Teisės aktai

Kauno Montesori mokykla-darželis ,,Žiburėlis", organizuojant ugdomąją veiklą, vadovaujasi šiais teisės aktais:

Teisės aktai Atnaujinta Dydis
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas 2024-03-06 23:32:26 415.19 KB
Lietuvos respublikos švietimo įstatymo suvestinė 2023-09-01 iki 2023-12-31 2024-03-06 23:32:27 703.93 KB
Lietuvos respublikos švietimo įstatymo suvestinė 2024-01-01 iki 2024-08-31 2024-03-06 23:32:28 704.83 KB
2023- 2024 m. m. galiojančios pradinio ugdymo bendrosios programos 2 ir 4 klasėms iki 2024-08-31 2024-03-06 23:32:28 1.62 MB
2023-2024 m. m. pradinio ugdymo bendrosios programos 1 ir 3 klasėms 2024-03-06 23:32:30 65.28 KB
Montessori pedagogikos Lietuvoje samprata 2024-03-06 23:32:30 100.82 KB
Mokestis už vaikų išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje nustatomas vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016-03-15 d. sprendimu Nr. T-113 patvirtintu „ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠU“ 2024-03-06 23:32:31 152.93 KB
Dėl coronaviruso valdymo priemonių 2024-03-06 23:32:31 47.19 KB

Kitus teisės aktus ir dokumentus galite rasti Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos tinklapyje adresu: www.smm.lt

Dokumentus, reglamentuojančius mokyklos-darželio veiklą, galima rasti įstaigoje, direktoriaus pavaduotojo ugdymui kabinete.

Atnaujinta: 2024-03-25
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.30 - 09.15
  • 2. 09.25 - 10.10
  • 3. 10.30 - 11.15
  • 4. 11.25 - 12.10
  • 5. 12.30 - 13.15
  • 6. 13.25 - 14.10