Finansinės ataskaitos

Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2019 metų ataskaitos
2019 metų I ketvirčio sąmatų vykdymo ataskaitos 2019-12-14 08:54:38 2.4 MB
2019 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2019-12-15 00:02:37 629.36 KB
2019 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2019-12-13 01:24:13 0.97 MB
2018 metų ataskaitos
2018 metų I ketvirčio sąmatų vykdymo ataskaitos 2019-12-13 11:11:13 2.42 MB
2018 metų II ketvirčio sąmatų vykdymo ataskaitos 2019-12-14 00:35:26 3.91 MB
2018 metų III ketvirčio sąmatų vykdymo ataskaitos 2019-12-13 11:33:46 2.38 MB
2018 metų IV ketvirčio sąmatų vykdymo ataskaitos 2019-12-14 17:30:28 2.64 MB
2018 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2019-12-08 06:49:24 1.51 MB
2018 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2019-12-11 15:11:08 1.55 MB
2018 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2019-12-14 17:31:14 1.86 MB
1 forma (metinė) 2019-12-13 23:26:30 232.49 KB
Investicijų statistinė ataskaita II ketvirtis 2019-12-13 11:34:38 1.01 MB
Investicijų statistinė ataskaita IV ketvirtis 2019-12-14 09:53:05 1 MB
Investicijų statistinė ataskaita metinė 2019-12-14 15:44:48 1.4 MB
S7 forma IV ketvirtis 2019-12-14 08:18:55 210.55 KB
2017 metų ataskaitos
2017 metų I ketvirčio finansinė ataskaita 2019-12-11 00:53:54 5.12 MB
2017 metų II ketvirčio finansinė ataskaita 2019-12-09 07:56:27 4.81 MB
2017 metų III ketvirčio finansinė ataskaita 2019-12-13 03:40:02 1.37 MB
2017 metų finansinė ataskaita (balansas) 2019-12-14 08:19:37 6.58 MB
2016 metų ataskaitos
2016 metų I ketvirtis 2019-12-14 11:46:05 14.09 KB
2016 metų II ketvirtis 2019-12-12 12:50:40 14.33 KB
2016 metų III ketvirtis 2019-12-13 10:11:02 15.43 KB
2016 metų IV ketvirtis 2019-12-13 15:37:27 12.14 KB
Informacija apie ugdymo lėšas 2016 spalis-gruodis 2019-12-14 01:36:06 243.63 KB
2015 metų ataskaitos
I ketvirtis
Finansinė būklė 2019-12-10 18:22:50 314.75 KB
Veiklos rezultatai 2019-12-10 18:30:08 314.75 KB
Finasavimo sumos 2019-12-11 01:49:52 147.75 KB
Aiškinamasis raštas 2019-12-12 03:13:29 147.75 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita 2019-12-10 20:16:38 147.9 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita (valstybinių funkcijų vykdymo programa) 2019-12-13 21:38:43 147.9 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita (spec. lėšos) 2019-12-10 20:25:33 514.73 KB
Forma Nr.1 2019-12-13 21:29:33 514.73 KB
Forma Nr.4 2019-12-10 20:41:53 512.29 KB
F2_biudzetas_valstybiniu_funkciju_2015_1_ketvirtis 2019-12-14 05:47:48 512.29 KB
F2_biudzetas_spec_lesu_2015_1_ketvirtis 2019-11-28 11:38:23 512.7 KB
F2_biudzetas_spec_lesu_2015_1_ketvirtis 2019-12-13 12:36:19 512.7 KB
F1__2015_1_ketv 2019-12-10 20:52:30 266.08 KB
F4_2015_1_ketv 2019-12-14 22:43:32 770.04 KB
II ketvirtis
Finansinė būklė 2019-12-11 15:12:03 618.78 KB
Veiklos rezultatai 2019-12-14 19:09:39 941.54 KB
Finansavimo sumos 2019-12-10 22:46:41 794.39 KB
Aiškinamasis raštas 2019-12-11 16:32:09 398.63 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita 2019-12-13 22:16:53 606.77 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita(valstybinių funkcijų vykdymo programa) 2019-12-14 11:55:10 606.04 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita(spec. lėšos) 2019-12-10 22:48:04 606.66 KB
Forma Nr.1 2019-12-14 22:44:08 294.57 KB
Forma Nr.4 2019-12-10 22:52:04 0.98 MB
III ketvirtis
Finansinė būklė 2019-12-14 15:45:24 781.52 KB
Veiklos rezultatai 2019-12-10 21:15:18 428.91 KB
Finansavimo sumos 2019-12-10 21:11:23 378.11 KB
Aiškinamasis raštas 2019-12-11 04:38:06 395.48 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita 2019-12-10 21:20:28 718.77 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita (valstybinių funkcijų vykdymo programa) 2019-12-09 13:39:25 688.7 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita (spec. lėšos) 2019-12-14 05:02:02 688.12 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita (minimalios algos kėlimui) 2019-12-14 08:19:56 696.09 KB
