Dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Veiklos planavimo dokumentai
Strateginis planas 2022-2024 metams 2023-09-26 09:31:25 394.05 KB
2023 m. veiklos planas 2023-09-25 21:25:37 160.99 KB
2023-2024 mokslo metų ugdymo planas 2023-09-25 21:25:57 5.6 MB
2021 m. veiklos ataskaita 2023-09-25 21:24:07 1.14 MB
Mėnesio veiklos planai
Rugsėjo mėn. veiklos planas 2023-09-27 14:51:11 89.5 KB
Kiti dokumentai
Sveikatą stiprinančios mokyklos-darželio programa 2018 - 2022 metams 2023-09-25 21:24:45 209.57 KB
Informacijos pagal LR pranešėjų apsaugos įstatymą Kauno mokykloje-darželyje „Žiburėlis“ teikimo tvarkos aprašas 2023-09-26 15:08:32 1.54 MB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2023 metų ataskaitos
2023 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-09-24 10:49:14 1.79 MB
2023 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-09-24 10:49:15 0.96 MB
2023 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-09-24 10:49:15 2.29 MB
2023 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-09-24 10:49:17 706.08 KB
2022 metų ataskaitos
2022 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-09-24 10:49:17 1.67 MB
2022 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-09-24 10:49:18 1.08 MB
2022 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-09-24 10:49:19 2.21 MB
2022 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-09-24 10:49:20 0.97 MB
2022 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-09-24 10:49:21 1.74 MB
2022 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-09-28 07:19:11 0.97 MB
2022 metų IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-09-24 10:49:23 2.15 MB
2021 metų ataskaitos
2021 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-09-24 10:49:25 1.63 MB
2021 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-09-24 10:49:26 506.27 KB
2021 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-09-24 10:49:26 1.69 MB
2021 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-09-24 10:49:28 1 MB
2021 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-09-24 10:49:28 1.68 MB
2021 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-09-24 10:49:29 626.93 KB
2021 metų IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-09-24 10:49:30 2.21 MB
2021 metų IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-09-24 10:49:32 1.08 MB
2020 metų ataskaitos
2020 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-09-24 10:49:33 1.12 MB
2020 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-09-25 22:47:19 946.44 KB
2020 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-09-24 10:49:35 1.38 MB
2020 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-09-24 10:49:36 629.12 KB
2020 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-09-24 10:49:36 1.18 MB
2020 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-09-24 10:49:37 605.07 KB
2020 metų IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-09-27 14:09:11 1.5 MB
2020 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2023-09-24 10:49:39 1.54 MB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Dėl maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo ugdymo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse“ (T-256) 2023-09-27 16:34:24 77.32 KB
Dėl maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo ugdymo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse“ (T-327) 2023-09-24 10:49:40 95.6 KB
Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas 2023-09-24 10:49:40 107.07 KB
Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo pakeitimas 2020-07-21 2023-09-27 23:42:13 121.65 KB
Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo pakeitimas 2021-04-20 Nr. T-154-1 2023-09-24 10:49:41 78.36 KB
Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo pakeitimas 2021-07-20 Nr. T-319 2023-09-24 10:49:42 79.76 KB
Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo pakeitimas 2021-12-21 Nr.T-543 2023-09-24 10:49:42 81.36 KB
