Dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Veiklos planavimo dokumentai
Strateginis planas 2022-2024 metams 2024-03-06 23:31:14 394.05 KB
2024 m. veiklos planas 2024-03-29 11:25:10 165.08 KB
2023-2024 mokslo metų ugdymo planas 2024-03-06 23:57:05 5.6 MB
Mėnesio veiklos planai
Gegužės mėn. veiklos planas 2024-05-07 09:30:32 97.92 KB
Kiti dokumentai
Informacijos pagal LR pranešėjų apsaugos įstatymą Kauno mokykloje-darželyje „Žiburėlis“ teikimo tvarkos aprašas 2024-03-06 23:31:17 1.54 MB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2024 metų ataskaitos
2024 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2024-07-17 15:56:22 2.17 MB
2024 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-07-17 15:56:22 1.33 MB
2024 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2024-07-17 15:56:23 1.34 MB
2024 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-07-17 15:56:23 644.11 KB
2023 metų ataskaitos
2023 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2024-03-06 23:31:19 1.79 MB
2023 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-06 23:31:20 0.96 MB
2023 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2024-03-06 23:31:21 2.29 MB
2023 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-06 23:31:22 706.08 KB
2023 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2024-03-06 23:31:22 1.84 MB
2023 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-06 23:31:24 715.51 KB
2023 metų IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2024-03-06 23:31:24 1.84 MB
2023 metų IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-06 23:31:26 974.29 KB
2022 metų ataskaitos
2022 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2024-03-06 23:31:26 1.67 MB
2022 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-06 23:31:28 1.08 MB
2022 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2024-03-06 23:31:28 2.21 MB
2022 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-06 23:31:30 0.97 MB
2022 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2024-03-06 23:31:30 1.74 MB
2022 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-06 23:31:32 0.97 MB
2022 metų IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2024-03-06 23:31:33 2.15 MB
2022 metų IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-06 23:31:34 1.01 MB
2021 metų ataskaitos
2021 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2024-03-06 23:31:35 1.63 MB
2021 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-06 23:31:36 506.27 KB
2021 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2024-03-06 23:31:37 1.69 MB
2021 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-06 23:31:38 1 MB
2021 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2024-03-07 04:43:04 1.68 MB
2021 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-07 05:06:32 626.93 KB
2021 metų IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2024-03-06 23:31:41 2.21 MB
2021 metų IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-06 23:31:42 1.08 MB
2020 metų ataskaitos
2020 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2024-03-07 11:11:20 1.12 MB
2020 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-06 23:31:44 946.44 KB
2020 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2024-03-06 23:31:45 1.38 MB
2020 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-06 23:31:46 629.12 KB
2020 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2024-03-06 23:31:47 1.18 MB
2020 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-06 23:31:49 605.07 KB
2020 metų IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2024-03-06 23:31:50 1.5 MB
2020 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-06 23:31:51 1.54 MB
Visos dienos mokykla Atnaujinta Dydis
Kauno miesto savivaldybės biudžetinių bendrojo ugdymo mokyklų visos dienos mokyklos veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2024-03-07 02:39:49 157.51 KB
Visos dienos mokyklos organizavimo tvarkos aprašas 2024-03-07 01:52:23 148.47 KB
Visos dienos mokyklos programa nuo 2024-03-01 2024-03-06 23:31:53 96.61 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Maitinimo tvarkos aprašas 2024-03-06 23:31:54 306.4 KB
Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas 2023-01-01 iki 2026-08-31 2024-03-06 23:31:54 359.47 KB
Dėl maitinimo paslaugų teikimo kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse 2022-09-01 2024-03-06 23:31:55 152.22 KB
Ikimokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Ugdymo kokybės samprata 2024-03-06 23:30:36 153.84 KB