Forma Nr.1 2019-12-09 07:16:56 284.91 KB
Forma Nr.4 2019-12-12 03:20:51 334.98 KB
IV ketvirtis
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-12-02 02:44:18 18.42 MB
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2019-12-12 10:44:16 6.11 MB
Finansinės būklės ataskaita 2019-12-13 22:28:12 1.18 MB
Veiklos rezultatų ataskaita 2019-12-14 04:02:09 675.89 KB
Grynojo turto pokyčių ataskaita 2019-12-10 23:25:20 517.87 KB
Pinigų srautų ataskaita 2019-12-10 12:00:50 1.19 MB
Aiškinamasis raštas dėl 2015 metų IV ketvirčio biudžeto vykdymo 2019-12-10 23:40:37 864.76 KB
F2 - Valstybinių funkcijų vykdymo programa 2019-12-13 18:36:54 6.78 MB
F2 - Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (biudžetas) 2019-12-11 05:59:06 6.88 MB
F2 - Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (spec. lėšos) 2019-12-14 03:21:03 6.82 MB
F2 - Savivaldybės finansuojamų įstaigų specialioji dotacija minimalios algos kėlimui 2019-12-05 16:50:51 6.73 MB
F2 - Miesto darnaus vystymosi programa 2019-12-14 20:32:56 6.81 MB
F4 - Bendra 2019-12-14 15:45:15 3.12 MB
F4 - Valstybinių funkcijų vykdymo programa 2019-12-13 18:38:00 3.19 MB
F4 - Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (biudžetas) 2019-12-14 17:31:04 3.2 MB
F4 - Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (spec. lėšos) 2019-12-14 12:40:56 3.19 MB
F4 - Savivaldybės finansuojamų įstaigų specialioji dotacija minimalios algos kėlimui 2019-12-14 15:55:09 3.19 MB
F4 - Miesto darnaus vystymosi programa 2019-12-08 14:14:13 3.21 MB
2014 metų ataskaitos
I ketvirtis
Finansinė būklė 2019-12-11 06:35:43 42.63 KB
Veiklos rezultatai 2019-12-10 19:11:44 36.4 KB
Finasavimo sumos 2019-12-13 05:39:10 29.38 KB
Aiškinamsis raštas 2019-12-11 17:36:14 28.69 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita 2019-12-12 07:24:47 64.5 KB
II ketvirtis
Finansinė būklė 2019-12-10 21:06:49 43.21 KB
Veiklos rezultatai 2019-12-13 20:16:11 36.51 KB
Finasavimo sumos 2019-12-10 21:21:14 29.64 KB
Aiškinamsis raštas 2019-12-10 21:21:14 28.76 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita 2019-12-12 19:57:05 64.55 KB
III ketvirtis
Finansinė būklė 2019-12-13 01:05:01 42.71 KB
Veiklos rezultatai 2019-12-13 16:12:49 36.36 KB
Finasavimo sumos 2019-12-14 20:09:36 29.43 KB
Aiškinamsis raštas 2019-12-11 13:43:06 29 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita 2019-12-14 08:54:48 64.7 KB
IV ketvirtis
Finansinė būklė 2019-12-10 23:12:31 218.06 KB
Veiklos rezultatai 2019-12-10 23:43:45 314.46 KB
Finansavimo sumos 2019-12-10 23:21:25 148.22 KB
Grynojo turto pokytis 2019-12-12 18:11:57 314.48 KB
Pinigų srautai 2019-12-10 23:28:38 259.9 KB
Aiškinamasis raštas 2019-12-14 18:57:28 193.37 KB
Priedai prie aiškinamojo rašto 2019-12-12 03:12:18 284.85 KB
2013 metų ataskaitos
I ketvirtis
Finansinė būklė 2019-12-06 23:51:43 216.16 KB
Veiklos rezultatai 2019-12-14 16:23:25 314.13 KB
Finasavimo sumos 2019-12-14 17:31:05 147.65 KB
Aiškinamsis raštas 2019-12-13 00:17:39 145.58 KB
II ketvirtis
Finansinė būklė 2019-12-11 23:46:43 43.4 KB
Veiklos rezultatai 2019-12-14 09:52:58 36.96 KB
Finasavimo sumos 2019-12-10 18:31:13 29.61 KB
Aiškinamsis raštas 2019-12-11 23:19:28 28.98 KB
III ketvirtis
Finansinė būklė 2019-12-11 23:09:47 42.64 KB
Veiklos rezultatai 2019-12-14 01:57:42 36.42 KB
Finasavimo sumos 2019-12-12 23:29:06 29.4 KB
Aiškinamsis raštas 2019-12-10 20:44:03 28.51 KB
IV ketvirtis
Finansinė būklė 2019-12-14 19:05:58 42.89 KB
Veiklos rezultatai 2019-12-12 19:15:57 36.51 KB
Finansavimo sumos 2019-12-09 06:39:21 29.42 KB
Grynojo turto pokytis 2019-12-14 22:20:52 49.28 KB
Pinigų srautai 2019-12-10 20:50:29 49.89 KB
Biudžeto vykdymo ataskaita 2019-12-09 02:29:32 100.78 KB
Aiškinamasis raštas 2019-12-14 21:17:31 74.89 KB
Priedai prie aiškinamojo rašto 2019-12-14 04:06:46 283.35 KB

Atnaujinta: 2019-09-06
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.30 - 09.15
  • 2. 09.25 - 10.10
  • 3. 10.30 - 11.15
  • 4. 11.25 - 12.10
  • 5. 12.30 - 13.15
  • 6. 13.25 - 14.10
Sveikatai palankus