Pradinis ugdymas

Bendroji pradinio ugdymo programa įgyvendinama vadovaujantis joje nustatytomis bendrosiomis ugdymo nuostatomis ir principais, didaktinėmis mokinių pasiekimų vertinimo nuostatomis panaudojant ugdymo turinio integravimo galimybes ir laikantis ugdymo aplinkos kūrimo reikalavimų bei M. Montesori pedagoginės sistemos principų.

Pradinis ugdymas Atnaujinta Dydis
MOKYKLOS LANKOMUMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS 2024-03-06 23:30:48 139.28 KB
MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO IR VERTINIMO REZULTATŲ PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 2024-03-06 23:30:49 122.09 KB
priedas Nr. 1 2024-03-06 23:30:49 3.13 MB
priedas Nr. 2 2024-03-07 07:01:57 3.91 MB
MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMO MOKINIUI, NEPASIEKUSIAM PATENKINAMO PASIEKIMŲ LYGMENS PATIKRINIMUOSE TVARKOS APRAŠAS 2024-03-06 23:30:54 102 KB

Tvarkos Atnaujinta Dydis
Mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2024-03-07 04:03:58 217.75 KB

Atnaujinta: 2024-03-25
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
1. 08.30 - 09.15
  • 1. 08.30 - 09.15
  • 2. 09.25 - 10.10
  • 3. 10.30 - 11.15
  • 4. 11.25 - 12.10
  • 5. 12.30 - 13.15
  • 6. 13.25 - 14.10