Teisės aktai

Kauno Montesori mokykla-darželis ,,Žiburėlis", organizuojant ugdomąją veiklą, vadovaujasi šiais teisės aktais:

Teisės aktai Atnaujinta Dydis
Valstybinės švietimo strategijos 2013-2022 metams nuostatos 2019-09-17 18:23:36 143.18 KB
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas 2019-09-14 08:28:13 415.19 KB
Pradinio ugdymo bendrosios programos 2019-09-16 18:03:31 1.62 MB
Montessori pedagogikos Lietuvoje samprata 2019-09-17 15:27:13 100.82 KB
Įsakymas dėl vietų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse 2015-2016 mokslo metais 2019-09-11 01:35:31 111.57 KB
Mokestis už vaikų išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje nustatomas vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016-03-15 d. sprendimu Nr. T-113 patvirtintu „ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠU“ 2019-09-12 02:11:47 209.77 KB
Maitinimo paslaugos teikiamos vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014-11-06 d. sprendimu Nr. T-611 „DĖL MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO KAUNO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINĖSE IR PRIEŠMOKYKLINĖSE GRUPĖSE“ 2019-09-17 21:26:43 89.34 KB

Kitus teisės aktus ir dokumentus galite rasti Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos tinklapyje adresu: www.smm.lt

Dokumentus, reglamentuojančius mokyklos-darželio veiklą, galima rasti įstaigoje, direktoriaus pavaduotojo ugdymui kabinete.

Atnaujinta: 2019-09-06
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.30 - 09.15
  • 2. 09.25 - 10.10
  • 3. 10.30 - 11.15
  • 4. 11.25 - 12.10
  • 5. 12.30 - 13.15
  • 6. 13.25 - 14.10
Sveikatai palankus