Dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Veiklos planavimo dokumentai
Strateginis planas 2019-2021 metams 2021-10-23 06:56:17 7.8 MB
2021 m. veiklos planas 2021-10-23 07:04:06 401.39 KB
2021-2022/2022-2023 mokslo metų ugdymo planas 2021-10-23 07:05:40 4.81 MB
Mėnesio veiklos planai
Spalio mėn. veiklos planas 2021-10-23 07:06:01 105.56 KB
Kiti dokumentai
Sveikatą stiprinančios mokyklos-darželio programa 2018 - 2022 metams 2021-10-23 06:56:56 209.57 KB
Informacijos pagal LR pranešėjų apsaugos įstatymą Kauno mokykloje-darželyje „Žiburėlis“ teikimo tvarkos aprašas 2021-10-23 07:03:54 1.54 MB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2021 metų ataskaitos
2021 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2021-10-23 07:06:53 1.63 MB
2021 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-10-23 07:06:50 506.27 KB
2021 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2021-10-23 07:07:03 1.69 MB
2021 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-10-23 07:07:08 1 MB
2020 metų ataskaitos
2020 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2021-10-23 07:05:20 1.12 MB
2020 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-10-23 07:05:24 946.44 KB
2020 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2021-10-23 07:05:27 1.38 MB
2020 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-10-23 07:05:31 629.12 KB
2020 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2021-10-23 07:05:48 1.18 MB
2020 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-10-23 07:05:56 605.07 KB
2020 metų IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2021-10-23 07:06:20 1.5 MB
2020 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2021-10-23 07:06:36 1.54 MB
2019 metų ataskaitos
2019 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2021-10-23 07:03:38 2.57 MB
2019 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-10-23 07:03:50 799.52 KB
2019 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2021-10-23 07:04:25 5.8 MB
2019 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-10-23 07:04:22 709.55 KB
2019 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2021-10-23 07:04:17 3.52 MB
2019 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-10-23 07:03:58 1.15 MB
2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitos 2021-10-23 07:04:14 3.17 MB
2019 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2021-10-23 07:05:15 3.84 MB
2018 metų ataskaitos
2018 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2021-10-23 06:57:01 2.42 MB
2018 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-10-23 06:57:19 1.51 MB
2018 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2021-10-23 06:57:07 3.91 MB
2018 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-10-23 06:57:22 1.55 MB
2018 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2021-10-23 06:57:10 2.38 MB
2018 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-10-23 06:57:28 1.86 MB
2018 metų biudžeto vykdymo ataskaitos 2021-10-23 06:57:15 2.64 MB
2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2021-10-23 07:05:12 10.02 MB
2017 metų ataskaitos
2017 metų I ketvirčio finansinė ataskaita 2021-10-23 06:57:33 5.12 MB
2017 metų II ketvirčio finansinė ataskaita 2021-10-23 06:57:36 4.81 MB
2017 metų III ketvirčio finansinė ataskaita 2021-10-23 06:57:42 1.37 MB
2017 metų finansinė ataskaita (balansas) 2021-10-23 11:02:58 6.58 MB
2016 metų ataskaitos
2016 metų I ketvirtis 2021-10-23 06:57:51 14.09 KB
2016 metų II ketvirtis 2021-10-23 06:57:55 14.33 KB
2016 metų III ketvirtis 2021-10-23 06:58:01 15.43 KB
2016 metų IV ketvirtis 2021-10-23 07:47:06 12.14 KB
Informacija apie ugdymo lėšas 2016 spalis-gruodis 2021-10-23 09:21:40 243.63 KB
2015 metų ataskaitos
I ketvirtis
Finansinė būklė 2021-10-23 06:58:12 314.75 KB
Veiklos rezultatai 2021-10-23 06:58:17 314.75 KB
Finasavimo sumos 2021-10-23 06:58:20 147.75 KB
Aiškinamasis raštas 2021-10-23 06:58:25 147.75 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita 2021-10-23 06:58:33 147.9 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita (valstybinių funkcijų vykdymo programa) 2021-10-23 06:58:38 147.9 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita (spec. lėšos) 2021-10-23 06:58:43 514.73 KB
