Uždaviniai

 • laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam mokymuisi mokykloje;
 • sudaryti optimalias socializacijos, ugdymo(-si) sąlygas, saugoti ir stiprinti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą, garantuoti jo saugumą, padėti adaptuotis naujoje ugdymosi aplinkoje, tenkinti aktyvumo ir judėjimo poreikį;
 • toliau įgyvendinti M. Montessori pedagoginę sistemą, orientuotą į vaiko prigimtinių galių plėtojimą, atsižvelgiant į bendražmogiškųjų ir tautinių vertybių puoselėjimą, natūralią, individualią psichinių ir fizinių procesų raidą;
 • padėti mokiniams ir vaikams suvokti savo poreikius, interesus, gebėjimus mokytis spręsti asmenines problemas, ugdyti atsparumą neigiamai socialinei įtakai;
 • tenkinti mokinių saviugdos ir saviraiškos poreikius, užtikrinti visavertį specialiųjų poreikių vaikų ugdymą;
 • skleisti M. Montessori pedagoginės sistemos idėjas ir praktinę patirtį Kaune.
Atnaujinta: 2024-03-25
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 - 09.15
 • 2. 09.25 - 10.10
 • 3. 10.30 - 11.15
 • 4. 11.25 - 12.10
 • 5. 12.30 - 13.15
 • 6. 13.25 - 14.10