Priėmimo į mokyklą-darželį tvarka

Priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes

Priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes Atnaujinta Dydis
Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas 2021-10-27 00:50:44 262.05 KB
Dėl vietų skaičiaus ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse 2020-2021 mokslo metais 2021-10-27 00:50:44 2.36 MB
Dėl keičiamo brandumo mokyklai vertinimo 2021-10-27 00:50:46 485.36 KB


Priėmimas į mokyklą

Kauno Montesori mokykla-darželis „Žiburėlis“ vykdo pradinio ugdymo programą.
2021-2022 m. m. bus komplektuojama viena pirma klasė. Planuojama priimti 24 mokinius. 2021-2022 m. m. 1 laisva vieta mokytis 2 klasėje.
Pateikti prašymus pradėti mokytis informacinėje sistemoje  https://imokykla.kaunas.lt. galės asmenys, kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota Kauno miesto savivaldybėje. Iš kitų savivaldybių prašymus galės pateikti atvykę į mokyklos-darželio raštinę. Jei dėl techninių kliūčių ar kitų priežasčių nebus galimybių pateikti prašymų elektroniniu būdu, prašymus bus galima pateikti mokykloje-darželyje.
Prašymus galima teikti nuo 2021 m. balandžio 1 d. 12 val. Prašymų padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui. Prašymų registracija per informacinę sistemą vykdoma iki 2021 metų gegužės 31 d.
Pirmumo teisę patekti į mokyklą turės tų tėvų (globėjų) vaikai, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklai-darželiui priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. https://imokykla.kaunas.lt/zemelapis/.

Pirmumas ir prioritetai priimant į 1 klasę Atnaujinta Dydis
Pirmumas ir prioritetai priimant į 1 klasę 2021-10-27 07:46:39 172.43 KB

Gavus pranešimą Jūsų nurodytu elektroniniu paštu, kad vaikas priimtas mokytis į Kauno Montesori mokyklos-darželio „Žiburėlis“ 1 klasę, reikės pristatyti šiuos dokumentus:
1. vaiko priešmokyklinio ugdymo kompetencijų aprašą (pasibaigus 2020-2021 m. m. ugdymosi procesui);
2. specialiųjų poreikių asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas.
Reikalinga patikrinti vaiko sveikatą.
Mokymosi sutartys su būsimų mokinių tėvais (globėjais) bus pasirašomos 2021-09-01.

Priėmimas į mokyklą Atnaujinta Dydis
Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-33 2021-10-27 00:50:47 284.05 KB
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 24 d. sprendimas dėl priėmimo tvarkos pakeitimo T-99 2021-10-27 00:50:48 218.21 KB
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 23 d. sprendimas Nr. T-121 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 2021–2022 mokslo metais nustatymo, pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose kauno miesto savivaldybė yra dalininkė, 2021–2022 mokslo metais ir prašymų priimti mokytis priėmimo laiko nustatymo “ 2021-10-27 00:50:48 80.38 KB
Priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičius pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose, vykdančiose priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, 2020–2021 mokslo metais 2021-10-27 00:50:49 102.34 KB
Kauno Montesori mokyklos-darželio „Žiburėlis“ priėmimo komisijos darbo reglamentas, patvirtintas direktoriaus 2021-03-24 įsakymu Nr.4-19 2021-10-27 08:32:07 1.25 MB
2021-2022 mokslo metų mokinių priėmimo komisija 2021-10-27 00:50:52 217.51 KB
Pateiktų prašymų mokytis 1 klasėje nuo 2021-09-01 sąrašas (2021-05-25 duomenimis) 2021-10-27 00:50:52 117.28 KB

Kauno Montesori mokyklai-darželiui „Žiburėlis“ priskirta teritorija

Gatvė  Į teritoriją įeinantys adresai
Alsėdžių g 11, 11A, 13, 32, 34, 36, 38, 40, 42
Švenčionių g. 20
Verkių g. 36, 36B, 46A, 46B, 47, 49, 51, 53, 53A, 55, 57, 61
Žarėnų g. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 23A, 25

 


Gerbiami tėveliai,

Informuojame, kad įstaigos tarybos 2015-05-12 dienos sprendimu Nr.12-1 ir direktoriaus 2015 m. gegužės 13 d. įsakymu  Nr. 4-30  patvirtintas Kauno Montesori mokyklos-darželio „Žiburėlis“ 

Uniformos pavyzdžiai

 

Atnaujinta: 2021-04-28
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.30 - 09.15
  • 2. 09.25 - 10.10
  • 3. 10.30 - 11.15
  • 4. 11.25 - 12.10
  • 5. 12.30 - 13.15
  • 6. 13.25 - 14.10
Sveikatai palankus