Informacija apie atnaujintą ugdymo turinį

Informacija apie ugdymo turinio atnaujinimą

Nacionalinė švietimo agentūra įgyvendina Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“, kurio tikslas – atnaujinti bendrojo ugdymo turinį ir užtikrinti veiksmingą jo diegimą. Kas yra Bendrosios programos? Nacionalinio lygmens ugdymo turinį reglamentuojantis dokumentas, padedantis siekti Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme nustatytų priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo tikslų.

Kodėl būtina atnaujinti ugdymo turinį?

Ugdymo turinys atnaujinamas remiantis švietimo būklės analize.  Atnaujinimo tikslas –  užtikrinti aukštesnę bendrojo ugdymo kokybę. Bendrųjų programų atnaujinimo kryptys:

 • stiprinti asmens savybių ir vertybių ugdymą.
 • sukurti sąlygas kiekvienam mokiniui pasiekti aukštesnius rezultatus, suteikiant tvirtus ir tvarius žinių pagrindus, dalykų turiniu ugdant kompetencijas.

Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo etapai

Atnaujintą ugdymo turinį planuojama įgyvendinti etapais ir pradėti ugdymą organizuoti pagal atnaujintas bendrąsias ugdymo programas:

 • nuo 2022-09-01 priešmokyklinio ugdymo programoje;
 • nuo 2023-09-01 pradinio ugdymo 1, 3 klasėse,
 • nuo 2024-09-01 pradinio ugdymo 2, 4 klasėse.

Įsakymas dėl atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komandos įstaigoje

Pasirengimo diegti atnaujintą ugdymo turinį veiksmų planas 2022-2024 metams ir atnaujinto  ir ugdymo turinio įgyvendinimo komandos veiklos įsivertinimo kriterijai ir rodikliai

UTA veiksmų planas ir rodikliai Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komandos veiklos įvertinimo kriterijų ir rodiklių patvirtinimo 2024-03-06 23:30:55 155.87 KB
Kauno montesori mokyklos-darželio „žiburėlis“ atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komandos veiksmų ir priemonių planas 2022-2024 metams 2024-03-06 23:30:56 139.61 KB
Kauno Montesori mokyklos-darželio „Žiburėlis“ atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komandos veiklos įsivertinimo kriterijai ir rodikliai 2024-03-06 23:30:56 120.46 KB

 


Patvirtintos bendrosios programos

UTA reglamentuojantys dokumentai Atnaujinta Dydis
Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. V-1269 „Dėl priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ pakeitimo 2022 m. rugsėjo 30 d. Nr. V-1541 2024-03-06 23:30:56 103.59 KB
Vaiko raidos aprašas 2024-03-06 23:30:57 170.96 KB
Kompetencijų raidos aprašas 2024-03-06 23:30:58 639.19 KB
Priešmokyklinio ugdymo programa nuo 2022-09-01 2024-03-06 23:30:59 411.14 KB

Tėvams (globėjams) apie ugdymo turinio atnaujinimą

Atnaujinto ugdymo turinio aktualijos

Su Atnaujinto ugdymo turinio aktualijomis, vykstančiais renginiais, parengtais dokumentais galima susipažinti Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje https://www.mokykla2030.lt/

 

 

Atnaujinta: 2024-03-25
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
1. 08.30 - 09.15
 • 1. 08.30 - 09.15
 • 2. 09.25 - 10.10
 • 3. 10.30 - 11.15
 • 4. 11.25 - 12.10
 • 5. 12.30 - 13.15
 • 6. 13.25 - 14.10