Darbo užmokestis

Darbo apmokėjimo tvarka Atnaujinta Dydis
Darbo apmokėjimo tvarka nuo 2020 metų sausio mėn 2020-02-20 07:26:22 222.74 KB

KAUNO MONTESORI MOKYKLOS-DARŽELIO ŽIBURĖLIS
DARBUOTUOJŲ VIDUTINIAI DARBO UŽMOKESČIAI, EUR (neatskaičius mokesčių)

Nr..

Pareigos

Žmonių
skaičius

2018 metų darbo
užmokestis II ketvirtis

Žmonių skaičius

2018 metų darbo
užmokestis III ketvirtis

1.

Direktorius

1

994

1

1009

2.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

896

1

999

3.

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

1

834

1

834

4.

Specialistai

6

2459

6

2459

5.

Raštvedys

1

649

1

649

7.

Bibliotekininkas

1

311

1

311

8.

Vyr. pradinių klasių mokytojas

4

1726

4

2102

9.

Pradinių klasių mokytojas metodininkas

6

3449

5

2733

10.

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas

4

1805

6

2733

11.

Ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtojas

6

2820

6

3249

12.

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas metodininkas

1

855

1

870

13.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

1

311

2

1064

14.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas (vyr .auklėtojas)

1

588

1

292

15.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas (auklėtojas metodininkas)

3

2789

2

1881

16.

Mokytojo padėjėjas

1

190

1

251

18.

Vyr .slaugytojas

1

356

1

397

19.

Dietistas

1

238

1

245

20.

Pagalbinis darbininkas

1

380

1

200

21.

Pastatų priežiūros darbininkas

1

400

2

400

22.

Auklėtojo padėjėjas

8

3392

8

3392

23.

Virėjas

3

1356

3

1356

24.

Valytojas

2

700

2

700

25.

Kiemsargis

2

772

2

773

26

Budėtojas

2

400

2

400

 

Atnaujinta: 2020-02-19
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
2. 09.25 - 10.10
  • 1. 08.30 - 09.15
  • 2. 09.25 - 10.10
  • 3. 10.30 - 11.15
  • 4. 11.25 - 12.10
  • 5. 12.30 - 13.15
  • 6. 13.25 - 14.10
Sveikatai palankus