Ikimokyklinio ugdymo programa 2024-03-06 23:30:37 8.18 MB
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas 2024-03-06 23:30:40 3.59 MB
Ikimokyklinio ugdymo programos gairės 2024-03-06 23:30:41 339.72 KB
Priešmokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Priešmokyklinio ugdymo programa 2024-03-06 23:30:42 414.88 KB
Kompetencijų raidos aprašas 2024-03-06 23:30:43 440.31 KB
Priešmokyklinio amžiaus (5-6 metų) vaiko raidos aprašas 2024-03-07 04:01:57 289.76 KB
Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo aprašas 2023-01-01 2024-03-06 23:30:44 160.58 KB
Priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas 2024-03-06 23:30:44 232.45 KB
Priedas Nr.1 Pasiekimų sričių ir kompetencijų dermė 2024-03-06 23:30:45 773.84 KB
Priedas Nr.2 Vaiko savijautos ir įsitraukimo į veiklas stebėsena priedas Nr.1 2024-03-06 23:30:46 121.51 KB
Priedas Nr.3 Pirminis, pusmečio vertinimas 2024-03-06 23:30:46 106.82 KB
Priedas Nr.4 Priešmokyklinukų įsivertinimas 2023-03 2024-03-06 23:30:46 696.47 KB
Priedas Nr.5 Rekomendacija baigus programą 2024-03-06 23:30:48 69.31 KB
Pradinis ugdymas Atnaujinta Dydis
MOKYKLOS LANKOMUMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS 2024-03-06 23:30:48 139.28 KB
MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO IR VERTINIMO REZULTATŲ PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 2024-03-06 23:30:49 122.09 KB
priedas Nr. 1 2024-03-06 23:30:49 3.13 MB
priedas Nr. 2 2024-03-07 07:01:57 3.91 MB
MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMO MOKINIUI, NEPASIEKUSIAM PATENKINAMO PASIEKIMŲ LYGMENS PATIKRINIMUOSE TVARKOS APRAŠAS 2024-03-06 23:30:54 102 KB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
2023 metų vadovo veiklos ataskaita 2024-03-07 15:44:05 1.25 MB
2022 metų vadovo veiklos ataskaita 2024-03-06 23:31:57 0.99 MB
2021 metų vadovo veiklos ataskaita 2024-03-06 23:31:57 968.71 KB
2020 metų vadovo veiklos ataskaita 2024-03-06 23:31:59 6.77 MB
2019 metų vadovo veiklos ataskaita 2024-03-06 23:32:02 5 MB
2018 metų vadovo veiklos ataskaita 2024-03-06 23:32:04 938.96 KB
2017 metų vadovo veiklos ataskaita 2024-03-06 23:32:04 8.22 MB
2016 metų vadovo veiklos ataskaita 2024-03-06 23:32:08 6.61 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarka
Viešųjų pirkimų organizavimo ir kontrolės tvarkos aprašas 2024-03-07 12:04:03 261.21 KB
Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas 2024-03-06 23:32:10 46.58 KB
2020 metų viešieji pirkimai
2020 metų viešųjų pirkimų planas 2024-03-06 23:32:11 135.37 KB
2020 metų viešųjų pirkimų žurnalas 2024-03-07 01:12:57 320.79 KB
2021 metų viešieji pirkimai
2021 metų viešųjų pirkimų planas 2024-03-06 23:32:12 111.64 KB
2021 metų viešųjų pirkimų žurnalas 2024-03-07 01:20:02 216.2 KB
2022 metų viešieji pirkimai
2022 metų viešųjų pirkimų planas 2024-03-06 23:32:12 110.44 KB
2023 metų viešieji pirkimai
2023 metų viešųjų pirkimų planas 2024-03-06 23:32:13 142.85 KB
2023 metų viešųjų pirkimų žurnalas 2024-03-06 23:32:13 196.77 KB
2024 metų viešieji pirkimai
2024 metų viešųjų pirkimų planas 395.75 KB
2024 metų viešųjų pirkimų žurnalas 2024-07-16 11:02:29 447.32 KB
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Įstaigos nuostatai patvirtinti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. T-16 2024-03-06 23:32:14 3.76 MB
Priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes Atnaujinta Dydis
Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas 2024-03-06 23:32:17 172.7 KB
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2023-09-01 iki 2024-08-31 2024-03-06 23:32:18 195.13 KB
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas nuo 2024-09-01 2024-03-06 23:32:18 197.61 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Korupcijos prevencijos programa 2024-03-06 23:32:19 90.89 KB
2021-2025 metų korupcijos prevencijos įgyvendinimo planas 2024-03-06 23:32:19 125.67 KB
Priėmimas į mokyklą Atnaujinta Dydis
Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-33 2024-03-06 23:32:20 272.1 KB
Bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijos priskyrimo nuostatai 2024-03-06 23:32:20 92.08 KB
Kauno mokyklų, priimančių mokytis pagal pradinio ugdymo programą, aptarnavimo teritorijų žemėlapis 2024-03-06 23:32:21 11.34 MB
Kauno Montesori mokyklos-darželio „Žiburėlis“ mokinių priėmimo 2024 m. komisijos darbo reglamentas, patvirtintas direktoriaus 2024-02-27 įsakymu Nr. 4-19 2024-03-06 23:32:25 119.73 KB
2024-2025 mokslo metų mokinių priėmimo komisija 2024-03-06 23:32:26 186.04 KB
Pirmumas ir prioritetai priimant į 1 klasę Atnaujinta Dydis