Forma Nr.1 2021-10-23 06:58:46 514.73 KB
Forma Nr.4 2021-10-23 06:58:50 512.29 KB
F2_biudzetas_valstybiniu_funkciju_2015_1_ketvirtis 2021-10-23 06:58:54 512.29 KB
F2_biudzetas_spec_lesu_2015_1_ketvirtis 2021-10-23 06:58:58 512.7 KB
F2_biudzetas_spec_lesu_2015_1_ketvirtis 2021-10-23 06:59:02 512.7 KB
F1__2015_1_ketv 2021-10-23 06:59:08 266.08 KB
F4_2015_1_ketv 2021-10-23 06:59:12 770.04 KB
II ketvirtis
Finansinė būklė 2021-10-23 06:59:16 618.78 KB
Veiklos rezultatai 2021-10-23 06:59:20 941.54 KB
Finansavimo sumos 2021-10-23 06:59:24 794.39 KB
Aiškinamasis raštas 2021-10-23 06:59:28 398.63 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita 2021-10-23 06:59:33 606.77 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita(valstybinių funkcijų vykdymo programa) 2021-10-23 06:59:38 606.04 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita(spec. lėšos) 2021-10-23 06:59:42 606.66 KB
Forma Nr.1 2021-10-23 06:59:47 294.57 KB
Forma Nr.4 2021-10-23 11:53:33 0.98 MB
III ketvirtis
Finansinė būklė 2021-10-23 06:59:55 781.52 KB
Veiklos rezultatai 2021-10-23 07:00:00 428.91 KB
Finansavimo sumos 2021-10-23 07:00:04 378.11 KB
Aiškinamasis raštas 2021-10-23 07:00:10 395.48 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita 2021-10-23 07:00:15 718.77 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita (valstybinių funkcijų vykdymo programa) 2021-10-23 07:00:19 688.7 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita (spec. lėšos) 2021-10-23 07:00:22 688.12 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita (minimalios algos kėlimui) 2021-10-23 07:00:29 696.09 KB
Forma Nr.1 2021-10-23 07:00:33 284.91 KB
Forma Nr.4 2021-10-23 07:00:37 334.98 KB
IV ketvirtis
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021-10-23 07:00:39 18.42 MB
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2021-10-23 07:00:45 6.11 MB
Finansinės būklės ataskaita 2021-10-23 14:32:25 1.18 MB
Veiklos rezultatų ataskaita 2021-10-23 07:00:52 675.89 KB
Grynojo turto pokyčių ataskaita 2021-10-23 07:00:59 517.87 KB
Pinigų srautų ataskaita 2021-10-23 07:01:04 1.19 MB
Aiškinamasis raštas dėl 2015 metų IV ketvirčio biudžeto vykdymo 2021-10-23 07:01:08 864.76 KB
F2 - Valstybinių funkcijų vykdymo programa 2021-10-23 07:01:11 6.78 MB
F2 - Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (biudžetas) 2021-10-23 07:01:15 6.88 MB
F2 - Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (spec. lėšos) 2021-10-23 07:01:18 6.82 MB
F2 - Savivaldybės finansuojamų įstaigų specialioji dotacija minimalios algos kėlimui 2021-10-23 07:01:23 6.73 MB
F2 - Miesto darnaus vystymosi programa 2021-10-23 07:01:28 6.81 MB
F4 - Bendra 2021-10-23 07:01:33 3.12 MB
F4 - Valstybinių funkcijų vykdymo programa 2021-10-23 07:01:37 3.19 MB
F4 - Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (biudžetas) 2021-10-23 07:01:41 3.2 MB
F4 - Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (spec. lėšos) 2021-10-23 07:01:45 3.19 MB
F4 - Savivaldybės finansuojamų įstaigų specialioji dotacija minimalios algos kėlimui 2021-10-23 07:01:49 3.19 MB
F4 - Miesto darnaus vystymosi programa 2021-10-23 07:01:53 3.21 MB
2014 metų ataskaitos
I ketvirtis
Finansinė būklė 2021-10-23 07:01:57 42.63 KB
Veiklos rezultatai 2021-10-23 07:02:03 36.4 KB
Finasavimo sumos 2021-10-23 07:02:07 29.38 KB
Aiškinamsis raštas 2021-10-23 07:02:10 28.69 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita 2021-10-23 07:02:13 64.5 KB
II ketvirtis
Finansinė būklė 2021-10-23 07:02:17 43.21 KB
Veiklos rezultatai 2021-10-23 07:02:22 36.51 KB
Finasavimo sumos 2021-10-23 07:02:25 29.64 KB
Aiškinamsis raštas 2021-10-23 07:02:30 28.76 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita 2021-10-23 07:02:34 64.55 KB
III ketvirtis
Finansinė būklė 2021-10-23 07:02:38 42.71 KB
Veiklos rezultatai 2021-10-23 07:02:42 36.36 KB
Finasavimo sumos 2021-10-23 07:02:45 29.43 KB
Aiškinamsis raštas 2021-10-23 07:02:50 29 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita 2021-10-23 07:02:54 64.7 KB
IV ketvirtis
Finansinė būklė 2021-10-22 08:31:07 218.06 KB
Veiklos rezultatai 2021-10-22 08:31:08 314.46 KB
