Specialusis pedagogas

Jolanta Raimonda Lišauskienė Specialusis pedagogas

Specialiąja pedagoge darželyje-mokykloje dirba Jolanta Raimonda Lišauskienė - edukologijos kvalifikacinis bakalauro laipsnis, specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija.

 

Kontaktai Telefonas: +370 37 34-80-61
El. paštas: jolanta.lisauskiene@mokyklaziburelis.lt

Specialiojo pedagogo paslaugos

•    Specialusis pedagogas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems intelekto sutrikimų, specifinių pažinimo sutrikimų, emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų, judesio ir padėties sutrikimų, lėtinių somatinių ir neurologinių sutrikimų, kompleksinių sutrikimų ir ribotą intelektą.
•    Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms.
•    Bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), PPT specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko.
•    Padeda specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams įsisavinti ugdymo(-si) turinį specialiojo pedagogo kabinete, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
•    Pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams mokomąją medžiagą, modifikuoti ir adaptuoti bendrąsias programas
•    Teikia metodinę pagalbą mokytojams, tėvams.

Atnaujinta: 2024-03-25
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.30 - 09.15
  • 2. 09.25 - 10.10
  • 3. 10.30 - 11.15
  • 4. 11.25 - 12.10
  • 5. 12.30 - 13.15
  • 6. 13.25 - 14.10