Mokinių maitinimas

Montesori mokyklos - darželio ,,Žiburėlis" ugdytiniai maitinami mokyklos-darželio virtuvėje gaminamu maistu.

Valgiaraščiai

Valgiaraštį sudaro ir vykdo maisto gaminimo priežiūrą įstaigos dietistė.

I savaitė

 

II savaitė

 

III savaitė

 

Maitinimo kainos

  pusryčiai pietūs priešpiečiai arba pavakariai vakarienė naktipiečiai
lopšelio grupės vaikams 0,48 Eur 0,85 Eur 0,25 Eur 0,48 Eur 0,20 Eur
darželio ir priešmokyklinės grupių vaikams 0,52 Eur 0,98 Eur 0,30 Eur 0,52 Eur 0,20 Eur
darbuotojams, pageidaujantiems pietauti įstaigoje     1,16 Eur    

Mityba organizuojama vadovaujantis šiais dokumentais

Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Maitinimo tvarkos aprašas 2024-03-01 21:05:44 306.4 KB
Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas 2023-01-01 iki 2026-08-31 2024-03-01 21:05:40 359.47 KB
Dėl maitinimo paslaugų teikimo kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse 2022-09-01 2024-03-01 21:05:36 152.22 KB
Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas 2024-03-01 21:05:34 152.93 KB

 

 

Atnaujinta: 2024-02-28
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.30 - 09.15
  • 2. 09.25 - 10.10
  • 3. 10.30 - 11.15
  • 4. 11.25 - 12.10
  • 5. 12.30 - 13.15
  • 6. 13.25 - 14.10