Ikimokyklinis ugdymas

Veikia 6 ikimokyklinio ugdymo grupės: 2 lopšelio (2 – 3 m.) ir 4 darželio (3 – 5 m.).

Vadovaujantis M. Montessori pedagogine sistema vykdoma individuali Montessori darželio – mokyklos „Žiburėlis“ ikimokyklinio ugdymo programa.

M. Montessori pedagoginėje sistemoje svarbų vaidmenį vaidina ugdomoji aplinka. Nauja ugdomosios aplinkos samprata ugdytinio savisklaidos ir saviraidos galimybes įžvelgia nuolatinėje sąveikoje su aplinka. Įstaigos pedagogės jai skiria ypatingą dėmesį. Aplinkos pozytivus funkcionalumas – vienas iš kokybiško ugdymo(si) kriterijų, leidžiančių vaikui realizuoti prigimtines galias, aktyviai veikti, jaustis saugiu ir laukiamu.

Grupės aplinka atitinka vaikų amžiaus tarpsnius. Vaikams skirti baldai pagaminti iš ekologiškų medžiagų, pritaikyti ikimokyklinukų ūgiui, jų išdėstymas nevaržo vaikų veiklos.

M. Montessori sukurtos metodinės priemonės išdėstytos grupės erdvėse: matematikos, kalbos, pasaulio pažinimo, sensorikos ir gyvenimo praktikos pratimų. Visos priemonės yra vaikams laisvai prieinamos. Tinkamai paruošta aplinka skatina vaikų veiklą. Tokioje aplinkoje vaikas renkasi veiklą pagal savo pomėgius ir polinkius. Pasirinkęs priemonę, vaikas gali dirbti prie stalelio arba ant kilimėlio. Dažniausiai vaikai su mokomosiomis priemonėmis dirba ant kilimėlio. Jis riboja vaiko darbo vietą, be to, niekas neblaško dėmesio, nes ant kilimėlio guli tiktai vaiko pasirinkta mokomoji priemonė.

Didelis dėmesys skiriamas gyvenimo praktikos pratimams. Jie padeda vaikams ne tik koordinuoti savo judesius, bet ir juos ištobulinti. Tai atliekama per prasmingą veiksmą su daiktu. Tokie prasmingi veiksmai ir yra praktiškieji gyvenimo pratimai, kurių dalį sudaro namų apyvokos, savęs aptarnavimo darbai. Tai skalbimas, indų plovimas, daržovių pjaustymas, rankų plovimas, rišimas, varstymas ir kt. Praktiškieji gyvenimo pratimai nepakeičiami vaikų smulkiosios motorikos lavinimo procese, rankos paruošimui rašymui, akies ir rankos koordinacijai. Vaikai ypač mėgsta šią veiklą. Tai leidžia jiems tapti nepriklausomais, savarankiškais, ugdo pasitikėjimo savimi jausmą.

Svarbus ir estetinis grupių vaizdas. Jauki, šviesi, šilta aplinka suteikia teigiamų emocijų, neblaško dėmesio. Pedagogių kompetencija leidžia sukurti jaukias, saugias, mobilias aplinkas. Grupės nėra statiškos - aplinka keičiama, tobulinama, modeliuojama taip, kad aktyvintų vaiką, būtų paprasta, natūrali, reali. Estetiška aplinka skatina aktyvią vaiko veiklą bei judėjimą.

Daugiau informacijos dokumentuose

Ikimokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas 2023-09-27 14:03:45 3.59 MB
2020-12-08 įsakymas Nr. A-4069 dėl Pelėdžiuko grupės 2023-09-27 14:03:51 596.18 KB
2020-12-08 įsakymo Nr. A-4069 dėl Pelėdžiuko grupės pakeitimas 2023-09-27 08:34:39 234.82 KB
Ugdymo kokybės samprata 2023-09-24 10:48:43 128.71 KB
Raštas dėl Montesori 2021-04-26_3 gr 2023-09-24 10:48:43 150.9 KB
Ikimokyklinio ugdymo programa 2023-09-27 13:51:47 8.18 MB

Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų, ugdomų Kauno savivaldybės švietimo įstaigose pagal ikimokyklinio ugdymo programą, ugdymo sąlygų tenkinimo išlaidų kompensavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Mero potvarkis 2023-09-24 10:48:47 76.55 KB
Darbo grupės darbo reglamentas 2023-09-24 10:48:48 78.06 KB
Siuntimo išdavimo į KRS tvarkos aprašas 2023-09-24 10:48:48 164.31 KB

Atnaujinta: 2023-06-09
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.30 - 09.15
  • 2. 09.25 - 10.10
  • 3. 10.30 - 11.15
  • 4. 11.25 - 12.10
  • 5. 12.30 - 13.15
  • 6. 13.25 - 14.10
Sveikatai palankus