Finansavimo sumos 2021-10-22 08:31:09 148.22 KB
Grynojo turto pokytis 2021-10-22 08:31:10 314.48 KB
Pinigų srautai 2021-10-22 08:31:11 259.9 KB
Aiškinamasis raštas 2021-10-22 08:31:12 193.37 KB
Priedai prie aiškinamojo rašto 2021-10-22 08:31:12 284.85 KB
2013 metų ataskaitos
I ketvirtis
Finansinė būklė 2021-10-22 08:31:13 216.16 KB
Veiklos rezultatai 2021-10-22 08:31:14 314.13 KB
Finasavimo sumos 2021-10-22 08:31:15 147.65 KB
Aiškinamsis raštas 2021-10-22 08:31:16 145.58 KB
II ketvirtis
Finansinė būklė 2021-10-22 08:31:16 43.4 KB
Veiklos rezultatai 2021-10-23 11:39:12 36.96 KB
Finasavimo sumos 2021-10-22 08:31:17 29.61 KB
Aiškinamsis raštas 2021-10-23 14:16:48 28.98 KB
III ketvirtis
Finansinė būklė 2021-10-22 08:31:18 42.64 KB
Veiklos rezultatai 2021-10-22 08:31:18 36.42 KB
Finasavimo sumos 2021-10-22 08:31:19 29.4 KB
Aiškinamsis raštas 2021-10-22 08:31:19 28.51 KB
IV ketvirtis
Finansinė būklė 2021-10-22 08:31:20 42.89 KB
Veiklos rezultatai 2021-10-22 08:31:20 36.51 KB
Finansavimo sumos 2021-10-22 08:31:20 29.42 KB
Grynojo turto pokytis 2021-10-22 08:31:21 49.28 KB
Pinigų srautai 2021-10-22 08:31:21 49.89 KB
Biudžeto vykdymo ataskaita 2021-10-22 08:31:22 100.78 KB
Aiškinamasis raštas 2021-10-22 08:31:22 74.89 KB
Priedai prie aiškinamojo rašto 2021-10-22 08:31:23 283.35 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Dėl maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo ugdymo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse“. (Pakeistas miesto Tarybos 2014-11-06 sprendimu Nr. T-611) 2021-10-23 07:03:10 88.07 KB
Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas 2021-10-23 07:03:15 107.07 KB
Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo pakeitimas 2020-07-21 2021-10-23 07:05:44 121.65 KB
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo nr. v-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo". 2021-10-23 07:03:18 421.44 KB
Ikimokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas 2021-10-23 09:56:43 3.59 MB
2020-12-08 įsakymas Nr. A-4069 dėl Pelėdžiuko grupės 2021-10-23 07:06:06 596.18 KB
2020-12-08 įsakymo Nr. A-4069 dėl Pelėdžiuko grupės pakeitimas 2021-10-23 07:06:09 234.82 KB
Ugdymo kokybės samprata 2021-10-23 07:03:29 128.71 KB
Raštas dėl Montesori 2021-04-26_3 gr 2021-10-23 07:06:46 150.9 KB
Ikimokyklinio ugdymo programa 2021-10-23 07:06:57 8.18 MB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
2016 metų vadovo veiklos ataskaita 2021-10-23 06:56:22 6.61 MB
2017 metų vadovo veiklos ataskaita 2021-10-23 06:56:25 8.22 MB
2018 metų vadovo veiklos ataskaita 2021-10-23 06:56:28 938.96 KB
2019 metų vadovo veiklos ataskaita 2021-10-23 07:04:09 5 MB
2020 metų vadovo veiklos ataskaita 2021-10-23 07:06:17 6.77 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarka
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas 2021-10-23 09:27:54 264.05 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo 1 priedas 2021-10-23 06:56:34 831.21 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo 2 priedas 2021-10-23 06:56:39 280.37 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas 2021-10-23 06:56:41 494.1 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo 4 priedas 2021-10-23 06:56:44 150.21 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo 5 priedas 2021-10-23 06:56:49 100.37 KB
Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas 2021-10-23 06:56:52 46.58 KB
2020 metų viešieji pirkimai
2020 metų viešųjų pirkimų planas 2021-10-23 07:03:32 135.37 KB
2020 metų viešųjų pirkimų žurnalas 2021-10-23 09:49:31 320.79 KB
2021 metų viešieji pirkimai
2021 metų viešųjų pirkimų planas 2021-10-23 07:06:23 111.64 KB
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Įstaigos nuostatai patvirtinti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. T-16 2021-10-22 15:59:10 3.76 MB
Tyrimai Atnaujinta Dydis
2019 metų 2 klasės standartizuotų testų rezultatai 2021-10-22 08:32:40 685.36 KB
2019 metų 4 klasės standartizuotų testų rezultatai 2021-10-22 08:32:41 683.79 KB
2019 m. Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo tyrimas 2021-10-22 08:32:43 407.71 KB
Priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes Atnaujinta Dydis
Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas 2021-10-23 07:04:50 262.05 KB
Dėl vietų skaičiaus ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse 2020-2021 mokslo metais 2021-10-23 07:04:02 2.36 MB
Dėl keičiamo brandumo mokyklai vertinimo 2021-10-23 07:02:57 485.36 KB
Priėmimas į mokyklą Atnaujinta Dydis
Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-33 2021-10-23 07:03:01 284.05 KB
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 24 d. sprendimas dėl priėmimo tvarkos pakeitimo T-99 2021-10-23 07:05:08 218.21 KB
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 23 d. sprendimas Nr. T-121 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 2021–2022 mokslo metais nustatymo, pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose kauno miesto savivaldybė yra dalininkė, 2021–2022 mokslo metais ir prašymų priimti mokytis priėmimo laiko nustatymo “ 2021-10-23 07:05:03 80.38 KB
Priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičius pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose, vykdančiose priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, 2020–2021 mokslo metais 2021-10-23 07:05:00 102.34 KB
Kauno Montesori mokyklos-darželio „Žiburėlis“ priėmimo komisijos darbo reglamentas, patvirtintas direktoriaus 2021-03-24 įsakymu Nr.4-19 2021-10-23 07:03:42 1.25 MB
2021-2022 mokslo metų mokinių priėmimo komisija 2021-10-23 07:03:45 217.51 KB
Pateiktų prašymų mokytis 1 klasėje nuo 2021-09-01 sąrašas (2021-05-25 duomenimis) 2021-10-23 07:06:42 117.28 KB
Pirmumas ir prioritetai priimant į 1 klasę Atnaujinta Dydis
Pirmumas ir prioritetai priimant į 1 klasę 2021-10-23 07:21:13 172.43 KB
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2021-10-23 07:03:05 217.75 KB
Teisės aktai Atnaujinta Dydis
Valstybinės švietimo strategijos 2013-2022 metams nuostatos 2021-10-22 08:32:59 143.18 KB
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas 2021-10-22 08:33:00 415.19 KB
Pradinio ugdymo bendrosios programos 2021-10-23 12:54:47 1.62 MB
Montessori pedagogikos Lietuvoje samprata 2021-10-22 08:33:05 100.82 KB
Įsakymas dėl vietų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse 2015-2016 mokslo metais 2021-10-22 08:33:05 111.57 KB
Mokestis už vaikų išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje nustatomas vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016-03-15 d. sprendimu Nr. T-113 patvirtintu „ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠU“ 2021-10-22 08:33:06 209.77 KB
Maitinimo paslaugos teikiamos vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014-11-06 d. sprendimu Nr. T-611 „DĖL MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO KAUNO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINĖSE IR PRIEŠMOKYKLINĖSE GRUPĖSE“ 2021-10-22 08:33:06 89.34 KB
Dėl coronaviruso valdymo priemonių 2021-10-22 08:33:07 47.19 KB
Darbo apmokėjimo tvarka Atnaujinta Dydis
Darbo apmokėjimo tvarka nuo 2020 metų rugsėjo mėn 2021-10-22 08:33:07 234.91 KB
Ugdymo organizavimas nuotoliniu būdu Atnaujinta Dydis
NUOTOLINIO MOKYMO(SI) / UGDYMO(SI) VADOVAS 2021-10-23 07:05:53 1.79 MB
Ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2021-10-23 07:04:30 1.87 MB
Skaitmeninės priemonės nuotoliniam mokymui 2021-10-23 07:04:37 542.56 KB
Skaitmeninės priemonės spec. ugdymosi poreikių mokiniams 2021-10-23 12:24:25 586.54 KB
Kauno Montesori mokyklos-darželio "Žiburėlis" ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu priemonių planas 2021-10-22 08:33:08 104.86 KB
Darbuotuojų vidutiniai darbo užmokesčiai, Eur (neatskaičius mokesčių) Atnaujinta Dydis
DARBUOTOJŲ VIDUTINIO DARBO UŽMOKESTIS, EUR 2021-10-22 08:33:09 76.98 KB
Mokyklos pažangos ataskaitos Atnaujinta Dydis
2020 metų mokyklos pažangos ataskaita 2021-10-22 08:33:09 94.43 KB
Documents EN Atnaujinta Dydis
The Regulation of Kaunas Montesori school-kindergarten Žiburėlis 2021-10-23 06:56:08 116.61 KB
Kaunas Montesori school-kindergarten Žiburėlis preschool education programme 2021-10-23 06:56:11 227.16 KB
Decision on provision of catering srvices in pre-primary and pre-school groups of educational institutions established by Kaunas city municipality 2021-10-23 06:56:14 45.99 KB