Finansinės ataskaitos

Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2019 metų ataskaitos
2019 metų I ketvirčio sąmatų vykdymo ataskaitos 2020-02-21 02:05:23 2.4 MB
2019 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-22 07:09:44 629.36 KB
2019 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-23 17:05:52 0.97 MB
2018 metų ataskaitos
2018 metų I ketvirčio sąmatų vykdymo ataskaitos 2020-02-25 04:16:07 2.42 MB
2018 metų II ketvirčio sąmatų vykdymo ataskaitos 2020-02-24 20:01:06 3.91 MB
2018 metų III ketvirčio sąmatų vykdymo ataskaitos 2020-02-25 04:58:24 2.38 MB
2018 metų IV ketvirčio sąmatų vykdymo ataskaitos 2020-02-21 00:23:09 2.64 MB
2018 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-15 10:46:51 1.51 MB
2018 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-21 01:31:31 1.55 MB
2018 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-23 01:28:35 1.86 MB
1 forma (metinė) 2020-02-22 04:06:44 232.49 KB
Investicijų statistinė ataskaita II ketvirtis 2020-02-23 08:08:05 1.01 MB
Investicijų statistinė ataskaita IV ketvirtis 2020-02-23 11:54:42 1 MB
Investicijų statistinė ataskaita metinė 2020-02-20 19:55:22 1.4 MB
S7 forma IV ketvirtis 2020-02-23 07:47:19 210.55 KB
2017 metų ataskaitos
2017 metų I ketvirčio finansinė ataskaita 2020-02-23 23:23:39 5.12 MB
2017 metų II ketvirčio finansinė ataskaita 2020-02-20 04:07:02 4.81 MB
2017 metų III ketvirčio finansinė ataskaita 2020-02-20 23:57:40 1.37 MB
2017 metų finansinė ataskaita (balansas) 2020-02-11 23:48:41 6.58 MB
2016 metų ataskaitos
2016 metų I ketvirtis 2020-02-19 17:25:36 14.09 KB
2016 metų II ketvirtis 2020-02-25 17:48:17 14.33 KB
2016 metų III ketvirtis 2020-02-25 16:16:43 15.43 KB
2016 metų IV ketvirtis 2020-02-21 17:44:51 12.14 KB
Informacija apie ugdymo lėšas 2016 spalis-gruodis 2020-02-22 02:25:28 243.63 KB
2015 metų ataskaitos
I ketvirtis
Finansinė būklė 2020-02-23 00:08:50 314.75 KB
Veiklos rezultatai 2020-02-20 14:29:03 314.75 KB
Finasavimo sumos 2020-02-18 16:42:05 147.75 KB
Aiškinamasis raštas 2020-02-25 04:34:17 147.75 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita 2020-02-20 07:07:49 147.9 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita (valstybinių funkcijų vykdymo programa) 2020-02-24 17:14:27 147.9 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita (spec. lėšos) 2020-02-17 02:53:23 514.73 KB
Forma Nr.1 2020-02-21 23:18:54 514.73 KB
Forma Nr.4 2020-02-17 07:59:46 512.29 KB
F2_biudzetas_valstybiniu_funkciju_2015_1_ketvirtis 2020-02-21 06:03:06 512.29 KB
F2_biudzetas_spec_lesu_2015_1_ketvirtis 2020-02-16 06:53:03 512.7 KB
F2_biudzetas_spec_lesu_2015_1_ketvirtis 2020-02-21 14:58:38 512.7 KB
F1__2015_1_ketv 2020-02-17 18:57:29 266.08 KB
F4_2015_1_ketv 2020-02-23 07:30:17 770.04 KB
II ketvirtis
Finansinė būklė 2020-02-25 02:55:54 618.78 KB
Veiklos rezultatai 2020-02-20 16:47:53 941.54 KB
Finansavimo sumos 2020-02-23 07:57:02 794.39 KB
Aiškinamasis raštas 2020-02-20 01:23:26 398.63 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita 2020-02-19 18:01:55 606.77 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita(valstybinių funkcijų vykdymo programa) 2020-02-19 17:16:17 606.04 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita(spec. lėšos) 2020-02-23 04:24:47 606.66 KB
Forma Nr.1 2020-02-21 09:24:30 294.57 KB
Forma Nr.4 2020-02-20 10:07:04 0.98 MB
III ketvirtis
Finansinė būklė 2020-02-25 16:56:24 781.52 KB
Veiklos rezultatai 2020-02-21 05:20:46 428.91 KB
Finansavimo sumos 2020-02-23 21:01:40 378.11 KB
Aiškinamasis raštas 2020-02-19 22:43:11 395.48 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita 2020-02-25 08:40:10 718.77 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita (valstybinių funkcijų vykdymo programa) 2020-02-21 11:48:32 688.7 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita (spec. lėšos) 2020-02-25 07:41:06 688.12 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita (minimalios algos kėlimui) 2020-02-19 09:50:19 696.09 KB
Forma Nr.1 2020-02-20 05:39:03 284.91 KB