Pirmumas ir prioritetai priimant į 1 klasę 2024-03-06 23:32:26 172.43 KB
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2024-03-07 04:03:58 217.75 KB
Teisės aktai Atnaujinta Dydis
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas 2024-03-06 23:32:26 415.19 KB
Lietuvos respublikos švietimo įstatymo suvestinė 2023-09-01 iki 2023-12-31 2024-03-06 23:32:27 703.93 KB
Lietuvos respublikos švietimo įstatymo suvestinė 2024-01-01 iki 2024-08-31 2024-03-06 23:32:28 704.83 KB
2023- 2024 m. m. galiojančios pradinio ugdymo bendrosios programos 2 ir 4 klasėms iki 2024-08-31 2024-03-06 23:32:28 1.62 MB
2023-2024 m. m. pradinio ugdymo bendrosios programos 1 ir 3 klasėms 2024-03-06 23:32:30 65.28 KB
Montessori pedagogikos Lietuvoje samprata 2024-03-06 23:32:30 100.82 KB
Mokestis už vaikų išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje nustatomas vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016-03-15 d. sprendimu Nr. T-113 patvirtintu „ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠU“ 2024-03-06 23:32:31 152.93 KB
Dėl coronaviruso valdymo priemonių 2024-03-06 23:32:31 47.19 KB
Darbo apmokėjimo tvarka Atnaujinta Dydis
Darbo apmokėjimo sistema nuo 2024 metų 2024-04-25 15:06:33 709.69 KB
Ugdymo organizavimas nuotoliniu būdu Atnaujinta Dydis
NUOTOLINIO MOKYMO(SI) / UGDYMO(SI) VADOVAS 2024-03-06 23:30:35 1.79 MB
Ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2024-03-06 23:30:32 1.87 MB
Skaitmeninės priemonės nuotoliniam mokymui 2024-03-07 02:30:30 542.56 KB
Skaitmeninės priemonės spec. ugdymosi poreikių mokiniams 2024-03-06 23:30:34 586.54 KB
Kauno Montesori mokyklos-darželio "Žiburėlis" ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu priemonių planas 2024-03-06 23:32:32 104.86 KB
Darbuotuojų vidutiniai darbo užmokesčiai, Eur (neatskaičius mokesčių) Atnaujinta Dydis
DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS (2024), EUR 2024-03-20 19:08:27 83.13 KB
Mokyklos pažangos ataskaitos Atnaujinta Dydis
2020 metų mokyklos pažangos ataskaita 2024-03-06 23:32:33 94.43 KB
2021 metų mokyklos pažangos ataskaita 2024-03-07 07:26:04 97.73 KB
2022 metų mokyklos pažangos ataskaita 377.2 KB
2023 metų mokyklos pažangos ataskaita 376 KB
Documents EN Atnaujinta Dydis
The Regulation of Kaunas Montesori school-kindergarten Žiburėlis 2024-03-06 23:31:07 116.61 KB
Kaunas Montesori school-kindergarten Žiburėlis preschool education programme 2024-03-06 23:31:07 227.16 KB
Decision on provision of catering srvices in pre-primary and pre-school groups of educational institutions established by Kaunas city municipality 2024-03-06 23:31:08 45.99 KB
UTA veiksmų planas ir rodikliai Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komandos veiklos įvertinimo kriterijų ir rodiklių patvirtinimo 2024-03-06 23:30:55 155.87 KB
Kauno montesori mokyklos-darželio „žiburėlis“ atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komandos veiksmų ir priemonių planas 2022-2024 metams 2024-03-06 23:30:56 139.61 KB
Kauno Montesori mokyklos-darželio „Žiburėlis“ atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komandos veiklos įsivertinimo kriterijai ir rodikliai 2024-03-06 23:30:56 120.46 KB
UTA reglamentuojantys dokumentai Atnaujinta Dydis
Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. V-1269 „Dėl priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ pakeitimo 2022 m. rugsėjo 30 d. Nr. V-1541 2024-03-06 23:30:56 103.59 KB
Vaiko raidos aprašas 2024-03-06 23:30:57 170.96 KB
Kompetencijų raidos aprašas 2024-03-06 23:30:58 639.19 KB
Priešmokyklinio ugdymo programa nuo 2022-09-01 2024-03-06 23:30:59 411.14 KB
Nuomojamos patalpos Atnaujinta Dydis
Nuomojamos patalpos nuo 2024-01-01 iki 2024-05-31 2024-03-06 23:32:34 74.63 KB
Įsakymas dėl Kauno Montesori mokyklos darželio ,,Žiburėlis“ pasitikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto, išnuomojamo trumplaikiams renginiams organizuoti, sąrašo patvirtinimo 2024-03-06 23:32:34 79.18 KB
Kauno Montesori mokyklos-darželio ,,Žiburėlis“ patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto, išnuomojamo trumpalaikiams renginiams organizuoti, sąrašas 2024-03-06 23:32:34 77.71 KB
Nuomos tvarkos aprašas 2024-03-06 23:32:35 137.25 KB
Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų, ugdomų Kauno savivaldybės švietimo įstaigose pagal ikimokyklinio ugdymo programą, ugdymo sąlygų tenkinimo išlaidų kompensavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Mero potvarkis 2024-03-06 23:30:42 76.55 KB
Siuntimo išdavimo į KRS tvarkos aprašas 2024-03-06 23:30:42 164.31 KB