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo nr. v-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo". 2023-09-24 10:49:43 421.44 KB
Ikimokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas 2023-09-27 14:03:45 3.59 MB
2020-12-08 įsakymas Nr. A-4069 dėl Pelėdžiuko grupės 2023-09-27 14:03:51 596.18 KB
2020-12-08 įsakymo Nr. A-4069 dėl Pelėdžiuko grupės pakeitimas 2023-09-27 08:34:39 234.82 KB
Ugdymo kokybės samprata 2023-09-24 10:48:43 128.71 KB
Raštas dėl Montesori 2021-04-26_3 gr 2023-09-24 10:48:43 150.9 KB
Ikimokyklinio ugdymo programa 2023-09-27 13:51:47 8.18 MB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
2022 metų vadovo veiklos ataskaita 2023-09-24 10:49:43 0.99 MB
2021 metų vadovo veiklos ataskaita 2023-09-24 10:49:45 968.71 KB
2020 metų vadovo veiklos ataskaita 2023-09-24 10:49:46 6.77 MB
2019 metų vadovo veiklos ataskaita 2023-09-26 07:00:14 5 MB
2018 metų vadovo veiklos ataskaita 2023-09-24 10:49:54 938.96 KB
2017 metų vadovo veiklos ataskaita 2023-09-24 10:49:54 8.22 MB
2016 metų vadovo veiklos ataskaita 2023-09-28 02:13:33 6.61 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarka
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas 2023-09-24 10:50:01 264.05 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo 1 priedas 2023-09-26 08:02:27 831.21 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo 2 priedas 2023-09-24 10:50:02 280.37 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas 2023-09-25 21:09:45 494.1 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo 4 priedas 2023-09-24 10:50:03 150.21 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo 5 priedas 2023-09-24 10:50:04 100.37 KB
Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas 2023-09-24 10:50:04 46.58 KB
2020 metų viešieji pirkimai
2020 metų viešųjų pirkimų planas 2023-09-24 10:50:05 135.37 KB
2020 metų viešųjų pirkimų žurnalas 2023-09-27 05:23:52 320.79 KB
2021 metų viešieji pirkimai
2021 metų viešųjų pirkimų planas 2023-09-24 10:50:06 111.64 KB
2021 metų viešųjų pirkimų žurnalas 2023-09-24 10:50:06 216.2 KB
2022 metų viešieji pirkimai
2022 metų viešųjų pirkimų planas 2023-09-24 10:50:06 110.44 KB
2023 metų viešieji pirkimai
2023 metų viešųjų pirkimų planas 2023-09-24 10:50:07 142.85 KB
2023 metų viešųjų pirkimų žurnalas 2023-09-24 10:50:07 199.58 KB
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Įstaigos nuostatai patvirtinti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. T-16 2023-09-25 21:24:32 3.76 MB
Tyrimai Atnaujinta Dydis
2019 metų 2 klasės standartizuotų testų rezultatai 2023-09-25 21:25:18 685.36 KB
2019 metų 4 klasės standartizuotų testų rezultatai 2023-09-26 12:42:47 683.79 KB
2019 m. Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo tyrimas 2023-09-25 21:25:27 407.71 KB
Priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes Atnaujinta Dydis
Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas 2023-09-26 20:14:25 262.05 KB
Įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-1106 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ pakeitimo 2023-01-01 2023-09-24 10:50:12 191.7 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Korupcijos prevencijos programa 2023-09-25 21:24:18 90.89 KB
2021-2025 metų korupcijos prevencijos įgyvendinimo planas 2023-09-25 21:24:22 125.67 KB
Priėmimas į mokyklą Atnaujinta Dydis
Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-33 2023-09-24 10:50:14 284.05 KB
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 24 d. sprendimas dėl priėmimo tvarkos pakeitimo T-99 2023-09-24 10:50:14 218.21 KB
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 21 d. sprendimas Nr. T-542 dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. T-33 „Dėl priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2023-09-26 15:38:05 124.01 KB
Kauno Montesori mokyklos-darželio „Žiburėlis“ priėmimo komisijos darbo reglamentas, patvirtintas direktoriaus 2023-02-28 įsakymu Nr. 4-15 2023-09-24 10:50:15 1.06 MB
2023-2024 mokslo metų mokinių priėmimo komisija 2023-09-27 06:52:17 161.11 KB
