Finansinės ataskaitos

Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2019 metų ataskaitos
2019 metų I ketvirčio sąmatų vykdymo ataskaitos 2020-01-26 09:24:09 2.4 MB
2019 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2020-01-26 09:24:12 629.36 KB
2019 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2020-01-26 09:24:14 0.97 MB
2018 metų ataskaitos
2018 metų I ketvirčio sąmatų vykdymo ataskaitos 2020-01-26 09:24:16 2.42 MB
2018 metų II ketvirčio sąmatų vykdymo ataskaitos 2020-01-26 09:24:18 3.91 MB
2018 metų III ketvirčio sąmatų vykdymo ataskaitos 2020-01-26 09:24:20 2.38 MB
2018 metų IV ketvirčio sąmatų vykdymo ataskaitos 2020-01-26 09:24:22 2.64 MB
2018 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2020-01-26 09:24:24 1.51 MB
2018 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2020-01-26 09:24:26 1.55 MB
2018 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2020-01-26 09:24:29 1.86 MB
1 forma (metinė) 2020-01-26 09:24:30 232.49 KB
Investicijų statistinė ataskaita II ketvirtis 2020-01-26 09:24:33 1.01 MB
Investicijų statistinė ataskaita IV ketvirtis 2020-01-26 09:24:35 1 MB
Investicijų statistinė ataskaita metinė 2020-01-26 09:24:37 1.4 MB
S7 forma IV ketvirtis 2020-01-26 09:24:40 210.55 KB
2017 metų ataskaitos
2017 metų I ketvirčio finansinė ataskaita 2020-01-26 09:24:42 5.12 MB
2017 metų II ketvirčio finansinė ataskaita 2020-01-26 09:24:45 4.81 MB
2017 metų III ketvirčio finansinė ataskaita 2020-01-26 09:24:47 1.37 MB
2017 metų finansinė ataskaita (balansas) 2020-01-26 09:24:50 6.58 MB
2016 metų ataskaitos
2016 metų I ketvirtis 2020-01-26 09:24:53 14.09 KB
2016 metų II ketvirtis 2020-01-26 09:24:54 14.33 KB
2016 metų III ketvirtis 2020-01-26 09:24:57 15.43 KB
2016 metų IV ketvirtis 2020-01-26 09:24:59 12.14 KB
Informacija apie ugdymo lėšas 2016 spalis-gruodis 2020-01-26 09:25:02 243.63 KB
2015 metų ataskaitos
I ketvirtis
Finansinė būklė 2020-01-26 09:25:04 314.75 KB
Veiklos rezultatai 2020-01-26 09:25:06 314.75 KB
Finasavimo sumos 2020-01-26 09:25:10 147.75 KB
Aiškinamasis raštas 2020-01-26 18:50:59 147.75 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita 2020-01-26 09:25:15 147.9 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita (valstybinių funkcijų vykdymo programa) 2020-01-26 09:25:17 147.9 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita (spec. lėšos) 2020-01-26 09:25:20 514.73 KB
Forma Nr.1 2020-01-26 09:25:23 514.73 KB
Forma Nr.4 2020-01-26 09:25:25 512.29 KB
F2_biudzetas_valstybiniu_funkciju_2015_1_ketvirtis 2020-01-26 09:25:27 512.29 KB
F2_biudzetas_spec_lesu_2015_1_ketvirtis 2020-01-26 09:25:29 512.7 KB
F2_biudzetas_spec_lesu_2015_1_ketvirtis 2020-01-26 09:25:31 512.7 KB
F1__2015_1_ketv 2020-01-26 09:25:35 266.08 KB
F4_2015_1_ketv 2020-01-26 09:25:37 770.04 KB
II ketvirtis
Finansinė būklė 2020-01-26 09:25:42 618.78 KB
Veiklos rezultatai 2020-01-26 09:25:44 941.54 KB
Finansavimo sumos 2020-01-26 09:25:47 794.39 KB
Aiškinamasis raštas 2020-01-26 09:25:49 398.63 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita 2020-01-26 09:25:51 606.77 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita(valstybinių funkcijų vykdymo programa) 2020-01-26 09:25:53 606.04 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita(spec. lėšos) 2020-01-26 09:44:41 606.66 KB
Forma Nr.1 2020-01-26 09:25:57 294.57 KB
Forma Nr.4 2020-01-26 09:26:00 0.98 MB
III ketvirtis
Finansinė būklė 2020-01-26 09:26:01 781.52 KB
Veiklos rezultatai 2020-01-26 09:26:03 428.91 KB
Finansavimo sumos 2020-01-26 09:26:05 378.11 KB
Aiškinamasis raštas 2020-01-26 09:26:07 395.48 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita 2020-01-26 09:26:09 718.77 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita (valstybinių funkcijų vykdymo programa) 2020-01-26 09:26:11 688.7 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita (spec. lėšos) 2020-01-26 09:26:14 688.12 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita (minimalios algos kėlimui) 2020-01-26 09:26:17 696.09 KB
