Dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Veiklos planavimo dokumentai
Strateginis planas 2022-2024 metams 2024-03-03 18:20:09 394.05 KB
2023 m. veiklos planas 2024-03-03 17:47:16 160.99 KB
2023-2024 mokslo metų ugdymo planas 2024-03-03 18:32:40 5.6 MB
2021 m. veiklos ataskaita 2024-03-03 17:52:39 1.14 MB
Mėnesio veiklos planai
Vasario mėn. veiklos planas 2024-03-03 18:34:08 95.15 KB
Kiti dokumentai
Informacijos pagal LR pranešėjų apsaugos įstatymą Kauno mokykloje-darželyje „Žiburėlis“ teikimo tvarkos aprašas 2024-03-03 18:27:16 1.54 MB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2023 metų ataskaitos
2023 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2024-03-03 18:02:28 1.79 MB
2023 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-03 18:03:57 0.96 MB
2023 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2024-03-03 23:16:59 2.29 MB
2023 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-03 18:04:43 706.08 KB
2023 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2024-03-03 18:16:02 1.84 MB
2023 metų IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2024-03-03 18:17:15 1.84 MB
2022 metų ataskaitos
2022 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2024-03-03 17:52:14 1.67 MB
2022 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-03 17:53:52 1.08 MB
2022 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2024-03-03 17:53:28 2.21 MB
2022 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-03 17:54:17 0.97 MB
2022 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2024-03-03 17:58:39 1.74 MB
2022 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-03 17:59:28 0.97 MB
2022 metų IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2024-03-03 18:11:29 2.15 MB
2022 metų IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-03 18:15:36 1.01 MB
2021 metų ataskaitos
2021 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2024-03-03 18:37:09 1.63 MB
2021 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-03 18:36:46 506.27 KB
2021 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2024-03-03 18:37:52 1.69 MB
2021 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-03 18:38:13 1 MB
2021 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2024-03-03 17:48:57 1.68 MB
2021 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-03 17:49:24 626.93 KB
2021 metų IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2024-03-03 17:51:26 2.21 MB
2021 metų IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-03 17:51:50 1.08 MB
2020 metų ataskaitos
2020 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2024-03-03 18:30:45 1.12 MB
2020 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-03 18:31:08 946.44 KB
2020 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2024-03-03 18:31:32 1.38 MB
2020 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-03 18:31:56 629.12 KB
2020 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2024-03-03 18:33:02 1.18 MB
2020 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-03 18:33:46 605.07 KB
2020 metų IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2024-03-03 18:34:54 1.5 MB
2020 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-03 18:36:00 1.54 MB
Visos dienos mokykla Atnaujinta Dydis
Kauno miesto savivaldybės biudžetinių bendrojo ugdymo mokyklų visos dienos mokyklos veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2024-03-03 18:18:33 157.51 KB
Visos dienos mokyklos organizavimo tvarkos aprašas 2024-03-03 20:31:19 148.47 KB
Visos dienos mokyklos programa nuo 2024-03-01 2024-03-03 18:19:20 96.61 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Maitinimo tvarkos aprašas 2024-03-03 17:38:58 306.4 KB
Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas 2023-01-01 iki 2026-08-31 2024-03-03 17:39:58 359.47 KB
Dėl maitinimo paslaugų teikimo kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse 2022-09-01 2024-03-03 17:40:27 152.22 KB
Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas 2024-03-03 17:39:30 152.93 KB
Ikimokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Ugdymo kokybės samprata 2024-03-03 18:16:28 153.84 KB
Ikimokyklinio ugdymo programa 2024-03-03 18:37:31 8.18 MB
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas 2024-03-03 21:36:49 3.59 MB
Ikimokyklinio ugdymo programos gairės 2024-03-03 18:12:55 339.72 KB
Priešmokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Priešmokyklinio ugdymo programa 2024-03-03 17:32:40 414.88 KB
