:11:23 378.11 KB
Aiškinamasis raštas 2019-12-11 04:38:06 395.48 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita 2019-12-10 21:20:28 718.77 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita (valstybinių funkcijų vykdymo programa) 2019-12-09 13:39:25 688.7 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita (spec. lėšos) 2019-12-10 21:35:02 688.12 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita (minimalios algos kėlimui) 2019-11-29 01:53:49 696.09 KB
Forma Nr.1 2019-12-09 07:16:56 284.91 KB
Forma Nr.4 2019-12-12 03:20:51 334.98 KB
IV ketvirtis
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-12-02 02:44:18 18.42 MB
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2019-12-10 01:03:02 6.11 MB
Finansinės būklės ataskaita 2019-12-09 06:55:38 1.18 MB
Veiklos rezultatų ataskaita 2019-12-10 23:21:11 675.89 KB
Grynojo turto pokyčių ataskaita 2019-12-10 23:25:20 517.87 KB
Pinigų srautų ataskaita 2019-12-10 12:00:50 1.19 MB
Aiškinamasis raštas dėl 2015 metų IV ketvirčio biudžeto vykdymo 2019-12-10 23:40:37 864.76 KB
F2 - Valstybinių funkcijų vykdymo programa 2019-12-07 09:32:13 6.78 MB
F2 - Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (biudžetas) 2019-12-11 05:59:06 6.88 MB
F2 - Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (spec. lėšos) 2019-12-09 12:49:46 6.82 MB
F2 - Savivaldybės finansuojamų įstaigų specialioji dotacija minimalios algos kėlimui 2019-12-05 16:50:51 6.73 MB
F2 - Miesto darnaus vystymosi programa 2019-12-09 22:18:47 6.81 MB
F4 - Bendra 2019-12-06 15:08:46 3.12 MB
F4 - Valstybinių funkcijų vykdymo programa 2019-12-10 00:37:43 3.19 MB
F4 - Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (biudžetas) 2019-12-03 22:41:39 3.2 MB
F4 - Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (spec. lėšos) 2019-12-11 19:45:51 3.19 MB
F4 - Savivaldybės finansuojamų įstaigų specialioji dotacija minimalios algos kėlimui 2019-12-08 22:24:28 3.19 MB
F4 - Miesto darnaus vystymosi programa 2019-12-08 14:14:13 3.21 MB
2014 metų ataskaitos
I ketvirtis
Finansinė būklė 2019-12-11 06:35:43 42.63 KB
Veiklos rezultatai 2019-12-10 19:11:44 36.4 KB
Finasavimo sumos 2019-12-12 05:33:37 29.38 KB
Aiškinamsis raštas 2019-12-11 17:36:14 28.69 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita 2019-12-10 21:01:52 64.5 KB
II ketvirtis
Finansinė būklė 2019-12-10 21:06:49 43.21 KB
Veiklos rezultatai 2019-12-11 03:28:07 36.51 KB
Finasavimo sumos 2019-12-10 21:21:14 29.64 KB
Aiškinamsis raštas 2019-12-10 21:21:14 28.76 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita 2019-12-10 19:57:50 64.55 KB
III ketvirtis
Finansinė būklė 2019-12-11 08:22:25 42.71 KB
Veiklos rezultatai 2019-12-10 21:34:40 36.36 KB
Finasavimo sumos 2019-12-10 21:42:10 29.43 KB
Aiškinamsis raštas 2019-12-11 13:43:06 29 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita 2019-12-10 23:08:31 64.7 KB
IV ketvirtis
Finansinė būklė 2019-12-10 23:12:31 218.06 KB
Veiklos rezultatai 2019-12-10 23:43:45 314.46 KB
Finansavimo sumos 2019-12-10 23:21:25 148.22 KB
Grynojo turto pokytis 2019-12-10 23:28:47 314.48 KB
Pinigų srautai 2019-12-10 23:28:38 259.9 KB
Aiškinamasis raštas 2019-12-10 23:37:41 193.37 KB
Priedai prie aiškinamojo rašto 2019-12-12 03:12:18 284.85 KB
2013 metų ataskaitos
I ketvirtis
Finansinė būklė 2019-12-06 23:51:43 216.16 KB
Veiklos rezultatai 2019-12-10 18:15:08 314.13 KB
Finasavimo sumos 2019-12-10 18:14:47 147.65 KB
Aiškinamsis raštas 2019-12-11 10:43:08 145.58 KB
II ketvirtis
Finansinė būklė 2019-12-11 23:46:43 43.4 KB
Veiklos rezultatai 2019-12-09 17:41:28 36.96 KB
Finasavimo sumos 2019-12-10 18:31:13 29.61 KB
Aiškinamsis raštas 2019-12-11 23:19:28 28.98 KB
III ketvirtis
Finansinė būklė 2019-12-11 23:09:47 42.64 KB
Veiklos rezultatai 2019-12-08 13:35:05 36.42 KB
Finasavimo sumos 2019-12-11 20:36:48 29.4 KB
Aiškinamsis raštas 2019-12-10 20:44:03 28.51 KB
IV ketvirtis
Finansinė būklė 2019-12-10 20:38:10 42.89 KB
Veiklos rezultatai 2019-12-10 20:45:28 36.51 KB
Finansavimo sumos 2019-12-09 06:39:21 29.42 KB
Grynojo turto pokytis 2019-12-10 20:45:48 49.28 KB
Pinigų srautai 2019-12-10 20:50:29 49.89 KB
Biudžeto vykdymo ataskaita 2019-12-09 02:29:32 100.78 KB
Aiškinamasis raštas 2019-12-10 20:59:56 74.89 KB
Priedai prie aiškinamojo rašto 2019-12-09 10:20:27 283.35 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Dėl maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo ugdymo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse“. (Pakeistas miesto Tarybos 2014-11-06 sprendimu Nr. T-611) 2019-12-10 21:46:53 88.07 KB
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-83 patvirtintas Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas 2019-12-10 21:44:42 160.46 KB
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo nr. v-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo". 2019-12-11 05:48:47 421.44 KB
Ikimokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas 2019-12-11 14:27:17 193.01 KB
1 priedas 2019-12-10 23:20:04 151.48 KB
2 priedas 2019-12-10 17:44:41 117.49 KB
3 priedas 2019-12-10 17:49:59 175.75 KB
4 priedas 2019-12-10 17:54:28 166.44 KB
5 priedas 2019-12-09 06:01:57 179.74 KB
6 priedas 2019-12-10 23:48:36 154.9 KB
7 priedas 2019-12-10 18:27:24 153.97 KB
8 priedas 2019-12-11 04:19:51 166.16 KB
9 priedas 2019-12-10 23:46:35 539.29 KB
Ugdymo kokybės samprata 2019-12-10 18:22:09 128.71 KB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
2016 metų vadovo veiklos ataskaita 2019-12-11 11:35:08 6.61 MB
2017 metų vadovo veiklos ataskaita 2019-12-10 03:34:08 8.22 MB
2018 metų vadovo veiklos ataskaita 2019-12-11 08:17:41 938.96 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarka
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas 2019-12-11 13:44:20 264.05 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo 1 priedas 2019-12-10 17:04:17 831.21 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo 2 priedas 2019-12-09 02:27:53 280.37 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas 2019-12-10 23:15:15 494.1 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo 4 priedas 2019-12-12 01:54:23 150.21 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo 5 priedas 2019-12-12 00:22:55 100.37 KB
Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas 2019-12-10 19:04:48 46.58 KB
2019 metų viešieji pirkimai
2019 metų viešųjų pirkimų planas 2019-12-09 07:34:26 116.44 KB
2019 metų spalio mėn. viešieji pirkimai 2019-12-05 07:16:12 142.4 KB
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Įstaigos nuostatai patvirtinti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 12 d. sprendimu Nr. T-672 2019-12-07 22:26:17 14.78 MB
Tyrimai Atnaujinta Dydis
2019 metų 2 klasės standartizuotų testų rezultatai 2019-12-10 17:35:45 685.36 KB
2019 metų 4 klasės standartizuotų testų rezultatai 2019-12-11 20:07:21 683.79 KB
2019 m. Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo tyrimas 2019-12-12 05:47:30 407.71 KB
Priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes Atnaujinta Dydis
Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimo nr. t-331 „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos" pakeitimo 2019-12-10 21:31:22 185.3 KB
Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas 2019-12-11 20:29:51 214.03 KB
Dėl vietų skaičiaus ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse 2019-2020 mokslo metais 2019-12-11 00:09:00 213.69 KB
Dėl keičiamo brandumo mokyklai vertinimo 2019-12-10 22:44:09 485.36 KB
Priėmimas į mokyklą Atnaujinta Dydis
Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-33 2019-12-10 21:42:31 284.05 KB
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 26 d. sprendimas Nr. T-68 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 2019-2020 mokslo metais nustatymo, pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2019-2020 mokslo metais ir prašymų priimti mokytis priėmimo laiko nustatymo“ 2019-12-12 04:38:02 85.84 KB
Priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičius pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose (Priedas Nr.5) 2019-12-11 10:25:12 103.33 KB
Kauno Montesori mokyklos-darželio „Žiburėlis“ priėmimo komisijos darbo reglamentas, patvirtintas direktoriaus 2019-03-01 įsakymu Nr.4-8 2019-12-08 22:33:55 1.38 MB
Kauno Montesori mokyklos-darželio „Žiburėlis“ priėmimo komisija 2019-12-10 18:53:15 234.04 KB
Pageidaujančių mokytis 1 kl. 2019-2020 m. m. sąrašas 2019-05-09 2019-12-10 22:42:43 200.86 KB
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2019-12-10 22:53:11 217.75 KB
Teisės aktai Atnaujinta Dydis
Valstybinės švietimo strategijos 2013-2022 metams nuostatos 2019-12-10 20:45:42 143.18 KB
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas 2019-12-10 20:41:52 415.19 KB
Pradinio ugdymo bendrosios programos 2019-12-12 05:41:02 1.62 MB
Montessori pedagogikos Lietuvoje samprata 2019-12-11 06:11:33 100.82 KB
Įsakymas dėl vietų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse 2015-2016 mokslo metais 2019-12-10 18:41:51 111.57 KB
Mokestis už vaikų išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje nustatomas vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016-03-15 d. sprendimu Nr. T-113 patvirtintu „ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠU“ 2019-12-11 17:18:48 209.77 KB
Maitinimo paslaugos teikiamos vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014-11-06 d. sprendimu Nr. T-611 „DĖL MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO KAUNO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINĖSE IR PRIEŠMOKYKLINĖSE GRUPĖSE“ 2019-12-12 03:59:50 89.34 KB