Teisės aktai

Kauno Montesori mokykla-darželis ,,Žiburėlis", organizuojant ugdomąją veiklą, vadovaujasi šiais teisės aktais:

Teisės aktai Atnaujinta Dydis
Valstybinės švietimo strategijos 2013-2022 metams nuostatos 2020-02-15 18:33:04 143.18 KB
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas 2020-02-14 05:23:48 415.19 KB
Pradinio ugdymo bendrosios programos 2020-02-14 00:02:01 1.62 MB
Montessori pedagogikos Lietuvoje samprata 2020-02-11 12:03:11 100.82 KB
Įsakymas dėl vietų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse 2015-2016 mokslo metais 2020-02-15 22:55:29 111.57 KB
Mokestis už vaikų išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje nustatomas vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016-03-15 d. sprendimu Nr. T-113 patvirtintu „ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠU“ 2020-02-17 00:52:14 209.77 KB
Maitinimo paslaugos teikiamos vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014-11-06 d. sprendimu Nr. T-611 „DĖL MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO KAUNO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINĖSE IR PRIEŠMOKYKLINĖSE GRUPĖSE“ 2020-02-15 09:34:45 89.34 KB

Kitus teisės aktus ir dokumentus galite rasti Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos tinklapyje adresu: www.smm.lt

Dokumentus, reglamentuojančius mokyklos-darželio veiklą, galima rasti įstaigoje, direktoriaus pavaduotojo ugdymui kabinete.

Atnaujinta: 2019-09-06
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.30 - 09.15
  • 2. 09.25 - 10.10
  • 3. 10.30 - 11.15
  • 4. 11.25 - 12.10
  • 5. 12.30 - 13.15
  • 6. 13.25 - 14.10
Sveikatai palankus