Priėmimo į mokyklą-darželį tvarka

Priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes

Priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes Atnaujinta Dydis
Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas 2024-03-06 23:32:17 172.7 KB
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2023-09-01 iki 2024-08-31 2024-03-06 23:32:18 195.13 KB
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas nuo 2024-09-01 2024-03-06 23:32:18 197.61 KB


Priėmimas į mokyklą

Kauno Montesori mokykla-darželis „Žiburėlis“ vykdo pradinio ugdymo programą.
2024-2025 m. m. bus komplektuojama viena pirma klasė. Planuojama priimti 24 mokinius.
Mokytis 2024-2025 m. m. 4 klasėje yra 2 laisvos vietos.
Mokinių registraciją į mokyklą https://imokykla.kaunas.lt/ vykdoma nuo 2024-03-15 pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimą „Dėl priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu”.
Po 2024 m. gegužės 31 d. prašymai per informacinę sistemą nepriimami. Prašymus į laisvas vietas mokykloje bus galima  pateikti iki 2024 m. rugpjūčio 31 dienos.
Kauno miesto mokyklų aptarnavimo teritorija https://imokykla.kaunas.lt/zemelapis/

Tėvams (globėjams) gavus pranešimą, jų nurodytu el. paštu, kad vaikas priimtas mokytis į Kauno Montesori mokyklos-darželio „Žiburėlis“ 1 klasę, reikalinga:

 • pristatyti vaiko priešmokyklinio ugdymo kompetencijų aprašą (pasibaigus 2023-2024 m. m. ugdymosi procesui);
 • specialiųjų poreikių asmenims teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikti specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas;
 • patikrinti vaiko sveikatą. Vaiko sveikatos e-pažymos pateikti nereikia, bet ji Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje turi būti galiojanti visus 2024-2025 m. m.
 • mokymosi sutartys su būsimų mokinių tėvais (globėjais) bus pasirašomos 2024-09-01.

 

Pirmumas ir prioritetai priimant į 1 klasę Atnaujinta Dydis
Pirmumas ir prioritetai priimant į 1 klasę 2024-03-06 23:32:26 172.43 KB

Priėmimas į mokyklą Atnaujinta Dydis
Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-33 2024-03-06 23:32:20 272.1 KB
Bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijos priskyrimo nuostatai 2024-03-06 23:32:20 92.08 KB
Kauno mokyklų, priimančių mokytis pagal pradinio ugdymo programą, aptarnavimo teritorijų žemėlapis 2024-03-06 23:32:21 11.34 MB
Kauno Montesori mokyklos-darželio „Žiburėlis“ mokinių priėmimo 2024 m. komisijos darbo reglamentas, patvirtintas direktoriaus 2024-02-27 įsakymu Nr. 4-19 2024-03-06 23:32:25 119.73 KB
2024-2025 mokslo metų mokinių priėmimo komisija 2024-03-06 23:32:26 186.04 KB

Kauno Montesori mokyklai-darželiui „Žiburėlis“ priskirta teritorija

Gatvė  Į teritoriją įeinantys adresai
Alsėdžių g 11, 11A, 13, 32, 34, 36, 38, 40, 42
Švenčionių g. 20
Verkių g. 36, 36B, 46A, 46B, 47, 49, 51, 53, 53A, 55, 57, 61
Žarėnų g. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 23A, 25

 


Gerbiami tėveliai,

Informuojame, kad įstaigos tarybos 2015-05-12 dienos sprendimu Nr.12-1 ir direktoriaus 2015 m. gegužės 13 d. įsakymu  Nr. 4-30  patvirtintas Kauno Montesori mokyklos-darželio „Žiburėlis“ 

Uniformos pavyzdžiai

 

Atnaujinta: 2024-03-25
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
1. 08.30 - 09.15
 • 1. 08.30 - 09.15
 • 2. 09.25 - 10.10
 • 3. 10.30 - 11.15
 • 4. 11.25 - 12.10
 • 5. 12.30 - 13.15
 • 6. 13.25 - 14.10