Forma Nr.4 2020-02-18 20:23:27 334.98 KB
IV ketvirtis
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-15 08:18:35 18.42 MB
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2020-02-16 10:32:36 6.11 MB
Finansinės būklės ataskaita 2020-02-23 10:52:59 1.18 MB
Veiklos rezultatų ataskaita 2020-02-21 19:18:56 675.89 KB
Grynojo turto pokyčių ataskaita 2020-02-23 16:34:01 517.87 KB
Pinigų srautų ataskaita 2020-02-20 21:39:49 1.19 MB
Aiškinamasis raštas dėl 2015 metų IV ketvirčio biudžeto vykdymo 2020-02-21 17:44:35 864.76 KB
F2 - Valstybinių funkcijų vykdymo programa 2020-02-25 04:08:59 6.78 MB
F2 - Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (biudžetas) 2020-02-20 09:08:41 6.88 MB
F2 - Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (spec. lėšos) 2020-02-25 11:09:57 6.82 MB
F2 - Savivaldybės finansuojamų įstaigų specialioji dotacija minimalios algos kėlimui 2020-02-24 18:20:38 6.73 MB
F2 - Miesto darnaus vystymosi programa 2020-02-23 10:50:25 6.81 MB
F4 - Bendra 2020-02-18 22:54:09 3.12 MB
F4 - Valstybinių funkcijų vykdymo programa 2020-02-22 00:38:27 3.19 MB
F4 - Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (biudžetas) 2020-02-21 21:36:26 3.2 MB
F4 - Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (spec. lėšos) 2020-02-20 18:31:45 3.19 MB
F4 - Savivaldybės finansuojamų įstaigų specialioji dotacija minimalios algos kėlimui 2020-02-07 19:18:42 3.19 MB
F4 - Miesto darnaus vystymosi programa 2020-02-13 20:34:37 3.21 MB
2014 metų ataskaitos
I ketvirtis
Finansinė būklė 2020-02-23 07:29:26 42.63 KB
Veiklos rezultatai 2020-02-23 11:20:50 36.4 KB
Finasavimo sumos 2020-02-20 08:26:03 29.38 KB
Aiškinamsis raštas 2020-02-19 06:15:31 28.69 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita 2020-02-19 14:54:09 64.5 KB
II ketvirtis
Finansinė būklė 2020-02-20 00:19:25 43.21 KB
Veiklos rezultatai 2020-02-23 21:57:21 36.51 KB
Finasavimo sumos 2020-02-19 11:43:16 29.64 KB
Aiškinamsis raštas 2020-02-24 13:06:10 28.76 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita 2020-02-20 14:10:11 64.55 KB
III ketvirtis
Finansinė būklė 2020-02-20 21:09:05 42.71 KB
Veiklos rezultatai 2020-02-23 11:37:48 36.36 KB
Finasavimo sumos 2020-02-19 23:06:13 29.43 KB
Aiškinamsis raštas 2020-02-20 21:08:37 29 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita 2020-02-19 22:57:03 64.7 KB
IV ketvirtis
Finansinė būklė 2020-02-19 21:54:35 218.06 KB
Veiklos rezultatai 2020-02-24 01:31:16 314.46 KB
Finansavimo sumos 2020-02-23 20:31:25 148.22 KB
Grynojo turto pokytis 2020-02-19 08:54:42 314.48 KB
Pinigų srautai 2020-02-23 04:27:11 259.9 KB
Aiškinamasis raštas 2020-02-22 21:13:55 193.37 KB
Priedai prie aiškinamojo rašto 2020-02-17 18:17:44 284.85 KB
2013 metų ataskaitos
I ketvirtis
Finansinė būklė 2020-02-19 16:47:21 216.16 KB
Veiklos rezultatai 2020-02-22 01:34:07 314.13 KB
Finasavimo sumos 2020-02-20 20:50:52 147.65 KB
Aiškinamsis raštas 2020-02-23 07:55:26 145.58 KB
II ketvirtis
Finansinė būklė 2020-02-19 08:22:06 43.4 KB
Veiklos rezultatai 2020-02-22 11:53:48 36.96 KB
Finasavimo sumos 2020-02-22 23:05:45 29.61 KB
Aiškinamsis raštas 2020-02-23 06:44:46 28.98 KB
III ketvirtis
Finansinė būklė 2020-02-21 22:15:28 42.64 KB
Veiklos rezultatai 2020-02-22 23:14:03 36.42 KB
Finasavimo sumos 2020-02-23 05:45:58 29.4 KB
Aiškinamsis raštas 2020-02-25 10:56:46 28.51 KB
IV ketvirtis
Finansinė būklė 2020-02-22 12:26:46 42.89 KB
Veiklos rezultatai 2020-02-23 19:12:35 36.51 KB
Finansavimo sumos 2020-02-21 07:54:11 29.42 KB
Grynojo turto pokytis 2020-02-23 03:17:12 49.28 KB
Pinigų srautai 2020-02-18 01:18:28 49.89 KB
Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-02-23 20:45:22 100.78 KB
Aiškinamasis raštas 2020-02-18 15:52:01 74.89 KB
Priedai prie aiškinamojo rašto 2020-02-23 09:49:34 283.35 KB

Atnaujinta: 2019-09-06
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.30 - 09.15
  • 2. 09.25 - 10.10
  • 3. 10.30 - 11.15
  • 4. 11.25 - 12.10
  • 5. 12.30 - 13.15
  • 6. 13.25 - 14.10
Sveikatai palankus