Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

 

Kauno Montesori mokykla-darželis „Žiburėlis“  dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamame projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr.09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).
Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. 1-4 klasių mokytojai daugiau dėmesio skiria gyvosios gamtos stebėjimui, mokslinių idėjų ir technologijų pritaikymui kasdieniame gyvenime. Projektu siekiama padidinti mokinių ugdymo kokybę ir pasiekimus, modernizuoti 1-4 klasių mokinių gamtos ir technologinių mokslų tiriamosios bei praktinės veiklos aplinką, patį mokymo(-si) procesą. Įgyvendinant projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“, pradinių klasių mokytojai vadovaujasi  parengtais  27 veiklų aprašais, skirtais padėti mokytojams pamokose naudoti projekto lėšomis nupirktas mokymo priemones. Aprašai projekto svetainėje „Vedlys“ http://www.vedlys.smm.lt/medziaga_mokytojams.html#1–4.