Forma Nr.1 2020-01-26 09:26:19 284.91 KB
Forma Nr.4 2020-01-26 09:26:21 334.98 KB
IV ketvirtis
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-01-26 09:26:23 18.42 MB
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2020-01-26 09:26:26 6.11 MB
Finansinės būklės ataskaita 2020-01-26 09:26:30 1.18 MB
Veiklos rezultatų ataskaita 2020-01-26 09:26:32 675.89 KB
Grynojo turto pokyčių ataskaita 2020-01-26 09:26:35 517.87 KB
Pinigų srautų ataskaita 2020-01-26 09:26:38 1.19 MB
Aiškinamasis raštas dėl 2015 metų IV ketvirčio biudžeto vykdymo 2020-01-26 09:26:39 864.76 KB
F2 - Valstybinių funkcijų vykdymo programa 2020-01-26 16:24:17 6.78 MB
F2 - Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (biudžetas) 2020-01-26 09:26:45 6.88 MB
F2 - Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (spec. lėšos) 2020-01-26 09:26:47 6.82 MB
F2 - Savivaldybės finansuojamų įstaigų specialioji dotacija minimalios algos kėlimui 2020-01-26 09:26:49 6.73 MB
F2 - Miesto darnaus vystymosi programa 2020-01-26 09:26:52 6.81 MB
F4 - Bendra 2020-01-26 09:26:54 3.12 MB
F4 - Valstybinių funkcijų vykdymo programa 2020-01-26 09:26:58 3.19 MB
F4 - Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (biudžetas) 2020-01-26 09:27:00 3.2 MB
F4 - Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (spec. lėšos) 2020-01-26 09:27:07 3.19 MB
F4 - Savivaldybės finansuojamų įstaigų specialioji dotacija minimalios algos kėlimui 2020-01-26 09:27:11 3.19 MB
F4 - Miesto darnaus vystymosi programa 2020-01-26 09:27:14 3.21 MB
2014 metų ataskaitos
I ketvirtis
Finansinė būklė 2020-01-26 09:27:21 42.63 KB
Veiklos rezultatai 2020-01-26 16:53:29 36.4 KB
Finasavimo sumos 2020-01-26 09:27:27 29.38 KB
Aiškinamsis raštas 2020-01-26 09:27:28 28.69 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita 2020-01-26 09:27:31 64.5 KB
II ketvirtis
Finansinė būklė 2020-01-26 09:27:33 43.21 KB
Veiklos rezultatai 2020-01-26 09:27:36 36.51 KB
Finasavimo sumos 2020-01-26 09:27:38 29.64 KB
Aiškinamsis raštas 2020-01-26 09:27:41 28.76 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita 2020-01-26 09:27:43 64.55 KB
III ketvirtis
Finansinė būklė 2020-01-26 09:27:46 42.71 KB
Veiklos rezultatai 2020-01-26 09:27:50 36.36 KB
Finasavimo sumos 2020-01-26 09:27:53 29.43 KB
Aiškinamsis raštas 2020-01-26 09:27:55 29 KB
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita 2020-01-26 09:27:57 64.7 KB
IV ketvirtis
Finansinė būklė 2020-01-26 09:27:59 218.06 KB
Veiklos rezultatai 2020-01-26 09:28:00 314.46 KB
Finansavimo sumos 2020-01-26 09:28:02 148.22 KB
Grynojo turto pokytis 2020-01-26 09:28:04 314.48 KB
Pinigų srautai 2020-01-26 09:28:07 259.9 KB
Aiškinamasis raštas 2020-01-26 09:41:41 193.37 KB
Priedai prie aiškinamojo rašto 2020-01-26 09:28:12 284.85 KB
2013 metų ataskaitos
I ketvirtis
Finansinė būklė 2020-01-26 09:28:14 216.16 KB
Veiklos rezultatai 2020-01-26 09:28:17 314.13 KB
Finasavimo sumos 2020-01-26 09:28:20 147.65 KB
Aiškinamsis raštas 2020-01-26 09:28:22 145.58 KB
II ketvirtis
Finansinė būklė 2020-01-26 09:28:24 43.4 KB
Veiklos rezultatai 2020-01-26 09:28:27 36.96 KB
Finasavimo sumos 2020-01-26 17:26:48 29.61 KB
Aiškinamsis raštas 2020-01-26 09:28:32 28.98 KB
III ketvirtis
Finansinė būklė 2020-01-26 09:28:35 42.64 KB
Veiklos rezultatai 2020-01-26 09:28:37 36.42 KB
Finasavimo sumos 2020-01-26 09:28:40 29.4 KB
Aiškinamsis raštas 2020-01-26 09:28:42 28.51 KB
IV ketvirtis
Finansinė būklė 2020-01-26 09:28:46 42.89 KB
Veiklos rezultatai 2020-01-26 09:28:48 36.51 KB
Finansavimo sumos 2020-01-26 09:28:51 29.42 KB
Grynojo turto pokytis 2020-01-26 09:28:53 49.28 KB
Pinigų srautai 2020-01-26 09:28:55 49.89 KB
Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-01-26 19:40:12 100.78 KB
Aiškinamasis raštas 2020-01-26 16:01:06 74.89 KB
Priedai prie aiškinamojo rašto 2020-01-26 09:29:02 283.35 KB

Atnaujinta: 2019-09-06
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.30 - 09.15
  • 2. 09.25 - 10.10
  • 3. 10.30 - 11.15
  • 4. 11.25 - 12.10
  • 5. 12.30 - 13.15
  • 6. 13.25 - 14.10
Sveikatai palankus