Teisės aktai

Kauno Montesori mokykla-darželis ,,Žiburėlis", organizuojant ugdomąją veiklą, vadovaujasi šiais teisės aktais:

Teisės aktai Atnaujinta Dydis
Valstybinės švietimo strategijos 2013-2022 metams nuostatos 2021-10-27 01:41:21 143.18 KB
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas 2021-10-27 00:50:54 415.19 KB
Pradinio ugdymo bendrosios programos 2021-10-27 00:50:55 1.62 MB
Montessori pedagogikos Lietuvoje samprata 2021-10-27 08:43:55 100.82 KB
Įsakymas dėl vietų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse 2015-2016 mokslo metais 2021-10-27 00:50:58 111.57 KB
Mokestis už vaikų išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje nustatomas vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016-03-15 d. sprendimu Nr. T-113 patvirtintu „ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠU“ 2021-10-27 00:50:58 209.77 KB
Maitinimo paslaugos teikiamos vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014-11-06 d. sprendimu Nr. T-611 „DĖL MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO KAUNO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINĖSE IR PRIEŠMOKYKLINĖSE GRUPĖSE“ 2021-10-28 09:34:01 89.34 KB
Dėl coronaviruso valdymo priemonių 2021-10-28 01:09:50 47.19 KB

Kitus teisės aktus ir dokumentus galite rasti Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos tinklapyje adresu: www.smm.lt

Dokumentus, reglamentuojančius mokyklos-darželio veiklą, galima rasti įstaigoje, direktoriaus pavaduotojo ugdymui kabinete.

Atnaujinta: 2021-04-28
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
3. 10.30 - 11.15
  • 1. 08.30 - 09.15
  • 2. 09.25 - 10.10
  • 3. 10.30 - 11.15
  • 4. 11.25 - 12.10
  • 5. 12.30 - 13.15
  • 6. 13.25 - 14.10
Sveikatai palankus