Kompetencijų raidos aprašas 2024-03-03 17:33:02 440.31 KB
Priešmokyklinio amžiaus (5-6 metų) vaiko raidos aprašas 2024-03-03 17:33:23 289.76 KB
Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo aprašas 2023-01-01 2024-03-03 17:40:56 160.58 KB
Priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas 2024-03-03 17:33:45 232.45 KB
Priedas Nr.1 Pasiekimų sričių ir kompetencijų dermė 2024-03-03 17:34:08 773.84 KB
Priedas Nr.2 Vaiko savijautos ir įsitraukimo į veiklas stebėsena priedas Nr.1 2024-03-03 17:34:30 121.51 KB
Priedas Nr.3 Pirminis, pusmečio vertinimas 2024-03-03 17:37:30 106.82 KB
Priedas Nr.4 Priešmokyklinukų įsivertinimas 2023-03 2024-03-03 17:38:00 696.47 KB
Priedas Nr.5 Rekomendacija baigus programą 2024-03-03 17:38:29 69.31 KB
Pradinis ugdymas Atnaujinta Dydis
MOKYKLOS LANKOMUMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS 2024-03-03 18:06:17 139.28 KB
MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO IR VERTINIMO REZULTATŲ PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 2024-03-03 18:07:02 122.09 KB
priedas Nr. 1 2024-03-03 18:07:25 3.13 MB
priedas Nr. 2 2024-03-03 18:12:28 3.91 MB
MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMO MOKINIUI, NEPASIEKUSIAM PATENKINAMO PASIEKIMŲ LYGMENS PATIKRINIMUOSE TVARKOS APRAŠAS 2024-03-03 18:06:39 102 KB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
2023 metų vadovo veiklos ataskaita 2024-03-03 18:22:53 3.12 MB
2022 metų vadovo veiklos ataskaita 2024-03-03 18:00:59 0.99 MB
2021 metų vadovo veiklos ataskaita 2024-03-03 17:50:14 968.71 KB
2020 metų vadovo veiklos ataskaita 2024-03-03 18:34:31 6.77 MB
2019 metų vadovo veiklos ataskaita 2024-03-03 18:28:04 5 MB
2018 metų vadovo veiklos ataskaita 2024-03-03 18:21:20 938.96 KB
2017 metų vadovo veiklos ataskaita 2024-03-03 18:20:57 8.22 MB
2016 metų vadovo veiklos ataskaita 2024-03-03 18:20:33 6.61 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarka
Viešųjų pirkimų organizavimo ir kontrolės tvarkos aprašas 2024-03-03 18:15:12 261.21 KB
Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas 2024-03-03 18:21:45 46.58 KB
2020 metų viešieji pirkimai
2020 metų viešųjų pirkimų planas 2024-03-03 18:23:16 135.37 KB
2020 metų viešųjų pirkimų žurnalas 2024-03-03 18:32:17 320.79 KB
2021 metų viešieji pirkimai
2021 metų viešųjų pirkimų planas 2024-03-03 18:35:16 111.64 KB
2021 metų viešųjų pirkimų žurnalas 2024-03-03 17:49:49 216.2 KB
2022 metų viešieji pirkimai
2022 metų viešųjų pirkimų planas 2024-03-03 17:51:02 110.44 KB
2023 metų viešieji pirkimai
2023 metų viešųjų pirkimų planas 2024-03-03 18:01:43 142.85 KB
2023 metų viešųjų pirkimų žurnalas 2024-03-03 18:02:05 196.77 KB
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Įstaigos nuostatai patvirtinti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. T-16 2024-03-03 18:19:45 3.76 MB
Tyrimai Atnaujinta Dydis
2019 metų 2 klasės standartizuotų testų rezultatai 2024-03-03 18:26:06 685.36 KB
2019 metų 4 klasės standartizuotų testų rezultatai 2024-03-03 18:26:29 683.79 KB
2019 m. Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo tyrimas 2024-03-03 18:26:53 407.71 KB
Priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes Atnaujinta Dydis
Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas 2024-03-03 18:29:37 172.7 KB
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2023-09-01 iki 2024-08-31 2024-03-03 17:50:37 195.13 KB
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas nuo 2024-09-01 2024-03-03 18:14:16 197.61 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Korupcijos prevencijos programa 2024-03-03 18:00:13 90.89 KB
2021-2025 metų korupcijos prevencijos įgyvendinimo planas 2024-03-03 18:00:36 125.67 KB
Priėmimas į mokyklą Atnaujinta Dydis
Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-33 2024-03-03 18:22:07 272.1 KB
Bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijos priskyrimo nuostatai 2024-03-03 18:17:42 92.08 KB
Kauno mokyklų, priimančių mokytis pagal pradinio ugdymo programą, aptarnavimo teritorijų žemėlapis 2024-03-03 18:18:08 11.34 MB
Kauno Montesori mokyklos-darželio „Žiburėlis“ mokinių priėmimo 2024 m. komisijos darbo reglamentas, patvirtintas direktoriaus 2024-02-27 įsakymu Nr. 4-19 2024-03-03 18:25:19 119.73 KB
2024-2025 mokslo metų mokinių priėmimo komisija 2024-03-03 18:25:43 186.04 KB
Pirmumas ir prioritetai priimant į 1 klasę Atnaujinta Dydis
