Ikimokyklinis ugdymas

Vadovaujantis M. Montessori pedagogine sistema vykdoma individuali Montessori mokyklos-darželio „Žiburėlis“ ikimokyklinio ugdymo programa. Veikia 6 ikimokyklinio ugdymo grupės: 2 lopšelio (2 – 3 m.) ir 4 darželio (3 – 5 m.).

Daugiau informacijos dokumentuose

Ikimokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Ugdymo kokybės samprata 2024-03-06 23:30:36 153.84 KB
Ikimokyklinio ugdymo programa 2024-03-06 23:30:37 8.18 MB
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas 2024-03-06 23:30:40 3.59 MB
Ikimokyklinio ugdymo programos gairės 2024-03-06 23:30:41 339.72 KB

Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų, ugdomų Kauno savivaldybės švietimo įstaigose pagal ikimokyklinio ugdymo programą, ugdymo sąlygų tenkinimo išlaidų kompensavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Mero potvarkis 2024-03-06 23:30:42 76.55 KB
Siuntimo išdavimo į KRS tvarkos aprašas 2024-03-06 23:30:42 164.31 KB

Atnaujinta: 2024-03-25
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.30 - 09.15
  • 2. 09.25 - 10.10
  • 3. 10.30 - 11.15
  • 4. 11.25 - 12.10
  • 5. 12.30 - 13.15
  • 6. 13.25 - 14.10