Paskutiniai atnaujinimai

El. nr. Data Statusas
1. 2024-04-11 16:43 Naujiena atnaujinta: Kauno darželinukų čempionatas
2. 2024-04-11 16:42 Naujiena atnaujinta: „Žiniuko“ grupės vaikų išvyka į Kauno A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklą
3. 2024-04-11 08:27 Naujiena sukurta: Kauno darželinukų čempionatas
4. 2024-04-10 14:22 Naujiena sukurta: „Žiniuko“ grupės vaikų išvyka į Kauno A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklą
5. 2024-04-08 10:42 Naujiena sukurta: Velykėlės
6. 2024-03-30 09:33 Naujiena atnaujinta: Kūrybinės dirbtuvės 2 klasėje
7. 2024-03-30 09:31 Naujiena atnaujinta: "Drugelio" grupės rytmetys
8. 2024-03-29 14:34 Naujiena sukurta: Kūrybinės dirbtuvės 2 klasėje
9. 2024-03-29 14:32 Naujiena sukurta: "Drugelio" grupės rytmetys
10. 2024-03-29 11:26 Naujiena atnaujinta: Lietuvių kalbos diktanto konkursas „Raštingiausias Kauno miesto pradinukas 2024"
11. 2024-03-29 11:25 Dokumentas atnaujintas: 2024 m. veiklos planas
12. 2024-03-28 08:11 Naujiena sukurta: Lietuvių kalbos diktanto konkursas „Raštingiausias Kauno miesto pradinukas 2024"
13. 2024-03-26 16:26 Naujiena atnaujinta: Projektas „Kaip aš keičiuosi?“
14. 2024-03-26 16:25 Naujiena atnaujinta: Žemės diena
15. 2024-03-26 14:28 Naujiena sukurta: Projektas „Kaip aš keičiuosi?“
16. 2024-03-26 08:26 Naujiena sukurta: Žemės diena
17. 2024-03-25 13:23 Puslapis sukurtas: Specialusis pedagogas
18. 2024-03-21 17:24 Dokumentas išstrintas: 2019 m. Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo tyrimas
19. 2024-03-21 17:24 Dokumentas išstrintas: 2019 metų 4 klasės standartizuotų testų rezultatai
20. 2024-03-21 17:24 Dokumentas išstrintas: 2019 metų 2 klasės standartizuotų testų rezultatai
21. 2024-03-21 17:23 Puslapis išstrintas: Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo proceso atnaujinamas 2020 metų gegužės 18-31 dienomis
22. 2024-03-21 17:21 Dokumentas išstrintas: 2021 m. veiklos ataskaita
23. 2024-03-21 17:19 Dokumentas išstrintas: Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas
24. 2024-03-21 17:17 Puslapis išstrintas: Konsultacijos
25. 2024-03-21 17:16 Puslapis atnaujintas: Konsultacijos
26. 2024-03-21 17:16 Puslapis atnaujintas: Nuotolinis mokymas
27. 2024-03-21 17:07 Puslapis atnaujintas: Neformalus švietimas
28. 2024-03-21 15:48 Dokumentas atnaujintas: Kovo mėn. veiklos planas
29. 2024-03-21 09:31 Naujiena atnaujinta: Inkilų kėlimo akcija „Paukščiai grįžta“
30. 2024-03-21 09:30 Naujiena atnaujinta: „Žiniuko“ grupės ugdytinių išvyka į Kauno pilies muziejų
31. 2024-03-21 09:28 Puslapis atnaujintas: Mokinių maitinimas
32. 2024-03-20 20:26 Naujiena sukurta: Inkilų kėlimo akcija „Paukščiai grįžta“
33. 2024-03-20 20:07 Naujiena sukurta: „Žiniuko“ grupės ugdytinių išvyka į Kauno pilies muziejų
34. 2024-03-20 19:15 Naujiena atnaujinta: Išvyka į muziejus
35. 2024-03-20 19:13 Naujiena atnaujinta: „Liūtuko“ grupės veikla
36. 2024-03-20 19:13 Naujiena atnaujinta: Pavasarinės dirbtuvės „Smalsučio“ grupėje
37. 2024-03-20 19:11 Naujiena atnaujinta: „Liūtuko“ grupės veikla
38. 2024-03-20 19:08 Dokumentas atnaujintas: DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS (2024), EUR
39. 2024-03-20 19:06 Dokumentas sukurtas: 2024 metų viešųjų pirkimų žurnalas
40. 2024-03-20 19:04 Dokumentas sukurtas: 2024 metų viešųjų pirkimų planas
41. 2024-03-20 18:54 Puslapis atnaujintas: Viešieji pirkimai
42. 2024-03-18 13:48 Naujiena sukurta: Išvyka į muziejus
43. 2024-03-18 13:44 Naujiena sukurta: Pavasarinės dirbtuvės „Smalsučio“ grupėje
44. 2024-03-15 14:17 Naujiena sukurta: "Liūtuko" grupės veikla
45. 2024-03-06 23:31 Dokumentas atnaujintas: 2023 metų IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos
46. 2024-03-06 23:31 Dokumentas atnaujintas: 2023 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos
47. 2024-03-06 23:31 Dokumentas atnaujintas: 2023 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
48. 2024-03-06 23:31 Dokumentas atnaujintas: 2023 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
49. 2024-03-06 23:31 Dokumentas atnaujintas: 2023 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos
50. 2024-03-06 21:14 Dokumentas atnaujintas: 2023 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Atnaujinta: 2024-03-25
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.30 - 09.15
  • 2. 09.25 - 10.10
  • 3. 10.30 - 11.15
  • 4. 11.25 - 12.10
  • 5. 12.30 - 13.15
  • 6. 13.25 - 14.10