Psichologas

PSICHOLOGAS – TAVO DRAUGAS
Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Psichologe darželyje-mokykloje dirba

Lina Nenortienė Psichologė

aukštasis išsilavinimas, sveikatos psichologijos magistrė

Darbo laikas

SAVAITĖS DIENA

KONTAKTINĖS VALANDOS

NEKONTAKTINĖS VALANDOS

PIRMADIENIS

8:30 – 15:00

15:00-18:00

ANTRADIENIS

-

8:00 – 13:00

TREČIADIENIS

9:00 -17:00

17: 00 – 19:00

KETVIRTADIENIS

8:30 - 14:00

14:00-19:00

PENKTADIENIS

18:00 – 19:00

PIRMADIENIS

8:30 – 15:00

15:00-18:00

ANTRADIENIS

-

8:00 – 13:00

TREČIADIENIS

9:00-17:00

17: 00 – 19:00

KETVIRTADIENIS

18:00 – 19:00

PENKTADIENIS

8:30 - 14:00

14:00-19:00

Darbo grafikas kintantis kas dvi savaites
Nekontaktinės valandos (dokumentų ir duomenų tvarkymas, rekomendacijų rengimas,
pasiruošimas konsultacijoms, posėdžiams, paskaitoms, profesinis kuravimas)
Esat poreikiui, galimas ir kitas priėmimo laikas, iš anksto suderinus tel. (8-672) 12299

Kontaktai Telefonas: +370 37 34-80-57
El. paštas: lina.nenortiene@mokyklaziburelis.lt

Mokyklos-darželio psichologas teikia pagalbą vaikams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) bei pedagogams:

 • įvertina ir padeda spręsti vaiko psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas bendradarbiaudamas su vaiko tėvais ir mokytojais;
 • konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius vaikus, jų tėvus šių problemų sprendimo klausimais;
 • rengia individualias rekomendacijas vaiko problemoms spręsti;
 • šviečia tėvus, pedagogus ir kitus su vaiko ugdymu susijusius asmenis aktualiais vaiko psichologijos, amžiaus tarpsnių, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • atlieka įstaigoje aktualius psichologinius tyrimus, atsižvelgdamas į mokyklos-darželio bendruomenės poreikius (pvz.: psichologinio klimato, adaptacijos ir kt.);
 • inicijuoja, rengia ir įgyvendina prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų, siekiant kurti palankesnį mikroklimatą (pvz.: patyčių ir smurto prevencija) bei ugdyti sveiką gyvenseną (psichoaktyvių medžiagų prevencija);
 • bendradarbiauja su pedagogais, logopedu ir kitais su vaiku dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų bei uždavinių pasiekimo būdus.
Atnaujinta: 2024-03-25
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 - 09.15
 • 2. 09.25 - 10.10
 • 3. 10.30 - 11.15
 • 4. 11.25 - 12.10
 • 5. 12.30 - 13.15
 • 6. 13.25 - 14.10