Pirmumas ir prioritetai priimant į 1 klasę Atnaujinta Dydis
Pirmumas ir prioritetai priimant į 1 klasę 2023-09-24 10:50:16 172.43 KB
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2023-09-24 10:50:17 217.75 KB
Teisės aktai Atnaujinta Dydis
Valstybinės švietimo strategijos 2013-2022 metams nuostatos 2023-09-27 07:23:41 143.18 KB
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas 2023-09-25 21:24:54 415.19 KB
Pradinio ugdymo bendrosios programos 2023-09-25 21:24:59 1.62 MB
Montessori pedagogikos Lietuvoje samprata 2023-09-25 21:25:05 100.82 KB
Mokestis už vaikų išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje nustatomas vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016-03-15 d. sprendimu Nr. T-113 patvirtintu „ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠU“ 2023-09-25 21:25:09 209.77 KB
Maitinimo paslaugos teikiamos vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014-11-06 d. sprendimu Nr. T-611 „DĖL MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO KAUNO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINĖSE IR PRIEŠMOKYKLINĖSE GRUPĖSE“ 2023-09-25 21:25:13 89.34 KB
Dėl coronaviruso valdymo priemonių 2023-09-25 21:25:48 47.19 KB
Darbo apmokėjimo tvarka Atnaujinta Dydis
Darbo apmokėjimo tvarka nuo 2020 metų rugsėjo mėn 2023-09-25 21:25:41 234.91 KB
Ugdymo organizavimas nuotoliniu būdu Atnaujinta Dydis
NUOTOLINIO MOKYMO(SI) / UGDYMO(SI) VADOVAS 2023-09-27 14:03:42 1.79 MB
Ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2023-09-27 14:03:37 1.87 MB
Skaitmeninės priemonės nuotoliniam mokymui 2023-09-28 10:46:02 542.56 KB
Skaitmeninės priemonės spec. ugdymosi poreikių mokiniams 2023-09-27 14:03:41 586.54 KB
Kauno Montesori mokyklos-darželio "Žiburėlis" ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu priemonių planas 2023-09-25 21:25:53 104.86 KB
Darbuotuojų vidutiniai darbo užmokesčiai, Eur (neatskaičius mokesčių) Atnaujinta Dydis
DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS (2023), EUR 2023-09-25 21:24:26 105.99 KB
Mokyklos pažangos ataskaitos Atnaujinta Dydis
2020 metų mokyklos pažangos ataskaita 2023-09-25 21:27:11 94.43 KB
2021 metų mokyklos pažangos ataskaita 2023-09-25 21:24:12 97.73 KB
Documents EN Atnaujinta Dydis
The Regulation of Kaunas Montesori school-kindergarten Žiburėlis 2023-09-24 10:49:00 116.61 KB
Kaunas Montesori school-kindergarten Žiburėlis preschool education programme 2023-09-25 06:57:42 227.16 KB
Decision on provision of catering srvices in pre-primary and pre-school groups of educational institutions established by Kaunas city municipality 2023-09-24 10:49:00 45.99 KB
UTA veiksmų planas ir rodikliai Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komandos veiklos įvertinimo kriterijų ir rodiklių patvirtinimo 2023-09-24 10:48:49 155.87 KB
Kauno montesori mokyklos-darželio „žiburėlis“ atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komandos veiksmų ir priemonių planas 2022-2024 metams 2023-09-24 10:48:50 139.61 KB
Kauno Montesori mokyklos-darželio „Žiburėlis“ atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komandos veiklos įsivertinimo kriterijai ir rodikliai 2023-09-24 14:47:23 120.46 KB
UTA reglamentuojantys dokumentai Atnaujinta Dydis
Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. V-1269 „Dėl priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ pakeitimo 2022 m. rugsėjo 30 d. Nr. V-1541 2023-09-24 10:48:51 103.59 KB
Vaiko raidos aprašas 2023-09-24 10:48:51 170.96 KB
Kompetencijų raidos aprašas 2023-09-24 10:48:51 639.19 KB
Priešmokyklinio ugdymo programa nuo 2022-09-01 2023-09-24 10:48:52 411.14 KB
Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų, ugdomų Kauno savivaldybės švietimo įstaigose pagal ikimokyklinio ugdymo programą, ugdymo sąlygų tenkinimo išlaidų kompensavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Mero potvarkis 2023-09-24 10:48:47 76.55 KB
Darbo grupės darbo reglamentas 2023-09-24 10:48:48 78.06 KB
Siuntimo išdavimo į KRS tvarkos aprašas 2023-09-24 10:48:48 164.31 KB