Pirmumas ir prioritetai priimant į 1 klasę 2024-03-03 18:30:00 172.43 KB
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2024-03-03 18:22:30 217.75 KB
Teisės aktai Atnaujinta Dydis
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas 2024-03-03 18:23:39 415.19 KB
Lietuvos respublikos švietimo įstatymo suvestinė 2023-09-01 iki 2023-12-31 2024-03-03 18:14:45 703.93 KB
Lietuvos respublikos švietimo įstatymo suvestinė 2024-01-01 iki 2024-08-31 2024-03-03 17:46:50 704.83 KB
2023- 2024 m. m. galiojančios pradinio ugdymo bendrosios programos 2 ir 4 klasėms iki 2024-08-31 2024-03-03 18:24:04 1.62 MB
2023-2024 m. m. pradinio ugdymo bendrosios programos 1 ir 3 klasėms 2024-03-03 18:13:22 65.28 KB
Montessori pedagogikos Lietuvoje samprata 2024-03-03 18:24:31 100.82 KB
Mokestis už vaikų išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje nustatomas vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016-03-15 d. sprendimu Nr. T-113 patvirtintu „ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠU“ 2024-03-03 18:24:55 152.93 KB
Dėl coronaviruso valdymo priemonių 2024-03-03 17:41:24 47.19 KB
Darbo apmokėjimo tvarka Atnaujinta Dydis
Darbo apmokėjimo tvarka nuo 2020 metų rugsėjo mėn 2024-03-03 18:27:40 234.91 KB
Ugdymo organizavimas nuotoliniu būdu Atnaujinta Dydis
NUOTOLINIO MOKYMO(SI) / UGDYMO(SI) VADOVAS 2024-03-03 18:33:25 1.79 MB
Ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2024-03-03 18:28:27 1.87 MB
Skaitmeninės priemonės nuotoliniam mokymui 2024-03-03 18:28:50 542.56 KB
Skaitmeninės priemonės spec. ugdymosi poreikių mokiniams 2024-03-03 18:29:12 586.54 KB
Kauno Montesori mokyklos-darželio "Žiburėlis" ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu priemonių planas 2024-03-03 18:30:23 104.86 KB
Darbuotuojų vidutiniai darbo užmokesčiai, Eur (neatskaičius mokesčių) Atnaujinta Dydis
DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS (2023), EUR 2024-03-03 18:02:50 105.99 KB
Mokyklos pažangos ataskaitos Atnaujinta Dydis
2020 metų mokyklos pažangos ataskaita 2024-03-03 18:36:23 94.43 KB
2021 metų mokyklos pažangos ataskaita 2024-03-03 17:53:03 97.73 KB
Documents EN Atnaujinta Dydis
The Regulation of Kaunas Montesori school-kindergarten Žiburėlis 2024-03-03 17:47:42 116.61 KB
Kaunas Montesori school-kindergarten Žiburėlis preschool education programme 2024-03-03 17:48:07 227.16 KB
Decision on provision of catering srvices in pre-primary and pre-school groups of educational institutions established by Kaunas city municipality 2024-03-03 17:48:32 45.99 KB
UTA veiksmų planas ir rodikliai Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komandos veiklos įvertinimo kriterijų ir rodiklių patvirtinimo 2024-03-03 17:55:29 155.87 KB
Kauno montesori mokyklos-darželio „žiburėlis“ atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komandos veiksmų ir priemonių planas 2022-2024 metams 2024-03-03 17:55:54 139.61 KB
Kauno Montesori mokyklos-darželio „Žiburėlis“ atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komandos veiklos įsivertinimo kriterijai ir rodikliai 2024-03-03 17:55:06 120.46 KB
UTA reglamentuojantys dokumentai Atnaujinta Dydis
Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. V-1269 „Dėl priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ pakeitimo 2022 m. rugsėjo 30 d. Nr. V-1541 2024-03-03 17:56:17 103.59 KB
Vaiko raidos aprašas 2024-03-03 17:56:41 170.96 KB
Kompetencijų raidos aprašas 2024-03-03 17:57:04 639.19 KB
Priešmokyklinio ugdymo programa nuo 2022-09-01 2024-03-03 17:57:27 411.14 KB
Nuomojamos patalpos Atnaujinta Dydis
Nuomojamos patalpos nuo 2024-01-01 iki 2024-05-31 2024-03-03 18:13:49 74.63 KB
Įsakymas dėl Kauno Montesori mokyklos darželio ,,Žiburėlis“ pasitikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto, išnuomojamo trumplaikiams renginiams organizuoti, sąrašo patvirtinimo 2024-03-03 18:05:06 79.18 KB
Kauno Montesori mokyklos-darželio ,,Žiburėlis“ patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto, išnuomojamo trumpalaikiams renginiams organizuoti, sąrašas 2024-03-03 18:05:30 77.71 KB
Nuomos tvarkos aprašas 2024-03-03 18:05:52 137.25 KB
Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų, ugdomų Kauno savivaldybės švietimo įstaigose pagal ikimokyklinio ugdymo programą, ugdymo sąlygų tenkinimo išlaidų kompensavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Mero potvarkis 2024-03-03 18:03:12 76.55 KB
Siuntimo išdavimo į KRS tvarkos aprašas 2024-03-03 18:03:36 164.31 KB