Priėmimo į mokyklą-darželį tvarka

Priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes

Priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes Atnaujinta Dydis
Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas 2023-11-30 20:15:07 172.7 KB
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2023-09-01 iki 2024-08-31 2023-12-01 15:59:33 195.13 KB
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas nuo 2024-09-01 2023-12-01 02:19:39 197.61 KB


Priėmimas į mokyklą

Kauno Montesori mokykla-darželis „Žiburėlis“ vykdo pradinio ugdymo programą.
2023-2024 m. m. bus komplektuojama viena pirma klasė. Planuojama priimti 24 mokinius.

Mokytis 2023-2024 m. m. 4 klasėje yra 1 laisva vieta.

Prašymus mokytis galima teikti nuo 2023 m. kovo 15 d. iki gegužės 31 d. per informacinę prašymų pateikimo sistemą https://imokykla.kaunas.lt. Po 2023 m. gegužės 31 d. prašymai per informacinę sistemą nepriimami. Prašymus į laisvas vietas mokykloje bus galima  pateikti iki 2023 m. rugpjūčio 31 dienos.

Prašymų padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui. Pirmumo teisę patekti į mokyklą turės tų tėvų (globėjų) vaikai, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklai-darželiui priskirtoje aptarnavimo teritorijoje https://imokykla.kaunas.lt/zemelapis/. Jei prašymų pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą iš mokyklai priskirtos teritorijos bus gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, bus atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą. Tarp tais pačiais metais deklaravusių gyvenamąją vietą asmenų prioritetas teikiamas dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliams (įbroliams) ir seserims (įseserėms), arčiausiai mokyklos gyvenantiems asmenims. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo nukreipiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

Tėvams (globėjams) gavus pranešimą, jų nurodytu el. paštu, kad vaikas priimtas mokytis į Kauno Montesori mokyklos-darželio „Žiburėlis“ 1 klasėje, reikalinga:
· pristatyti vaiko priešmokyklinio ugdymo kompetencijų aprašą (pasibaigus 2022-2023 m. m. ugdymosi procesui);
· specialiųjų poreikių asmenims teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikti specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas;
· patikrinti vaiko sveikatą. Vaiko sveikatos e-pažymos pateikti nereikia, bet ji Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje turi būti galiojanti visus 2023-2024 m. m.
· mokymosi sutartys su būsimų mokinių tėvais (globėjais) bus pasirašomos 2023-09-01.

Pirmumas ir prioritetai priimant į 1 klasę Atnaujinta Dydis
Pirmumas ir prioritetai priimant į 1 klasę 2023-11-30 20:15:13 172.43 KB

Priėmimas į mokyklą Atnaujinta Dydis
Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-33 2023-11-30 20:15:09 284.05 KB
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 24 d. sprendimas dėl priėmimo tvarkos pakeitimo T-99 2023-12-01 08:25:59 218.21 KB
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 21 d. sprendimas Nr. T-542 dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. T-33 „Dėl priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2023-12-01 14:47:34 124.01 KB
Kauno Montesori mokyklos-darželio „Žiburėlis“ priėmimo komisijos darbo reglamentas, patvirtintas direktoriaus 2023-02-28 įsakymu Nr. 4-15 2023-12-01 10:25:24 1.06 MB
2023-2024 mokslo metų mokinių priėmimo komisija 2023-12-01 00:29:34 161.11 KB

Kauno Montesori mokyklai-darželiui „Žiburėlis“ priskirta teritorija

Gatvė  Į teritoriją įeinantys adresai
Alsėdžių g 11, 11A, 13, 32, 34, 36, 38, 40, 42
Švenčionių g. 20
Verkių g. 36, 36B, 46A, 46B, 47, 49, 51, 53, 53A, 55, 57, 61
Žarėnų g. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 23A, 25

 


Gerbiami tėveliai,

Informuojame, kad įstaigos tarybos 2015-05-12 dienos sprendimu Nr.12-1 ir direktoriaus 2015 m. gegužės 13 d. įsakymu  Nr. 4-30  patvirtintas Kauno Montesori mokyklos-darželio „Žiburėlis“ 

Uniformos pavyzdžiai

 

Atnaujinta: 2023-03-01
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.30 - 09.15
  • 2. 09.25 - 10.10
  • 3. 10.30 - 11.15
  • 4. 11.25 - 12.10
  • 5. 12.30 - 13.15
  • 6. 13.25 - 14.10