Priešmokyklinis ugdymas

Vadovaujantis M. Montessori pedagogine sistema vykdoma Bendrojo lavinimo priešmokyklinio ugdymo programa vaikams, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6 metai.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogės padeda vaikui pasiekti brandumą mokyklai - tokį jo fizinį, intelektinį, socialinį bei praktinį subrendimo lygį, kuris sudaro prielaidas vaikui sėkmingai ugdytis pagal bendrąją programą mokykloje bei prisitaikyti prie mokyklos gyvenimo. Priešmokyklinio ugdymo grupėse gausu priemonių, tinkančių darbui M.Montessori metodu. Metodinės priemonės padeda priešmokyklinio amžiaus vaikui natūraliai ugdytis mokymuisi mokykloje reikalingus gebėjimus, ugdo aktyvų, smalsų, savo gebėjimais pasitikintį, pažinti ir mokytis norintį priešmokyklinio amžiaus vaiką.

Priešmokyklinio ugdymo grupėse taikomi šie principai:

 • Saugi ir ugdanti aplinka;
 • Palankus emocinis klimatas;
 • Pedagogo ir vaiko bei jo šeimos sąveika;
 • Ugdymo turinio atranka, konkretizavimas ir pritaikymas;
 • Ugdymo turinio tęstinumas.
  Priešmokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
  Priešmokyklinio ugdymo programa 2024-03-06 23:30:42 414.88 KB
  Kompetencijų raidos aprašas 2024-03-06 23:30:43 440.31 KB
  Priešmokyklinio amžiaus (5-6 metų) vaiko raidos aprašas 2024-03-07 04:01:57 289.76 KB
  Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo aprašas 2023-01-01 2024-03-06 23:30:44 160.58 KB
  Priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas 2024-03-06 23:30:44 232.45 KB
  Priedas Nr.1 Pasiekimų sričių ir kompetencijų dermė 2024-03-06 23:30:45 773.84 KB
  Priedas Nr.2 Vaiko savijautos ir įsitraukimo į veiklas stebėsena priedas Nr.1 2024-03-06 23:30:46 121.51 KB
  Priedas Nr.3 Pirminis, pusmečio vertinimas 2024-03-06 23:30:46 106.82 KB
  Priedas Nr.4 Priešmokyklinukų įsivertinimas 2023-03 2024-03-06 23:30:46 696.47 KB
  Priedas Nr.5 Rekomendacija baigus programą 2024-03-06 23:30:48 69.31 KB
Atnaujinta: 2024-03-25
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
2. 09.25 - 10.10
 • 1. 08.30 - 09.15
 • 2. 09.25 - 10.10
 • 3. 10.30 - 11.15
 • 4. 11.25 - 12.10
 • 5. 12.30 - 13.15
 • 6. 13.25 - 14.10