Dokumentai
2015 metų ataskaitos Atnaujinta Dydis
I ketvirtis
Finansinė būklė 2020-06-06 14:48:52 314.75 KB
Veiklos rezultatai 2020-06-06 15:05:23 314.75 KB
Finasavimo sumos 2020-06-06 14:56:22 147.75 KB
Aiškinamasis raštas 2020-06-06 15:05:05 147.75 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita 2020-06-06 15:08:40 147.9 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita (valstybinių funkcijų vykdymo programa) 2020-06-06 15:03:19 147.9 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita (spec. lėšos) 2020-06-06 14:40:55 514.73 KB
Forma Nr.1 2020-06-06 14:30:21 514.73 KB
Forma Nr.4 2020-06-06 14:34:33 512.29 KB
F2_biudzetas_valstybiniu_funkciju_2015_1_ketvirtis 2020-06-06 14:54:32 512.29 KB
F2_biudzetas_spec_lesu_2015_1_ketvirtis 2020-06-06 15:10:26 512.7 KB
F2_biudzetas_spec_lesu_2015_1_ketvirtis 2020-06-06 15:01:39 512.7 KB
F1__2015_1_ketv 2020-06-06 14:33:11 266.08 KB
F4_2015_1_ketv 2020-06-06 14:59:20 770.04 KB
II ketvirtis
Finansinė būklė 2020-06-06 14:40:38 618.78 KB
Veiklos rezultatai 2020-06-06 14:28:30 941.54 KB
Finansavimo sumos 2020-06-06 14:58:03 794.39 KB
Aiškinamasis raštas 2020-06-06 14:32:22 398.63 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita 2020-06-06 14:47:25 606.77 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita(valstybinių funkcijų vykdymo programa) 2020-06-06 14:26:33 606.04 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita(spec. lėšos) 2020-06-06 14:34:16 606.66 KB
Forma Nr.1 2020-06-06 15:08:31 294.57 KB
Forma Nr.4 2020-06-06 15:01:33 0.98 MB
III ketvirtis
Finansinė būklė 2020-06-06 14:30:41 781.52 KB
Veiklos rezultatai 2020-06-06 14:59:53 428.91 KB
Finansavimo sumos 2020-06-04 12:25:47 378.11 KB
Aiškinamasis raštas 2020-06-06 14:48:50 395.48 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita 2020-06-06 14:29:16 718.77 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita (valstybinių funkcijų vykdymo programa) 2020-06-06 08:25:52 688.7 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita (spec. lėšos) 2020-06-06 14:45:02 688.12 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita (minimalios algos kėlimui) 2020-06-06 14:37:42 696.09 KB
Forma Nr.1 2020-06-06 14:43:19 284.91 KB
Forma Nr.4 2020-06-06 14:43:17 334.98 KB
IV ketvirtis
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-06-06 14:45:35 18.42 MB
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2020-06-06 14:27:10 6.11 MB
Finansinės būklės ataskaita 2020-06-06 14:50:13 1.18 MB
Veiklos rezultatų ataskaita 2020-06-06 14:47:12 675.89 KB
Grynojo turto pokyčių ataskaita 2020-06-06 14:32:09 517.87 KB
Pinigų srautų ataskaita 2020-06-06 15:03:35 1.19 MB
Aiškinamasis raštas dėl 2015 metų IV ketvirčio biudžeto vykdymo 2020-06-06 14:50:57 864.76 KB
F2 - Valstybinių funkcijų vykdymo programa 2020-06-06 14:52:07 6.78 MB
F2 - Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (biudžetas) 2020-06-06 14:53:51 6.88 MB
F2 - Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (spec. lėšos) 2020-06-06 15:10:08 6.82 MB
F2 - Savivaldybės finansuojamų įstaigų specialioji dotacija minimalios algos kėlimui 2020-06-06 14:46:53 6.73 MB
F2 - Miesto darnaus vystymosi programa 2020-06-06 14:56:09 6.81 MB
F4 - Bendra 2020-06-05 12:27:50 3.12 MB
F4 - Valstybinių funkcijų vykdymo programa 2020-06-06 15:07:39 3.19 MB
F4 - Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (biudžetas) 2020-06-06 14:25:42 3.2 MB
F4 - Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (spec. lėšos) 2020-06-06 14:44:21 3.19 MB
F4 - Savivaldybės finansuojamų įstaigų specialioji dotacija minimalios algos kėlimui 2020-06-06 14:48:50 3.19 MB
F4 - Miesto darnaus vystymosi programa 2020-06-06 14:59:59 3.21 MB